Kemijärven kaupallisten kalastajien Kalakisälli-hanke

Sieppaa.PNG

Kemijärven kaupunki on hankkinut omalla rahoituksellaan tarkoitukseen sopivan kiinteistön; Riekkoniemen hallin. Halli on entinen kirjolohien teurastuslaitos. Kunnan terveysvalvonnan kanssa kartoitettiin ne puutteet ja muutostarpeet, jotka tulee saattaa kuntoon ennen kuin laitoshyväksyntää voidaan hakea. Kartoituksen perusteella kaupunki teetti omalla rahoituksellaan alan konsultilla suunnitelman ja kustannusarvion tilojen vaatimista muutostöistä. Riekkoniemen kalahallin remonttiin saatiin EMKR -rahoitus ja remontti valmistui helmikuussa 2018.

Laitoshyväksytyt kalankäsittelytilat on välttämätön edellytys kalastuselinkeinon kehittymiselle. Ainoastaan laitoshyväksytyissä tiloissa käsiteltyä kalaa voi myydä lähialueen ulkopuolelle ja kalatukuille. Kalastuksen kannattavuuden nostaminen niin, että kalastusta voi harjoittaa päätoimisesti, ei ole mahdollista ilman jatkokäsittelyssä saatavaa lisäarvoa ja lähialuetta laajempia markkinoita.

Riekkoniemen kalahallissa tullaan tuottamaan kalafileetä, pannuahventa ja pienessä määrin jauhettua kalamassaa. Vähempiarvoisista kaloista kiinnostusta on säyneen hyödyntämisessä. Kalahallista toimitetaan myös pyöreää, jäitettyä kalaa tukkukaupoille ja jalostajille.

EMKR -rahoitteisella Riekkoniemen kalahallin laitehankinnat -hankkeessa on hankittu kalahalliin kalanjalostukseen tarvittavat koneet ja laitteet. Hankintojen tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä hallissa sekä saada kalatuotteille lisäarvoa ja siten parantaa kalastuksen kannattavuutta.

Viimeisimpänä hankkeen toteutettiin omavalvontakoulutus, joka sisälsi omavalvontasuunnitelman, yrityskoulutuksen ja opintomatkan Miekojärven kalasatamaan ja Hätälä Oy:n toimitilaan, jossa esiteltiin yrityksen toimintaa ja laatujärjestelmää. Hanke päättyi tammikuussa 2019.

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa 2 – 4 Kemijärvellä toimivaa kaupallista kalastajaa Kemijärven Riekkoniemen kalahallin ja sen laitteiden käyttöön. Koulutetut kalastajat kouluttavat muut hallin  nykyiset ja tulevat käyttäjät. Tavoitteena on toiminnan käynnistäminen heti alusta lähtien oikealla tavalla, varmistaen kalan laatu ja turvallisuus järveltä kuluttajalle saakka.

Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä:

 

  1. Hankkeen hallinnoija valitsee koulutukseen lähetettävät 2 - 4 Kemijärvellä toimivaa kaupallista kalastajaa, hakemusten perusteella
  2. Hanke palkkaa osa-aikaisesti yhden, koulutukseen valitun, Kemijärvellä toimivan kaupallisen kalastajan hankkeen vetäjäksi, joka huolehtii hankkeen etenemisestä
  3. Hanke kouluttaa 2 - 4 Kemijärvellä toimivaa kaupallista kalastajaa, jotka puolestaan kouluttavat muut Riekkoniemen kalahallia käyttävät, myöhemmin koulutukseen ilmoittautuvat Kemijärven ammattikalastajat
  4. Hankkeessa opetetaan työssä oppimisen kautta kalan oikea käsittely järveltä ostajalle. Kisällipaikkoina ovat jo toiminnassa olevat kala-alanlaitokset ja kalastajat
  5. Työssä oppimiskoulutukset hankitaan tarjouspyyntöjen perusteella, painottaen valinnassa tarjoajan vahvuuksia pyydetyssä koulutuksessa ja sovellettavuutta Kemijärven olosuhteisiin
  6. Hankkeen hakija on kilpailuttanut koulutukset ja tekee koulutussopimukset valittujen koulutustahojen kanssa
  7. Hanke ostaa Riekkoniemen kalahallin sekä koneiden ja laitteiden käyttökoulutusta

 

Hankkeen rahoitus

Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat 12 795,00 euroa. Lapin ELY-keskus myöntää hakijalle Kemijärven Kehitys Oy tukea hankkeeseen Kemijärven kaupallisten kalastajien Kalakisälli-hanke enintään 11 515,50 euroa. Myönnetty tuki on 90,00 % hyväksyttyjen kustannusten kokonaismäärästä.

 

Hyväksytty rahoitussuunnitelma

 

ELY-keskuksen myöntämä toimintaohjelman tuki (90,00 % hankkeen kokonaisrahoituksesta)

11 515,50 euroa, josta

 

EU:n rahoitusosuus (EMKR) (46,80 %)                        5 988,06 euroa

Kansallinen rahoitusosuus (43,20 %)                          5 527,44 euroa

Kuntien rahoitus (10,00 %)                                        1 279,50 euroa

Yhteensä (100,00%)                                                 2 795,00 euroa

 

Julkisen tuen yhteismäärä on 12 795,00 euroa ja 100,00 % kokonaisrahoituksesta.

EU:n rahoitusosuus on 46,80 % julkisen tuen yhteismäärästä.

 

Hankkeen aikataulu: 30.4. – 30.11.2019