Koronatiedotteet yrittäjille

Valtiokonttori avasi tänään yritysten määräaikaisen kustannustuen haun, hakuaika 7.7.-31.8.2020.

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

* Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin. Katso lista toimialoista, joihin tuki kohdistuu. Linkki toimialalistaan löytyy Valtiokonttorin sivulta.
* Yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % vertailukauteen nähden.
* Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Hakulomake ja -ohjeet löytyvät Valtiokonttorin nettisivulta. Sivustolta löytyy myös suuntaa antava laskuri, jolla voi tarkistaa, voiko yritys saada kustannustukea.

https://www.valtiokonttori.fi/pal…/yritysten-kustannustuki/…

 

TIEDOTE: TEM on tänään 3.7.2020 avannut uuden rahoitushaun matkailun kehittämiseen

Matkailuelinkeinon elpymisen edistämiseen ja matkailun kehittämiseen alueilla on tarjolla uutta rahoitusta. Sitä voivat hakea matkailun alueorganisaatiot ja vastaavat toimijat, jotka tukevat yritysten toimintaa ja kehittävät alueella matkailua laaja-alaisesti. Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, joilla tuetaan alueen mahdollisuuksia kehittää matkailua, vahvistetaan alueen matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostetaan kansallista yhteistyötä. Haku on avoainna 3.7.-31.8.2020.

https://tem.fi/-/rahoitushaku-matkailun-kehittamiseen-aluei…

 

 

TIEDOTE: Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 7.7.2020 lähtien

Tänään vahvistetun lain mukaista, uutta kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 7.7.2020 lähtien. Haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella Valtiokonttorin verkkosivulla.

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.-31.5.2020.

Tuki kohdentuu koronaviruspandemiasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.

Tukea ehtii hakea 31.8.2020 asti

”Valtiokonttori tekee kaikkensa, että kustannustukeen oikeutetut yritykset saavat tukensa sujuvasti ja nopeasti. Hakemisessa ei kuitenkaan ole tarvetta hätäillä, sillä kaikki tukeen oikeutetut tulevat luonnollisesti ne saamaan”, Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen vakuuttaa. Tukea on haettava viimeistään 31.8.2020.

Tukeen oikeutetut toimialat voi tarkistaa Valtiokonttorin sivuilta

Tuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden ja joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Hakija voi tarkistaa toimialaluettelon Valtiokonttorin verkkosivuilta.

Valtiokonttori saa tiedon yrityksen toimialasta Verohallinnolta. Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, yrityksen tulee osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi. Erityisen painavaksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi sellainen rajoitus tai määräys, jonka takia elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut. Lisäksi yrityksen tulee osoittaa, miksi sen tilanne poikkeaa muusta toimialasta.

LUE LISÄÄ VALTIONKONTTORIN VERKKOSIVULLA>>

Ravitsemisalan tuki

Suuri osa ravitsemisyrityksistä saa hyvitystä toiminnan rajoittamisesta ilman hakemusta – tukea työllistämiseen voi hakea 5. kesäkuuta alkaen

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.6.2020 13.52
Tiedote

Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

KEHA-keskus julkaisee verkkosivuillaan 5.6.2020 ohjeet yrityksille tuen ja hyvityksen hakemisesta. Hakukanavat aukeavat 5.6.2020.

Yritysten, jotka saavat hyvitystä joukkomaksatuksella, ei tarvitse hakea sitä erikseen. Hyvityksen määrä lasketaan Verohallinnolta saatavien tietojen perusteella. KEHA-keskuksen sivuilta voi tarkistaa, kuuluuko yritys joukkomaksatuksen piiriin.

 

 

Maatalouden ja porotalouden koronatuet ovat nyt haettavissa.

Linkkeinä ohjeet hakuun, lisätietoa maaseutusihteeriltä.

Ohjeet Porotalouden korontuesta, tuki haetaan Hyrrä –palvelulla. Tutustu ohjeeseen huolella.

