Luvat ja Ilmoitukset

Ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset

 

Ympäristölupahakemusten käsittelyn keskimääräinen kesto on 4-6 kk.

Ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn päätös annetaan yleensä 120 pv kuluessa.

Rekisteröitävien toimintojen rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä 30 tai 60 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Kertaluontoista toimintaa koskeva ilmoitus on tehtävä 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Nitraattiasetuksen mukainen aumausilmoitus on tehtävä 14 vrk ennen aumauksen aloittamista.

 

Maa-aineslaki

Maa-aineslupahakemusten käsittelyn keskimääräinen kesto on 3 – 5 kuukautta.