Nähtävillä olevat asiakirjat

Hakemusasiakirjat 

 

 • Maa-aineslupahakemus Tuore Hangasselän moreeni- ja kallioalue, Savukoski, Metsähallitus Metsätalous Oy

1 Saate Tuore Hangasselkä Savukoski 2023.pdf

2 Ottolupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy Tuore Hangasselkä Savukoski 2023.pdf

3 Suunnitelmaselostus Tuore Hangasselkä Savukoski 2024, täydennetty.pdf

4 Nykytilannekartta Tuore Hangasselkä 2023.pdf

5 Lopputilannekartta Tuore Hangasselkä 2023.pdf

6 Leikkaukset Tuore Hangasselkä 2023.pdf

7 Maisemointikartta Tuore Hangasselkä 2023.pdf

8 Suunnitelmakartta Tuore Hangasselkä 2023 – kopio.pdf

9 Ilmakuvakartta Tuore Hangasselkä 2023.pdf

10 Kiinteistokarttaote Tuore Hangasselkä 2023.pdf

11 Kiinteistorekisteriote Tuore Hangasselkä 2023.pdf

12 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Tuore Hangasselkä Savukoski 2023.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat, Tuore Hangasselkä, Savukoski.pdf

 

 • Maa-aineslupahakemus Siurunselkä, Pelkosenniemi, Metsähallitus Metsätalous Oy

2 Ottolupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy Siurunselkä Pelkosenniemi 2023.pdf

3 Suunnitelmaselostus Siurunselkä Pelkosenniemi 2023.pdf

4 Nykytilannekartta Siurunselkä Pelkosenniemi 2023.pdf

5 Lopputilannekartta Siurunselkä Pelkosenniemi 2023.pdf

6 Leikkaukset Siurunselkä Pelkosenniemi 2023.pdf

7 Maisemointtikartta Siurunselkä Pelkosenniemi 2023.pdf

8 Suunnitelmakartta Siurunselkä Pelkosenniemi 2023.pdf

9 Ilmakuvakartta Siurunselkä Pelkosenniemi 2023.pdf

10 Kiinteistorekisterikartta Siurunselkä Pelkosenniemi 2023.pdf

11 Kiinteistorekisteriote Siurunselkä Pelkosenniemi 2023.pdf

12 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Siurunselkä Pelkosenniemi 2023.pdf

 

 • Maa-aineslupahakemus Tohromaselän moreenialue Savukoski, Metsähallitus Metsätalous Oy

1 Saate Tohromaselän moreenialue Savukoski 2023.pdf

 2 Ottolupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy Tohromaselkä Savukoski 2023.pdf

3 Suunnitelmaselostus Tohromaselkä Savukoski täydennettynä 19.1.2023.pdf

4 Nykytilannekartta Tohromaselkä 2023.pdf

5 Lopputilannekartta Tohromaselkä 2023.pdf

6 Leikkaukset Tohromaselkä 2023.pdf

7 Maisemointikartta Tohromaselkä 2023.pdf

8 Suunnitelmakartta Tohromaselkä 2023.pdf

9 Ilmakuvakartta Tohromaselkä 2023.pdf

10 Kiinteistökarttaote (1) Tohromaselkä 2023.pdf

11 Kiinteistörekisteriote (2) Tohromaselkä 2023.pdf

12 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Tohromaselkä Savukoski 2023.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat, Tohromaselkä.pdf

 

 • Maa-aineslupahakemus Pyytövaaran kallioalue Pelkosenniemi, Metsähallitus Metsätalous Oy

2 Ottolupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy Pyytövaara Pelkosenniemi 2023.pdf

 1 Saate Pyytövaaran kallioalue Pelkosenniemi 2023.pdf

3 Suunnitelmaselostus Pyytövaara Pelkosenniemi 2023.pdf

4 Nykytilannekartta Pyytövaara Pelkosenniemi 2023.pdf

5 Lopputilannekartta Pyytövaara Pelkosenniemi 2023.pdf

6 Leikkaukset Pyytövaara Pelkosenniemi 2023.pdf

7 Maisemointikartta Pyytövaara Pelkosenniemi 2023.pdf

8 Suunnitelmakartta Pyytövaara Pelkosenniemi 2023.pdf

9 Ilmakuvakartta Pyytövaara Pelkosenniemi 2023.pdf

10 Kiinteistökarttaote Pyytövaara Pelkosenniemi 2023 .pdf

11 Kiinteistorekisteriote Pyytövaara Pelkosenniemi 2023.pdf

12 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Pyytövaara Pelkosenniemi 2023.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat, Pyytövaara.pdf

 

 • Maa-aineslupahakemus Jokoshaaran moreeni- ja kallioalue, Salla, Metsähallitus Metsätalous Oy