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57366/koronatukien+hakuohje+porotaloudelle

Tässä maatilan ja maatilakytkentäisten yritysten ohje:

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/

Kysy lisää:

maaseutusihteeri Markku Heikkilä, p. 0400 128 986

Maaseutuhallinnon Itä - Lapin Yhteistoiminta-alue

Kemijärven – Pelkosenniemen maaseututoimisto

Kuumaniemenkatu 2

98100 KEMIJÄRVI

 

ITÄLAPPILAINEN MIKROYRITTÄJYYS JA COVID-19 -HANKE

Itälappilainen mikroyrittäjä, tämä hanke on sinua varten
(yrityksen henkilöstön määrä max. 10)

Lapin Kansa uutisoi muutama päivä sitten uudesta hankkeesta otsikolla "itälappilaisten yrittäjien hätä kuultiin: Polkua eteenpäin etsitään hankerahan avulla.(https://www.lapinkansa.fi/italappilaisten-yrittajien-hata-kuultiin-polkua-et/1944368). Rahoituspäätöksen jälkeen meillä on ollut tavoitteena käynnistää hanke nopeasti.

Toivottavasti Sinulla on mahdollisuus tulla mukaan tähän interaktiiviseen prosessiin, jossa lähdetään liikkeelle koronaviruksen Sinulle aiheuttamasta tilanteesta. Vastaamalla kyselyyn voit aidosti vaikuttaa alkavaan kokonaisuuteen.

Käy tutustumassa hankkeeseen kuntayhtymän verkkosivuilta, jonne pääset tämän linkin kautta: http://italappi.fi/fi/It%C3%A4lappilainen_mikroyritt%C3%A4jyys_ja_Covid-19

Vastaa kyselyyn ja vaikuta https://link.webropolsurveys.com/S/772BC9FA4AFE9182

 

Yrittäjä voi nyt hakea työmarkkinatukea verkossa

Yrittäjät voivat 16.4. lähtien hakea Kelan asiointipalvelussa työmarkkinatukea ajalle 16.3.–30.6.2020. Työttömyysetuuden verkkohakemusta on muokattu niin, että se on asiakkaalle mahdollisimman helppo ja nopea täyttää.

Väliaikaista työmarkkinatukea haetaan erikseen räätälöidyllä verkkohakemuksella. Tuki on tarkoitettu niille yrittäjille, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti.

Yrittäjä antaa hakemuksessa oma arvionsa yritystoiminnan kuukausittaisista tuloista siltä ajalta, jolta hän hakee tukea. Yritystoiminnan ohella saatavat tulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa eli ne voivat pienentää työmarkkinatuen määrää.

Tuloarviosta voi vähentää menot, jotka johtuvat tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi yrityksen käyttöön ostetut työvälineet ja myytäväksi ostetut tuotteet.

Hakuaika ja maksaminen

Kun yrittäjä on ilmoittautunut TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hän voi hakea työmarkkinatukea takautuvasti 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi ollut vielä silloin voimassa. Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Kela voi maksaa tukea siitä lähtien, kun yrittäjän tilanne on täyttänyt työmarkkinatuen ehdot. Väliaikaisen työmarkkinatuen ehtoina on, että päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian takia vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. TE-palvelut selvittää ehtojen täyttymisen. Yrittäjä voi saada tukea 30.6.2020 asti.

Lue lisää

YKSINYRITTÄJÄN TUKI KORONAEPIDEMIAN AIHEUTTAMIIN TALOUDELLISIIN VAIKEUKSIIN on nyt haettavissa KEMIJÄRVEN KAUPUNGILTA

Kemijärven kaupunki myöntää yksinyrittäjille tukea toiminnan vakauttamiseen koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjien koronatuen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki 2.000€ on kertaluontoinen, määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi. 
Yksinyrittäjä hakee tukea ensijaisesti sähköisellä hakulomakkeella yrityksen kotikunnasta (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta). Sähköinen hakulomake ja ohjeet löytyvät alla olevasta linkistä.

https://haku.kemijarvenyrityspalvelut.fi

Huomioithan, että hakemuksen täyttämiseksi tarvitset seuraavat liitteet:


1) Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019/viimeisimmän tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Todisteeksi tästä tulee yrittäjän toimittaa liitteeksi viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus. 

2) Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). 

3) Mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

 

Yrittäjä,

Hae nyt apua koronanepidemian aiheuttamaan kassakriisiin.

  • Tuki Ely-keskukselta: 1-5 henkilöä työllistävät yritykset

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut?tyyppi=yrtu_covid19emergencyfunding

  • Tuki Business Finlandilta: 6-250 henkilöä työllistävät yritykset

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

  • Tuki kunnalta: Yksinyrittäjätuki
    Tuen lopulliset kriteerit ja toimintaohjeet ovat vielä valmisteluvaiheessa. Informoimme heti, kun tiedot täsmentyvät.

