Itä-Lapin kesämatkailun kehittämishanke

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on lisätä Itä-Lapin kesämatkailijamääriä selvittämällä Itä-Lapin
kansainvälisesti vetovoimaisimmat, olemassa olevat kesätuotteet ja löytää niille uusia
kohdemarkkinoita. Hankkeen aikana on myös tavoitteena lisätä yhteistyötä Itä-Lapin eri
matkailualueiden välillä sekä luoda uusia yhteisiä tuoteperheitä eri tuoteteemojen ympärille.
Eri tuoteteemoille pyritään löytämään uusia sopivia kohdemarkkina-alueita, joihin tehdään
selvitystyön pohjalta koemarkkinointitoimenpiteitä.

Hankkeen tulokset parantavat Itä-Lapin elinvoimaa ja lisäävät kesämatkailua alueella:

- alueen matkailuyritysten mahdollisuudet ympärivuotiseen liiketoimintaan parantuvat

- ympärivuotisen matkailun kasvu vaikuttaa positiivisesti myös Itä-Lapin vähittäiskauppojen
liiketoimintaan

- paikallisten asukkaiden ympärivuotiset työllistymismahdollisuudet matkailuun paranevat

- hankkeen vaikutukset aluetaloudelle parantavat koko Itä-Lapin seutukunnan
elinvoimaisuutta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2017 - 31.12.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti on 208 593€.
Hanketta hallinnoi Sallan kunta, ja muut mukana olevat tahot ovat Kemijärven kaupunki, Savukosken kunta, Pelkosenniemen kunta, Sodankylän kunta, Matkalle Sallaan ry,Kemijärven Matkailu ry sekä Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry.

 

Itä-Lapin kesämatkailuhanke.jpg

Kestävästi.JPG

 

Projektipäällikkö: Heli Karjalainen
 +358 40 547 5667
heli.karjalainen@salla.fi