1 Saate Jokoshaaran moreeni- ja kallioalue Salla 2023.pdf

2 Ottolupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy Jokoshaara Salla 2023.pdf

3 Suunnitelmaselostus täydennys Jokoshaara Salla 8.1.2024.pdf

4 Nykytilannekartta Jokoshaara Salla 2023.pdf

5 Lopputilannekartta Jokoshaara Salla 2023.pdf

 6 Leikkaukset Jokoshaara Salla 2023.pdf

7 Maisemointikartta Jokoshaara Salla 2023.pdf

8 Suunnitelmakartta Jokoshaara Salla 2023.pdf

9 Ilmakuvakartta Jokoshaara Salla 2023.pdf

10 Kiinteistökarttaote Jokoshaara Salla 2023.pdf

11 Kiinteistorekisteriote Jokoshaara Salla 2023.pdf

12 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Jokoshaara Salla 2023.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat, Jokoshaara.pdf

Suunnitelma Suoltijoenpirtin kohdan toimenpiteistä.pdf

 Suunnitelma Suoltijoenpirtin kohdan toimenpiteistä_ilmakuva.pdf

Suunnitelma SuoltijokiPetäjäselkä tien perusparantamiseksi, Salla, Suolti.pdf

 

 • Maa-aineslupahakemus Maksamopalo - Komiovaara, Kemijärvi, Metsänhoitoyhdistys Itä-Lappi Ry

Lupahakemus Komiovaara-Maksamopalo.pdf

Liite 1 suunnitelmaselostus Komivaara-Maksamoselkä.pdf

Liite 2 kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.pdf

Liite 3 ottoalueen kulmapisteet ja leikkauslinjat.pdf

Liite 4 leikkauskuvat.pdf

Liite 5 ottoalueen tukitoiminto ja kaivannaisjätealue.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat_Maksamopalo_Komiovaara.pdf

  

 • Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta Kemijärven Patovaarassa, Napapiirin Kuljetus Oy

  Napapiirin Kuljetus - Patovaara_Ottosuunnitelma ja ympäristölupahakemus.pdf

hakemus lomake patovaara.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat_patovaara.pdf

   

Päätökset

 

 • Ilmoitus, meluilmoitus SM Enduro Salla 2024

SM Enduro, Sallan Moottorikelkkailijat ry, YSL 118 § Allekirjoitettu Päätös meluilmoituksesta, laadittu 14.3.2024.pdf

Meluilmoitus 29.1.2024.pdf

Salla race 2022 hyväksytty reitti ek1 ja ek2 pdf.pdf

SM-enduro, Salla, Reitti muutos tilat aittajärvi ja sotka.pdf

SM-enduro, Salla, Lupa Marko aska tila 732-409-68-9 kelkkakisa 2024.pdf

SM-enduro, Salla, Lupa rintalan tila 732-402-7-11 Kelkkakisa 2024.pdf

SM-enduro, Salla, Lupa sallan poropuisto kelkkakisa 2024.pdf

SM-enduro, Salla, Maastoliikenne lupa sallan moottorikelkailiat.2024.pdf

SM-enduro, Salla, Metsähallituksen lupa SM enduto salla 2024.pdf

SM-enduro, Salla, Paliskunnan lupa Sallan Kelkkakisat 2024.pdf

SM-enduro, Salla, Sallan kunnan lupa kelkkakisa 2024.pdf

SM-enduro, Salla, sallan yhteismetsä kelkkakisa lupa 2024.pdf

 

 • Ilmoitus, Melulupapäätös Pekankatu 2, Mestaripurkajat Oy

meluilmoitus kemijärvi.pdf

Mestaripurkajat Oy, Pekankatu 2, YSL 118 § Allekirjoitettu päätös meluilmoituksesta, laadittu 14.3.2024.pdf

 

 • Ilmoitus, meluilmoitus Giant SM 2024

GIANT SM 2024 Ilmoitus päätöksestä.pdf

GIANT SM 2024 Allekirjoitettu päätös meluilmoituksesta.pdf

GIANT SM 2024, Ei julkaistavat asiakirjat.pdf

Melulupahakemus_2024.pdf

GIANT SM 2024 MOOTTORIKELKKAENDURON MÄÄRITELMÄ.pdf

GIANT SM 2024 turvallisuussuunnitelma_2024.pdf

GIANT SM 2024 Metsähallitus_maastoliikennelupa_2024.pdf

GIANT SM 2024 Metsähallitus, Maanomistajan suostumus, 126427.pdf

GIANT SM 2024 Kemijärven yhteismetsän maankäyttölupa.png

GIANT SM 2024 kemijärven kaupungin lupa 202417924.pdf

EK1 (6).pdf

EK2.pdf

EK3 (3).pdf

2024 EK4 Junnikka 38km.pdf

Siirtymät (1).pdf

 

 • Päätös maa-aineslupahakemuksesta Pelkosenniemen Pyhäjärvellä, Haapa-harjun sora-alue, Niemelä Oiva 

 Päätös maa-aineslain 4 §n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Haapaharjun sora-alue.pdf

