Kerroshoidon ja aamiaistarjoilun osaajaksi! -työvoimakoulutus

Joulukuu 09. klo 08:00 - Helmikuu 07. klo 15:00
Sijainti: Paikka tarkentuu myöhemmin, Kemijärvi

Koulutuksen aikana tutustut matkailu- ja palvelualan työkenttään, kartutat taitojasi kerroshoidossa ja aamiaistarjoilussa ja kehität ammatillisia valmiuksia työskennellä matkailu- ja palvelualalla.

Koulutuksen kohderyhmä: Työttömät tai työttömyysuhan alla olevat työnhakijat, matkailu- ja ravintola alan koulutuksen omaaville / matkailu- ja ravintola-alalla työskennelleille / alalle suuntautuville, joilla on työnhaku voimassa.

Hakuaika koulutukseen päättyy 21.11.2019. Haku sähköisesti www.te-palvelut.fi.

 

Koulutus sisältää kolme osiota ja työelämässä oppimista:

Matkailu- ja palveluala tutuksi -osio

• matkailu- ja palvelualalla työskentely

• alan toimijoihin tutustuminen alueella

• paikallistuntemus

 

Puhdistuspalvelualan osio

•puhtauspalvelujen perusteet

• eri kohteiden siivous

• asiakaspalvelu ja asiakkaiden viihtyvyys

• puhtauspalvelut hotelli- ja majoitustilassa suunnitelmallisesti, turvallisesti ja hygieniavaatimuksia noudattaen

 

Aamupalan teko –osio

•aamupalan esivalmistelu ja valmistus

• aamupalan esille laitto

• asiakaspalvelu

• työn ajoittaminen ja mitoitus

• hävikin minimointi

• raaka-aineet ja turvallisuus

• erityisruokavaliot

• ravitsemussuositukset ja eri asiakasryhmät

 

Lisätietoja koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta: http://www.lappia.fi/koulutukset/hae-oppimaan/koulutuskalenteri/koulutuksen-tiedot?EventID=68488824

 

Takaisin arkistoon.