Nähtävillä olevat asiakirjat

Hakemusasiakirjat

 

 

 

 •  Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä Pelkosenniemellä Veitsimaalla, Metsähallitus Metsätalous Oy

 

PÄÄTÖS MAA-AINESLAIN 4 §N MUKAISESTA MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAHAKEMUKSESTA, VEITSIMAA, PELKOSENNIEMI (1).pdf

vastine veitsimaa.pdf

1 Saate Veitsimaan moreenialue Pelkosenniemi 2023.pdf

2 Ottolupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy Veitsimaa Pelkosenniemi 2023.pdf

3 Suunnitelmaseostus Veitsimaa Pelkosenniemi 2023.pdf

4 Nykytilannekartta Veitsimaa Pelkosenniemi 2023.pdf

5 Lopputilannekartta Veitsimaa Pelkosenniemi 2023.pdf

6 Leikkaukset Veitsimaa Pelkosenniemi 2023.pdf

7 Maisemointikartta Veitsimaa Pelkosenniemi 2023.pdf

8 Suunnitelmakartta Veitsimaa Pelkosenniemi 2023.pdf

9 Ilmakuvakartta Veitsimaa Pelkosenniemi 2023.pdf

10 Kiinteistokarttaote Veitsimaa Pelkosenniemi 2023.pdf

12 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Veitsimaa Pelkosenniemi 2023.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat veitsimaa.pdf

Lisäselvitys Veitsimaan ottosuunnitelmaan Pelkosenniemi 22.6.2023.pdf

Ottolupahakemus muutos Metsähallitus Metsätalous Oy Veitsimaa Pelkosenniemi 2023.pdf


 

 •  Kuulutus ympäristölupahakemuksesta Kemijärvellä, Peltoniemen Kone Oy

 

Lupahakemus_pk.pdf

Liite Asemapiirros ympäristölupahakemus_pk.pdf

Liite Sijaintikartta Ympäristölupahakemus_2_pk.pdf

LIITE 6A MAANKAATOPAIKKA PELTONIEMEN KONE OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS_pk.pdf

LIITE 8A MAANKAATOPAIKKA PELTONIEMEN KONE OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS_pk.pdf

LIITE 10 ja 11 MAANKAATOPAIKKA PELTONIEMEN KONE YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS_pk.pdf

LIITE 17A1-17D ja 18 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN_pk.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat_pk.pdf

 

 

 • Kuulutus  maa-aineslupahakemuksesta Savukoskella Kuoskunselällä, Reijo Hukkanen

Maaaineslupahakemus_kuosku.pdf

Ottosuunnitelma_kuosku.pdf

Karttapiirros ja poikkileikkaus_kuosku.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat_kuosku.pdf

 

 

 • Kuulutus päätöksestä maa-aineslupa Kemijärvellä Varriovaarassa, Peltoniemen Kone Oy

Päätös maa-aineslupa Varriovaara.pdf

Maa-aines lupahakemus 2023 Peltoniemen Kone Oy.pdf

Ottosuunnitelma_Varriovaara_Peltoniemen_Kone.pdf

Kaivannaisjäte_jätehuoltosuunnitelma_varriovaara.pdf

Liite 1_Yleiskartta_varriovaara.pdf

Liite 2_Sijaintikartta_varriovaara.pdf

Liite 3_Nykytilanteen maastokartta_varriovaara.pdf

Liite 4_Leikkauspiirrustus_varriovaara.pdf

Liite 5_Poikkileikkaukset 0-300_varriovaara.pdf

 Liite 6_Suunnitelmakartta_varriovaara.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat_varriovaara.pdf

 

 

 • Kuulutus päätöksestä maa-aineslupa Sallan Petäjäselässä, Metsähallitus Oy

Päätös maa-aineslupa Petäjäselkä.pdf

ls_Lopputilannekartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf

ls_Maisemointikartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf

ls_Nykytilannekartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf

ls_Ottolupahakemus täydennys Metsähallitus Metsätalous Oy Petäjäselkä Salla 2023.pdf

ls_Suunnitelmakartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf

1 Saate ottolupahakemukseen Metsähallitus Metsätalous Oy Petäjäselkä Salla 2023.pdf

2 Ottolupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy Petäjäselkä Salla 2023.pdf

3 Suunnitelmaselostus Petäjäselän kallioaineksen ottosuunnitelma Salla 2023.pdf

4 Nykytilannekartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf

5 Lopputilannekartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf

6 Leikkaukset Petäjäselkä Salla 2023.pdf

7 Maisemointikartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf 

8 Suunnitelmakartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf

9 Ilmakuvakartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf

12 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Petäjäselkä Salla 2023.pdf