Muutoksenhakuohje, Haapaharju Oiva Niemelä, Pelkosenniemi.pdf

lupahakemuskaavake_oiva_niemelä.pdf

kaivannaisjätekaavake_oiva.pdf

suunnitelmaniemela_2023_oiva.pdf

taydennys_niemela_2023.pdf

1_oiva.pdf

2_oiva.pdf

2b_oiva.pdf

3_oiva.pdf

9_oiva.pdf

10_oiva.pdf

11_oiva.pdf

12_oiva.pdf

13_oiva.pdf

14_oiva.pdf

15_oiva.pdf

16_oiva.pdf

17_oiva.pdf

18_oiva.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat_oiva.pdf

 

 • Päätös maa-aineslupahakemuksesta Kemijärven Kostamossa, Peltoniemen Kone Oy 

Päätös maa-aineslain 4 §n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta Pikkuvaara, Kemijärvi, Pe.pdf

Muutoksenhakuohje Pikku-Vaara.pdf

hakemuskaavake_peltoniemi_2023_pikkuvaara.pdf

Eteläpään ottosuunnitelma_2023_pikkuvaara.pdf

Nykytilanne piirrustus_2023_pikkuvaara.pdf

Pituuspoikkileikkaus_2023_pikkuvaara.pdf

Pohjoispää ottosuunnitelma_2023_pikkuvaara.pdf

Poikkileikkaukset_2023_pikkuvaara.pdf

Poikkileikkaus_piirrustus_2023_pikkuvaara.pdf

rekisterikarttaote_2023_pikkuvaara.pdf

Tulevatilanne_1000_2023_pikkuvaara.pdf

Tulevatilanne_eteläpää_750_2023_pikkuvaara.pdf

Tulevatilanne_pohjoispää_750_2023_pikkuvaara.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat_pikkuvaara.pdf

 

 • Ilmoitus uusista ympäristöluvista, Peltoniemen Kone Oy ja Lapin Kaivupalvelu Oy

Päätös, Peltoniemen Kone Oy, Maankaatopaikka.pdf

Päätösote, peltoniemen Kone Oy.pdf

Päätös, Lapin Kaivupalvelu Oy, Maankaatopaikka.pdf

 Päätösote_Lapin Kaivupalvelu Oy.pdf

 Muutoksenhakuohje, Lapin kaivupalvelu ja Peltoniemen Kone Oy.PDF

 

Lupahakemus Lapin Kaivupalvelu Oy.pdf

Liite sijaintikartta Lapin Kaivupalvelu Oy.pdf

Liite asemapiirustus Lapin Kaivupalvelu Oy.pdf

Liite 6A Maankaatopaikka Kaivupalvelu.pdf

Liite 8A Maankaatopaikka Kaivupalvelu.pdf

Liite 10 ja 11 Maankaatopaikka Kaivupalvelu.pdf

 Liite 17 ja 18 Maankaatopaikka Kaivupalvelu.pdf

Salassapidettävät 2023 Lapin Kaivupalvelu Oy.pdf

 

1 kemijärvi II lähtötilanne 1_15000, Lapin Kaivupalvelu Oy.pdf

2 kemijärvi II lähtötilanne este 1_15000, Lapin Kaivupalvelu Oy.pdf

3 kemijärvi II lopputilanne 1_15000, Lapin Kaivupalvelu Oy.pdf

4 kemijärvi II lopputilanne este 1_15000, Lapin Kaivupalvelu Oy.pdf

 

Lupahakemus_Peltoniemen Kone Oy, Maankaatopaikka.pdf

Liite Sijaintikartta Ympäristölupahakemus_2_Peltoniemen Kone Oy, Maankaatopaikka.pdf

Liite Asemapiirros ympäristölupahakemus_pk Peltoniemen Kone Oy, Maankaatopaikka.pdf

LIITE 6A MAANKAATOPAIKKA PELTONIEMEN KONE OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS_pk Peltoniemen Kone Oy, Maankaatopaikka.pdf

LIITE 8A MAANKAATOPAIKKA PELTONIEMEN KONE OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS_pk Peltoniemen Kone Oy, Maankaatopaikka.pdf

LIITE 10 ja 11 MAANKAATOPAIKKA PELTONIEMEN KONE YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS_pk Peltoniemen Kone Oy, Maankaatopaikka.pdf

LIITE 17A1-17D ja 18 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN_pk Peltoniemen Kone Oy, Maankaatopaikka.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat_pk Peltoniemen Kone Oy, Maankaatopaikka.pdf

 

Peltoniemen kone maankaatopaikka melulaskentaraportti 14122023.pdf

Peltoniemen kone maankaatopaikka melulaskentaraportti 10012024.pdf

 

 • Ilmoitus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta, haketus Luusuantiellä, Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy

Päätös 2.2.2024_allekirjoitettu.pdf

Meluilmoitus 08012024.pdf

Luusuantien rankavaraston sijainti.pdf

 

 • Päätös tilapäistä melua aiheuttavan toiminnan ilmoituksesta

Päätös meluilmoituksesta Saltsivaara.pdf

Meluilmoitus_saltsivaara_241123.pdf

 

 

Linkit