  • Kelan työttömyystuki: yrittäjälle yritysmuodosta riippumatta. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi 15.4. mennessä, tällä varmistat työttömyysturvan maksun takautuvasti 16.3. alkaen.

https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

Ota yhteyttä Kemijärven Kehitys Oy yritysneuvontaan ja kysy lisää.

Yritysneuvoja Meiju Honkavuori, p. 040 481 0573, meiju.honkavuori@kemijarvi.fi

Toimitusjohtaja Jari Paloniemi, p. 040 592 7294, jari.paloniemi@kemijarvi.fi


Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen

Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea.

Työmarkkinatukea haetaan ilmoittautumalla ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen. Ilmoitamme kela.fissä tarkemmin, milloin yrittäjä voi täyttää hakemuksen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.

Yrittäjät voivat alkaa hakea työmarkkinatukea 16.3 alkaen. Sitä voi hakea myös takautuvasti.

Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea. Yrittäjätuloa voi saada myös työmarkkinatuen ohessa, jolloin tulo pienentää työmarkkinatuen määrää.

Yrittäjälle maksettava työmarkkinatuki maksetaan ilman lapsikorotusta. Työmarkkinatuki on 33,66 euroa päivässä, ja siitä maksetaan veroa.

Muutokset ovat voimassa 30.6. asti.

LUE LISÄÄ KELAN SIVULTA>>

Kemijärven kaupungin yrityskiinteistöjen vuokranmaksu koronakriisin aikana

Kemijärven kaupunki voi myöntää kaupunkiin vuokrasuhteessa oleville yrittäjille lykkäystä vuokranmaksuun enintään kolmelle kuukaudelle. Yrittäjä tekee Tilapalvelut liikelaitokselle perustellun hakemuksen maksujen lykkäämiselle jonka jälkeen hakemus käsitellään mahdollisimman pikaisesti.

Mikäli hakemus hyväksytään, laaditaan siitä sitten erillinen sopimus koskien yritystilan vuokranmaksun lykkäystä ja vuokrasaatavien maksuohjelmaa. Lykkäämisen ajalta lähetetään normaalit vuokralaskut, mutta ei lähetetä muistutuskirjeitä eikä peritä avoimesta saatavasta korkoa. Vuokrasaatavien takaisinmaksupäivä sovitaan sopimuksessa.

Hakemuslomakkeen ja sopimuspohjan voi tulostaa oheisista linkeistä:

Anomus vuokranmaksun lykkäyksestä.docx

Vuokranmaksulykkäys ja maksusopimus.docx

Lisätietoja asiasta antaa Tilapalvelut liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö

040 610 9738

esa.poylio@kemijarvi.fi

Yrittäjä, tässä ohjeistus yritystukien hakemiseen koronakriisissä – ”Ohjeet ovat vaihdelleet pitkin matkaa. Nyt toivottavasti vakiintunut käytäntö”

"Yrittäjien keskuudessa on ollut paljon epätietoisuutta näiden eri tukien hakukanavista", sanoo Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen.

Valtio on luvannut suoria yritystukia koronavirustilanteessa yhteensä miljardi euroa. Summasta 700 miljoonaa euroa on tarkoitettu Business Finlandin myöntämiin avustuksiin ja 300 miljoonaa ELY-keskusten myöntämiin avustuksiin. Kaikkien tukien edellytyksenä on elinkelpoinen yritys ja liiketoiminta.

NÄIN HAET KORONARAHAA>>

Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että tukea saava yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Tukea käytetään yksinyrittäjän maksuvalmiuden ylläpitämiseen.

Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Kunnille laaditaan tuen myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja.

Avustuksen ehtona heikentynyt taloudellinen tilanne

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan asemassa eli työsuhteessa, mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä. Nämä usean yrittäjän yritykset kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista tukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.

Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjä voi hakea myös työttömyysturvaa

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos yksinyrittäjä on hakenut tukea kunnista, se otetaan myöhemmin huomioon haettaessa työttömyysturvaa.

Valtio ja kunnat tekevät tuen myöntämisestä toimeksiantosopimuksen, joka perustuu Kuntaliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä valmistelemaan sopimuspohjaan Valtio rahoittaa tuen kokonaisuudessaan. Yksinyrittäjille myönnettävissä oleva tukisumma määritellään kuntakohtaisesti sen mukaan, kuinka paljon kunnassa on yksinyrittäjiä. Kunnan käytettävissä oleva rahoitus on laskennallinen osuus valtion myöntämästä 100 miljoonaa eurosta.

