Kemijärven kaupallisten kalastajien omavalvontakoulutus

EMKR_tunnus_suomi.jpg  kalahalliely_fin.jpg  lippu_eu.gif

Hankkeessa koulutetaan Kemijärven kaupalliset kalastajat laatimaan Riekkoniemen kalahallille omavalvontasuunnitelma ja hakemaan hallille laitoshyväksyntä. Koulutukseen kuuluu myös kalankäsittely-, hygienia- ja yrityskoulutusta sekä opintomatka.

Hankkeen tavoitteena on, että kaupalliset kalastajat oppivat oikeat kalankäsittelytavat ja sisäistävät omavalvonnan merkityksen ja toimivat sen mukaisesti. Yrityskoulutusosion tavoitteena on, että kalastajat oppivat yritystoiminnan perusteet ja osaavat huolehtia velvollisuuksistaan ja hyödyntää mahdollisuuksiaan yrittäjinä. Tavoitteena on, että kymmenen kalastajaa työllistää koulutuksen jälkeen itsensä joko koko- tai osa-aikaisena yrittäjänä.

Kaupallinen kalastus Kemijärvellä on viime vuosina lisääntynyt mm. kuhakannan elpymisen ja kalan markkinoiden parantumisen myötä. Jotta voidaan varmistaa kalastajien tuottaman kalan korkea laatu ja nykyisen elintarvikelain mukainen toiminta, tarvitaan Kemijärvellä omavalvonta- ja elintarvikehygieniakoulutusta.

Koulutustarvetta aiheuttaa myös Riekkoniemen kalahallin saaminen hyväksytyksi kala-alan laitokseksi.

Nykyisin kalahalli soveltuu alkutuotannon mukaiseen toimintaan. Hallilla on myös Rehualan laitoksen hyväksyntä. Alkutuotannon mukaisia kalastustuotteita saa toimittaa vain suoraan kuluttajalle, kala-alan laitokseen tai elintarvikehuoneistoon 5 000 kg/v kalastajaa kohti.

Jotta tuotteita voitaisiin toimittaa tukkuliikkeisiin ja muillekin kuin paikallisille ostajille, on kalahalli saatava hyväksytyksi kala-alan laitokseksi.

Riekkoniemen kalahallissa on suunnitteilla / meneillään remontti ja tilat tulevat täyttämään kala-alan laitoksen vaatimukset.

Toinen lain mukainen edellytys laitoshyväksynnän saamiseksi on alan toimijan eli kalastajien kalahallille laatima omavalvontasuunnitelma, jota kaikki hallissa työskentelevät kaupalliset kalastajat sitoutuvat noudattamaan.

Tämän hankkeen tavoite on kouluttaa Kemijärven uudet ja jo pitempään alalla toimineet kalastajat tuntemaan hyväksytyssä kala-alan laitoksessa toimimista koskeva lainsäädäntö, laatimaan toimintansa edellyttämä omavalvontasuunnitelma, saada heidät ymmärtämään omavalvontaan sitoutumisen merkitys, toimimaan omavalvontasuunnitelman edellyttämällä tavalla ja hakea kalahallille laitoshyväksyntä. Kalastuselinkeinon säilyminen ja kehittyminen ovat täysin riippuvaisia siitä, että kaikki toiminta tapahtuu lakien ja viranomaisten edellyttämällä tavalla.

Hyväksytty rahoitussuunnitelma

ELY-keskuksen myöntämä toimintaohjelman tuki 6 840,00 euroa, josta

EU:n rahoitusosuus (EMKR) (47,00 %) 3 572 euroa (52,22 %)
Kansallinen rahoitusosuus (43,00 %) 3 268 euroa (48,75 %)
Kuntien rahoitus (10,00 %) 760,00 euroa

Yhteensä

(100,00 %)

7 600, 00 euroa

Kemijärven kaupallisten kalastajien omavalvontakoulutus loppuraportti-allekirjoitettu.pdf

Yhteystiedot:
Markku Heikkilä, p. 0400 128 986, markku.heikkila@kemijarvi.fi
Ilkka Iso-Heiko, p. 040 355 7381, ilkka.iso-heiko@kemijarvi.fi