Kemijärven Riekkoniemen kalahallin saneeraus valmistunut

Julkaistu 2018-03-02 14:24:12 EET.

Kaupallinen kalastus mahdollistuu Kemijärvellä. Elintarvikehyväksytty tila on jo valmiina. Koneet ja kalusto hankitaan kevään 2018 aikana.

KEMIJÄRVEN RIEKKONIEMEN KALAHALLIN SANEERAUS VALMISTUNUT

Kemijärven kaupunki, Kemijärven Kehitys Oy, Lapin ELY-keskus, Lapin kalatalouden toimintaryhmä ja kalastajien muodostama yhteenliittymä ovat yhteistyössä tehneet suunnitelman Riekkoniemessä sijaitsevan kalahallin kunnostamiseksi kaupallisten kalastajien käyttöön. Kalahallin muutos ja korjaustyöt ovat nyt edenneet suunnitelman mukaisesti. Perjantaina 2.3. hallissa tehtiin loppukatselmus tilojen osalta. Saneerauksen jälkeen tilat täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Saneerausvaihe yksi on rahoitettu Lapin Ely-keskuksen (80%) ja Kemijärven kaupungin rahoituksen turvin (20%).

Vaiheessa kaksi halliin asennetaan toiminnan vaatimat koneet ja laitteet. Tarjoukset tulee jättää 9.3.2018, jonka jälkeen niiden osalta suoritetaan hankintapäätökset. Koneet ja laitteet asennetaan alkukevään 2018 aikana. Tähän vaiheeseen haetaan rahoitusta Kemijärven säännöstelyn kehittämisen ohjausryhmältä ja sekä EMKR-rahoitusta Lapin kalatalouden toimintaryhmän kiintiöstä. Kemijärven säännöstelyn kehittämisen ohjausryhmään kuuluvat Kemijoki Oy ja Kemijärven kaupunki.

Kaupallisia kalastajia on rekisteröitynyt Kemijärvellä tällä hetkellä yhteensä 34 henkilöä. Näille henkilöille kaupunki järjestää yhteistyössä Lapin kalatalouden toimintaryhmän ja ja Pro-Agria Lapin kanssa koulutuksen kevään 2018 aikana. Koulutuksessa on seuraavat osiot:
• hygieniapassi
• kalan käsittely elintarvikelain ja ostajien laatuvaatimusten mukaisesti
• alkutuottajan omavalvontasuunnitelma
• kala-alan laitoksen omavalvontasuunnitelman laatiminen ja laitoshyväksynnän hakeminen.
• kalastajien kouluttaminen toimimaan omavalvonnan ja lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla
• yrittäjyyskoulutus: kirjanpito, verotus, vakuutusturva, eläketurva.

Lisäksi tehdään opintomatka Pellon Miekojärven kalasatamaan. Pellossa toimintaa toteutetaan laitoshyväksytyissä tiloissa. Kemijärveläiset haluavat myös tutustua siihen, miten Miekojärvellä kalastajien yhteistyö on järjestetty. Markkinoinnin ja myynnin osalta tehdään erillinen kehittämishanke yhdessä Kemijärven kaupungin maaseutu- ja elinkeinopalveluiden kanssa.

Hallin omistaa Kemijärven kaupunki. Kemijärven kaupungin kehitysyhtiö Kemijärven Kehitys Oy vastaa hallin vuokraamisesta kaupallisten kalastajien käyttöön. Hallin operatiivisesta toiminnasta vastaa kaupallisten kalastajien yhteenliittymä, joka maksaa kalastajien avainmaksut Kemijärven Kehitys Oy:lle. Hallin ylläpitokulut katetaan avainmaksuilla.

Lisätiedot:
Kemijärven Kehitys Oy, toimitusjohtaja Jari Polvi, 0407344152
Kemijärven kaupunki, maaseutusihteeri Markku Heikkilä, 0400128986
Kalastajien yhteenliittymä, Taisto Törmänen 0406718468.

 

Takaisin