LUE LISÄÄ>>

Itä-Lapin yrittäjä tietopaketti 1.4

Itä-Lapin_yrittäjä_Päivitetty ohjeistus_01042020.pdf

Ely - keskuksen rahoitus yrityksille 31.3

Ely_poikkeusrahoitus_3103_2020.pdf

Korona - tietopaketti 27.3

Apua yrittäjille_27032020.pdf

Yrittäjän HELP - henkilöt.pdf

Business Finlandilta saa tukea!

(ohjeet alla olevassa videossa)

 

 

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille.

Kenelle
Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea
Avustuksen kriteerit
Avustuksen hakeminen
Neuvontapalvelut

Koronavirusepidemian vaikutukset yritysten liiketoimintaan

Koronavirusepidemia aiheuttaa merkittäviä häiriöitä yritysten liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen. Yritysten kannattaa olla ajoissa yhteydessä pankkiinsa ja Finnveraan, jos on tarvetta lisäkäyttöpääomalle tai lyhennysohjelmien järjestelyille. Myös verojen ja eläkemaksujen osalta on mahdollista käyttää erityisjärjestelyjä. Yksinyrittäjien tilanteen auttamiseksi on valmisteilla työttömyysturvan väliaikainen laajennus, jonka perusteella yksinyrittäjät saavat työttömyyskorvausta tietyin ehdoin.

Talousapu-neuvontapalvelusta saa myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880 ja se on avoinna arkisin klo 9.00–16.00.

Yritysten käytettävissä ovat myös toiminnan arviointiin ja suunnitteluun ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut. Analyysi- ja Konsultointipalvelujen päivähinta on 30 euroa + alv.

Lue koko uutinen Ely-keskuksen sivulta>>

Ohje poikkeusrahoitushakemus.pdf

HUOM!

Korjattu tulkinnanvarainen virhe vielä yhdessä kohdassa, Kenelle. 

Englanninkieliset sivut on tilauksessa.

Suositeltavaa on, että ensin haettaisiin tilanneanalyysia ja kuukauden kuluttua sen jättämisestä voi hakea jo kehittämistoimenpiteisiin tukea.

Hei sotehy-yrittäjä!

Poikkeusoloissa tiivistämme viestintäämme juuri sinulle. Tässä toinen sosiaali-, terveys-, ja hyvinvointialan yrityksille räätälöity uutiskirjeemme. Edellisen sait 18.3.2020.

”Kaikki koronasta yrittäjälle” -verkkosivulle www.yrittajat.fi/korona on koottu tieto koronasta yrittäjän näkökulmasta, ja sivuja päivitetään jatkuvasti. 

Pidämme huolta, että sosiaali- terveys ja hyvinvointialan pk-yritysten tilanne otetaan mahdollisimman hyvin huomioon tässä koko maailmalle vaikeassa tilanteessa.

Lue koko uutiskirje klikkaamalla tätä>>

Business Finlandilta uusi rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi

Julkaistu 2020-03-17 12:02:34 EET.

Business Finland lanseeraa kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia.

Business Finland avaa torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin.

Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin. Rahoitus on kohdennettu matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa.

- Business Finlandin rahoitus auttaa yrityksiä löytämään ratkaisuja poikkeusoloissa ja varautumaan myös muihin mahdollisiin kriiseihin tulevaisuudessa, sanoo Business Finlandin johtaja Reijo Kangas.

Rahoituksen taustalla on hallituksen lisätoimet yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien vähentämiseksi.

Business Finland tietopaketti

TEMin tiedote

Julkaistu 2020-03-18 13:19:52 EET.

Tiedote on osa koronasta johtuvaa viestintää ELYjen yrityspalvelujen osalta ja siihen liittyvää tietoa asiakasrajapintaan.

Verkkosivu www.ely-keskus.fi linkkiä kannattaa jakaa yhteistyökumppaneille ja  linkkiä tulee käyttää, jotta tieto pysyy samana koko ajan.
Tiedote päivittyy.

Tiedotteessa on lyhyesti todettu myös 17.3 uutisoidut lisämäärärahat, mutta siitä infotaan myöhemmin lisää.