Lisäselvitys Petäjäselän kallioaineksen ottosuunnitelmaan Salla 18.4.2023.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat petajaselka.pdf

 

  

 • Maa-aineslupahakemus, Matovaara Salla, Reijo Tolppanen & Kumppanit Oy

Salla - Mato-ojan Sora alue 2 - Maa-aineslupahakemus.docx

Salla - Mato-ojan Sora alue 2 - Ottamissuunnitelma.doc

Salla - Mato-ojan Sora alue 2 - Jätehuoltosuunnitelma.docx

Lähestymiskartta_mato-oja.pdf

Maakuntakaavakartta_mato-oja.pdf

Kiinteistörekisteriote.pdf

Kiinteistörekisterin karttaote_mato-oja.pdf

Rekisterikartta_mato-oja.pdf

Nykyinen tilanne Ortoilmakuva_mato-oja.pdf

Nykyinen tilanne Taustakarttasarja_mato-oja.pdf

Nykyinen tilanne Peruskarttarasteri_mato-oja.pdf

Tuleva tilanne Ortoilmakuva_mato-oja.pdf

Tuleva tilanne Peruskarttaraster_mato-oja.pdf

Tuleva tilanne Taustakarttasarja_mato-oja.pdf

Ottamissuunnitelmakartta Ortoilmakuva_mato-oja.pdf

Ottamissuunnitelmakartta Peruskarttarasteri_mato-oja.pdf

Ottamissuunnitelmakartta Taustakarttasarja_mato-oja.pdf

A-A Leikkaus_mato-oja.pdf

B-B Leikkaus_mato-oja.pdf

C-C Leikkaus_mato-oja.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat.pdf

 

 

 • Kuulutus päätöksestä maa-aines- ja ympäristöluvan jatko Kemijärvellä Erkkusenselän kallioalueella, Kemijärven yhteismetsän osakaskunta

 Kuulutus päätöksen antamisesta.pdf

Päätös maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta_maa-aines- ja ympäristöluvan voimassaolon jatkaminen.PDF

jatkolupahakemus 12_6_2023_erkkusenselkä.pdf

Selostus maa-ainesten ottamis 2021_erkkusenselkä.pdf

80LIIT~1_erkusenselkä.PDF

Elinvoimalautakunnan päätös_erkkusenselkä.PDF

Suomen voima Oy kaavoitusaloite_erkkusenselkä.PDF

Suomen voima Oy kaavoitusaloitteen yleiskartta_erkkusenselkä.PDF

 

 

 • Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta Pelkosenniemen Pyhäjärvenkylässä, Oiva Niemi

kaavake_oiva_niemelä.pdf

suunnitelmaniemela_2023_oiva.pdf 

kaivannaisjätekaavake_oiva.pdf

1_oiva.pdf

2_oiva.pdf

2b_oiva.pdf

3_oiva.pdf

9_oiva.pdf

10_oiva.pdf

11_oiva.pdf

12_oiva.pdf

13_oiva.pdf

14_oiva.pdf

15_oiva.pdf

16_oiva.pdf

17_oiva.pdf

18_oiva.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat_oiva.pdf

 

 

 • Kuulutus ympäristölupahakemuksesta Sallan Ruuhijoella, Veljekset Karjalainen Oy

Ympäristölupahakemus Ruuhijoki.pdf 

Ympäristölupahakemus Kartta Ruuhijoki.pdf

Ympäristölupahakemuksen täydennys osa 6 A Ruuhijoki.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat Ruuhijoki.pdf

 

 

 • Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta Sallan Portinselässä, Sallan yhteismetsä

