Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus (AVOIN YO) 30 op, Lukuvuosi 2021-2022, ayA635802

Julkaistu 2021-08-25 11:57:59 EEST.

Vahva yrittäjäkokemus ja -osaaminen yhdistyy tutkittuun tietoon näillä kiinnostavilla ja hyödyllisillä yrittäjyyden verkkokursseilla. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Kursseilla saa mahdollisuuden ratkoa yritysten käytännön haasteita, kehittää oman tai case-yritysten liiketoimintaa sekä kehittää omaa osaamispääomaa. Kursseilla saa ymmärryksen yritysten menestyksen esteistä sekä riskeistä ja ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen. Voit suorittaa koko 30 op:n kokonaisuuden tai yksittäisiä kursseja haluamassasi järjestyksessä. Kokonaisuus alkaa seuraavan kerran elokuussa 2021, mutta voit aloittaa opinnot myös kevään kursseilta.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Mikroyrittäjyyden perusteet (AVOIN YO) 5 op (Lukuvuosi 2021-2022)
Mikroyritysten ketterä johtaminen (AVOIN YO) 5 op (Lukuvuosi 2021-2022)
Osaaminen ja tuottavuus mikroyrityksissä (AVOIN YO) 5 op (Lukuvuosi 2021-2022)
Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä (AVOIN YO) 5 op (Lukuvuosi 2021-2022)
Mikroyritysten kasvunhallinta ja verkostot (AVOIN YO) 5 op (Lukuvuosi 2021-2022)
Digitaalinen myynti ja markkinointi mikroyrityksissä (AVOIN YO) 5 op (Lukuvuosi 2021-2022)

Sisältö

Vahva yrittäjäkokemus ja -osaaminen yhdistyy tutkittuun tietoon näillä kiinnostavilla ja hyödyllisillä yrittäjyyden verkkokursseilla. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Kursseilla saa mahdollisuuden ratkoa yritysten käytännön haasteita, kehittää oman tai case-yritysten liiketoimintaa sekä kehittää omaa osaamispääomaa. Kursseilla saa ymmärryksen yritysten menestyksen esteistä sekä riskeistä ja ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen.

Voit suorittaa koko 30 op:n kokonaisuuden tai yksittäisiä kursseja haluamassasi järjestyksessä. Kokonaisuus alkaa seuraavan kerran elokuussa 2021, mutta voit aloittaa opinnot myös kevään kursseilta.

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus 25-30 op koostuu seuraavista opintojaksoista:

Tarjolla lukuvuonna 2021-2022

- ay724840P Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op

- ay724845P Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op

- ay724847P Digitaalinen myynti ja markkinointi mikroyrityksissä 5 op

- ay724841P Mikroyritysten ketterä johtaminen 5 op

- ay724846P Mikroyritysten kasvunhallinta ja verkostot 5 op

- ay724844P Osaaminen ja tuottavuus mikroyrityksissä 5 op

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 25 tai 30 op:n laajuisena. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen tarkoittaa 25 op:n laajuutta, jolloin kokonaisuuteen kuuluu viisi opintojaksoa kuudesta vaihtoehtoisesta jaksosta. Mikäli suoritat kokonaisuuden 30 op:n laajuisena, ilmoittaudu kuudennelle jaksolle erikseen.


Lisätietoja

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden voi sisällyttää sivuaineeksi kauppatieteen kandidaatintutkintoon.
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Kursseilla tehdään käytännöllisiä harjoituksia tai kehittämisprojekteja, jotka arvioidaan joko hyväksytty/hylätty tai 0-5.

Opettaja

Päivi Lohikoski, FT, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin koulutuspäällikkö

Arviointiasteikko 0-5

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Opinto-ohjaus
avoin.yliopisto(at)oulu.fi


Viimeksi päivitetty: 25.8.2021

Takaisin