Vielä erillinen muistutus, että Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelun päivystyskapasiteettia on lisätty eli  talousvaikeuksiin joutuneita yrittäjiä kannattaa ohjata näiden ammattilaisten pakeille:  https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb

Finnveralla mahdollisuus kasvattaa pk-yritysten rahoitusta merkittävästi – asiakastyöhön varataan lisäresursseja

16.03.2020

Finnveralla on hyvät valmiudet vastata koronaepidemian myötä lisääntyvään rahoituskysyntään. Pk-yritysten rahoitusta on mahdollisuus kasvattaa. Laissa rahoitukselle oleva valtuusraja on 4,2 miljardia euroa, josta tällä hetkellä käytössä on noin 2 miljardia euroa.

− Tällä hetkellä Suomen rahoitusmarkkinat toimivat, ja myös pankit ovat sitoutuneet auttamaan pk-yrityksiä kriisin yli. Seuraamme kuitenkin tarkasti koronaepidemian vaikutusta yritysten tilanteeseen ja pankkien toimintaan. Autamme yrityksiä löytämään tarvitsemansa rahoitusratkaisut tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, kertoo Finnveran pk-rahoituksen liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Rahoitusvaihtoehtoihin laajennuksia

Finnvera laajentaa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronan aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Molemmissa takauksissa asiakkaan pankki tekee sähköisen hakemuksen Finnveralle, ja Finnvera tekee päätöksen 80 prosentin takauksesta ennalta sovittujen kriteerien perusteella.

Suhdannetilanteen edellyttämään rahoitukseen on mahdollista hyödyntää muitakin Finnveran rahoitusvälineitä. Rahoituksen edellytyksenä on kaikissa ratkaisuissa se, että yrityksellä on pidemmän aikavälin kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

− On äärimmäisen tärkeää auttaa suomalaiset yritykset yli todella vaikean tilanteen. Varaudumme kasvavaan kysyntään myös kohdentamalla henkilöstöä sisäisesti uudelleen ja rekrytoimalla lisää henkilöitä kriittisiin tehtäviin.  Pyydän kuitenkin asiakkailta sähköisten asiointikanavien hyödyntämistä ja ymmärrystä ruuhkatilanteita kohtaan. Olen vakuuttunut, että yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa löydämme ratkaisut, joilla yritysten toimintakyky voidaan turvata, toteaa Heinilä.

Pk-yritys, toimi näin:

  1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
  2. Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Jos sinulla on lainaa suoraan Finnverasta, voit hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissamme.
  3. Jos tarvitset käyttöpääomaa, ole yhteydessä pankkiin. Finnvera mahdollistaa käyttöpääoman myöntämisen luotolle annettavalla takauksella. Pankki hoitaa takauksen hakemisen Finnverasta puolestasi.
  4. Jos rahoitustarve on suurempi kuin 100 000−150 000 euroa, tee hakemus suoraan myös Finnveraan.

Lisätiedot:

Juuso Heinilä, liiketoimintajohtaja, pk-rahoitus, puh. 029 460 2576

Tietoa Finnveran keinoista yrityksille koronan aiheuttamassa tilanteessa löytyy koostesivulta Finnvera.fi:ltä.

Korona ja yrittäjyys: Mitä haluat kysyä?

Julkaistu 2020-03-13 10:01:56 EET.

Suomen Yrittäjät saa lukuisia kysymyksiä koronaviruksen vaikutuksista yrittäjyyteen. Kysy, mikä mieltäsi askarruttaa niin Suomen yrittäjät pyrkivät etsimään vastaukset!

Saamme nyt lukuisia kysymyksiä koronaviruksen vaikutuksista yrittäjyyteen. Kysy meiltä, mikä mieltäsi askarruttaa ja yritämme etsiä kysymyksiinne vastaukset. Vastauksia luvassa tänään järjestettävässä tietoiskussa, koronavirussivullamme, uutiskirjeessämme ja päivittäisissä uutisissamme.

Päivittyvä koronasivustomme https://www.yrittajat.fi/korona

Tietoisku 13.3. klo 15: Kaikki koronasta yrittäjälle https://www.yrittajat.fi/…/621198-tietoisku-kaikki-koronasta

Tilaa uutiskirjeemme, pysyt kartalla: https://www.yrittajat.fi/…/tilaa-suomen-yrittajien-uutiskir…

Päivittäiset uutiset:
https://www.yrittajat.fi/