Portti_maa-aines_ja_ympäristölupahakemus_28032021.pdf

Portti_maa-aines_ja_ympäristölupahakemus_28032021_suunnitelmaselostus.pdf

Portti_maa-aines_ja_ympäristölupahakemus_28032021_pohjavesiselvitys.pdf

Pohjavesiputket_portti.pdf

Portti_Kaavakartta_10000.pdf

501_Portinselkä_ottosuunnitelma_asemapiirustus.pdf 

502_Portinselkä_ottosuunnitelma_poikkileikkaukset.pdf

Portti_PTO_GEO-1_DRAFT_17102022.pdf

Puhuri Oy_Portin tvp infrasuunnittelu_Asialista 2022-12-01.pdf

Täydennys_Portinselkä 2023 05 10.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat Portti.pdf

 

  

 • Kuulutus maa-aineslupahemuksesta Sallan Petäjäselässä, Metsähallitus Oy

1 Saate ottolupahakemukseen Metsähallitus Metsätalous Oy Petäjäselkä Salla 2023.pdf

2 Ottolupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy Petäjäselkä Salla 2023.pdf

3 Suunnitelmaselostus Petäjäselän kallioaineksen ottosuunnitelma Salla 2023.pdf

4 Nykytilannekartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf

5 Lopputilannekartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf

6 Leikkaukset Petäjäselkä Salla 2023.pdf

7 Maisemointikartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf 

8 Suunnitelmakartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf

9 Ilmakuvakartta Petäjäselkä Salla 2023.pdf

12 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Petäjäselkä Salla 2023.pdf

Lisäselvitys Petäjäselän kallioaineksen ottosuunnitelmaan Salla 18.4.2023.pdf

Ei julkaistavat asiakirjat petajaselka.pdf

 

 

 • Kuulutus ympäristölupahakemuksesta Kemijärvellä, Lapin Kaivupalvelu Oy

Lupahakemus.pdf

Liite 6A Maankaatopaikka Kaivupalvelu.pdf

Liite 8A Maankaatopaikka Kaivupalvelu.pdf

Lupahakemus_pk.pdfLiite 10 ja 11 Maankaatopaikka Kaivupalvelu.pdf

Liite 17 ja 18 Maankaatopaikka Kaivupalvelu.pdf

Liite asemapiirustus.pdfSalassapidettävät 2023.pdf

Liite sijaintikartta.pdf

Salassapidettävät 2023.pdf

 

 

 • Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta Sallan Harjunkatkiamassa, Napapiirin Kuljetus Oy

6051 Salla - Harjunkatkiaman sora-alue -MAL-YSL.pdf

Salla - Harjunkatkiaman sora-alue - Yhteisluvan Jätehuoltosuunnitelma.pdf

Salla - Harjunkatkiaman sora-alue - Ottamissuunnitelma ja Murskaustoiminnan yleiskuvaus.pdf

Kiinteistörekisterin karttaote.pdf

Liite 1 - Lähestymiskartta.pdf

Liite 2 - Rekisterikartta peruskarttapohjalla.pdf

Liite 3 - Nykyinen tilanne peruskartalla.pdf

Liite 3 - Nykyinen tilanne taustakartalla.pdf

 Liite 5 - Ottosuunnitelmakartta peruskartalla.pdf

Liite 6 - Leikkaus A.pdf

 Liite 6 - Leikkaus B.pdf

Liite 6 - Leikkaus C.pdf 

Ei julkaistavat asiakirjat.pdf

 

 

 • Päätös maa-aines- ja ympäristölupaa koskevassa asiassa Kemijärvellä, Peltoniemen Kone Oy

Päätös ympäristö- ja maa-aineslupa HOIKKAMAA Kemijärvi.PDF

1 Lähestymiskartta.pdf

2 Suunnitelmakartta.pdf

3 Pituusleikkaus.pdf

4 Leikkauslinjat.pdf

5 Leikkauslinjat.pdf

6 Maisemointikartta.pdf

7 Hakemuksen täydennys.pdf

8 Suunnitelmaselostus.pdf

9 Maa-aineslain mukainen hakemuskaavake.pdf

10 Ympäristölupahakemus.pdf

11 Rekisterikarttaote.pdf

12 Ei julkaistavat asiakirjat.pdf

 

 

 

Linkit