Aluevaalit 2022

Äänestys vaalipäivänä su 23.1.2022 / eristys tai karanteeni

Vaalipäivä äänestys voidaan toteuttaa erityisjärjestelyin mikäli olet tartuntatautilääkärin määräämässä eristyksessä tai karanteenissa.

Soita sunnuntaina 23.1.2022 ennen vaalipaikalle saapumista numeroon 040 355 8986.

Saat tarkemmat ohjeet äänestämisestä.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaalimainosten sijoittaminen kaupungin yleisille alueille 

Väyläviraston ohje /vaalimainoksien sijoittamiseen valtion liikenneväylien varrelle

 

Kemijärven kaupungissa toimitetaan aluevaalit sunnuntaina 23.1.2022 kello 9.00–20.00 seuraavassa äänestysalueen äänestyspaikassa:

Nro                Äänestysalue                       Äänestyspaikka                  Osoite

001                Kemijärvi                                 Kaupungintalo                      Hallituskatu 4

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 12.1.–18.1.2022 yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimivassa:

Kaupungintalossa osoitteessa Hallituskatu 4, 98100 KEMIJÄRVI, puhelin 040 587 2490 ja 040 834 3849.

Aukioloajat ovat:
12.1.–14.1.2022    kello   9.00–18.00 
15.1.–16.1.2022    kello 10.00–14.00
17.1.–18.1.2022    kello   9.00–18.00

 Äänestyspaikan tiloissa noudatetaan alueellisia koronasuosituksia ja -rajoituksia. Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Sisätiloissa odottamista voidaan joutua tarpeen vaatiessa rajoittamaan. Äänestyspaikalla suositellaan käytettäväksi kasvomaskia.

 Äänestyspaikalla on turvallista äänestää, kun noudatamme seuraavia ohjeita:

 • Pidä turvaväliä muihin äänestäjiin ja vaalitoimitsijoihin 2 metriä
 • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi tarkastettavaksi.
 • Ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
 • Pidä maskia samalla poistamisotteella käsissäsi tarkastuksen ajan.
 • Älä laske maskia käsistäsi.
 • Kun saat tarkastajalta luvan laittaa maskin yllesi, pue maski varoen koskettamatta kasvojasi.
 • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen. Jos olet karanteenissa, odota vaalipäivään.

 Äänestyksessä on mahdollista käyttää omaa kynää.

Ennakkoäänestys on vilkkainta viikolla kello 11–13 välisenä aikana. Huomioithan, että ennakkoäänestys on mahdollista viikolla kello 18 saakka ja viikonloppuna kello 10–14 välisenä aikana, jolloin äänestyspaikalla ei yleensä ole ruuhkaa. Suosittelemme edellä mainittuja äänestysaikoja riskiryhmäläisille.

 

Erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat seuraavat laitokset:

 • Hyvinvointikeskus Lapponia, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi
 • Attendo Vanamo hoivakoti, Luusuantie 4, 98100 Kemijärvi
 • Koivula-koti, Luusuantie 17, 98100 Kemijärvi
 • Esperi Hoivakoti Kiekerö, Vesapolku 4, 98100 Kemijärvi
 • Hoitokoti Hilla, Särkeläntie 12, 98120 Kemijärvi
 • Kuntoutusyksikkö Karpalo, Vesapolku 2, 98120 Kemijärvi

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Ottakaa siis todistus henkilöllisyydestänne (ajokortti, passi tai muu vastaava kuvallinen asiakirja) mukaanne ennakkoäänestyspaikalle tai vaalipäivän äänestyspaikalle. Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten (asiakkaalla on oltava kaksi passikuvaa mukana). Myös väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on hyvä ottaa mukaan äänestykseen, mutta voitte äänestää myös ilman korttia.

Kotiäänestys:
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Riskiryhmään kuuluminen tai omaehtoisessa karanteenissa oleminen ei ole peruste kotiäänestykselle.

Kotiäänestäjän tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse Kemijärven kaupungin keskusvaalilautakunnalle os. Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi puh. 040 834 3849 (Merja Maijala) tai 040 587 2490 (Päivi Alatalo) viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.00. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton.

Lailla vaalilain muuttamisesta (431/2010) ennakkoäänestysmahdollisuuksia on muutettu niin, että kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoitaja on
a)    tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen;
b)    asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa; ja 
c)     on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän.

Mikäli omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, kotiäänestykseen ilmoittauduttaessa on muiden tietojen lisäksi mainittava omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta.

Vaalipäivän 23.1.2022 äänestys erityisjärjestelyin:
Vaalipäivänä äänestys voidaan toimittaa erityisjärjestelyin oireettoman karanteenissa tai eristyksessä (tartuntatautilääkärin päätös/lupa äänestää) olevien osalta. Edellä manituissa tapauksissa ota yhteyttä vaalipäivänä 23.1.2022 numeroon 040 355 8986.

 

Kemijärvellä 17. päivänä marraskuuta 2022

KESKUSVAALILAUTAKUNTA