Kemijärvi -Brändin tunnettuuden kehittämisellä matkailijavirtaa alueelle!

Alueen brändi vaikuttaa aina matkailijoiden kiinnostukseen ja tuloon alueelle sekä kotimaan että ulkomaisten kohderyhmien keskuudessa. Lisäksi alueen brändillä on erityisen merkittävä rooli, kun uudet muiden alojen yritykset/yrittäjät suunnittelevat yrityksensä toiminnan siirtämistä paikkakunnalle. Brändi on merkityksellinen myös alueen ihmisten kannalta. Parhaillaan se lisää itsetuntoa ja innostaa yrittäjyyteen. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä.

Kemijärven Kehitys Oy vastaa Kemijärvellä kaupunki- ja aluemarkkinoinnista yhteistyössä Kemijärven Matkailu ry:n kanssa. Tässä hankkeessa rakennetaan Kemijärven matkailualueen brändiä huomioiden koko kaupungin alueenvahvuudet ja erityispiirteet. Kylät ovat tunnusomainen osa Kemijärven kaupunkia. Brändin rakentaminen tehdään osallistaen työpajatyöskentelyn kautta niin pienyrittäjät että kylätoimijat sekä asukkaat. Brändi rakennetaan aidosti alueen lähtökohdista ja vahvasta paikalliskulttuurista. Hankkeessa pilotoidaan uusi brändi viestinnällisesti erilaisten aluemarkkinointitoimenpiteiden avulla.

Hankkeen tavoite:

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Kemijärven alueen vetovoimainen kohderyhmistä nouseva ja paikallisiin vahvuuksiin painottuva brändikuva (imago) sekä tehdä uuden brändin mukaisia viestinnällisiä toimenpiteitä.

Hanke-aika: 1.6.2016 – 31.5.2017

Rahoitus:

Hanketta rahoittaa Pohjoisimman Lapin LEADER ry: maaseudun kehittämiseen ja valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä:

Julkinen tuki sis EU, valtio ja kunta 90 %
51 768

Josta oma rahoitus 10 %
5 752

Yksityinen rahoitus:

Kemijärven Matkailu ry
2 876

Kemijärven Yrittäjät ry
2 876

Hakija ja vastuutahot:

Kemijärven Kehitys Oy, Hallituskatu 4, PL 5, 98101 Kemijärvi.

Vastuuhenkilö:

Soile Matero

Nimetön-1.jpg

Tallenna

Tallenna