Luovuutta liiketoimintaan

Julkaistu 2020-04-10 12:10:40 EEST.

Luovuutta liiketoimintaan -kokonaisuus sisältää yhteensä seitsemän tehokasta verkossa järjestettävää työpajaa: 4 x 4h teematyöpajaa + 3 x 2h hakemustyöpajaa.

Luovuutta liiketoimintaan -kokonaisuus sisältää yhteensä seitsemän tehokasta verkossa järjestettävää työpajaa: 4 x 4h teematyöpajaa + 3 x 2h hakemustyöpajaa.

• Teematyöpajoissa lähtökohtana on kohdetoimiala/-ympäristö, jolle kehitään uusia palveluja tai tuotteita. Osallistujat voivat tulla miltä tahansa toimialalta ja esiin nousevien toiveiden mukaan käsitellään myös muita teemoja.

• Hakemustyöpajat ovat yhteisiä kaikille teemoille. Näissä työstetään rahoitushakemuksia ohjatusti käytännössä.

• Omaehtoinen työskentely mahdollistetaan yhteisten tapaamisten välissä käyttöön varattavalla verkkoalustalla.

• Työskentelyssä hyödynnetään joustavasti muotoilu- ja taidelähtöisiä menetelmiä ja työkaluja sekä yleisesti luovaa osaamista.

• Tuloksena on yritysryhmien eri rahoitusohjelmiin lähetettävät yhteiset hankehakemukset.

Lue lisää ja ilmoittaudu: www.webropol.com/s/luovuuttaliiketoimintaan/

työpajat.JPG

luovuutta liiketoimintaan.JPG

Takaisin