Kohti kestäviä hankintoja

Vaakuna3.jpg VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png

Hankkeen tavoitteina on:

-parantaa paikallisten pk-yritysten, kuntien ja maakunnan
energiatehokkuutta, taloutta, ympäristöosaamista, arvoja ja toiminnallisuutta.-Hiilipäästöjen väheneminen logistisiin ja energiaan liittyvien toimintatapojen uudistusten kautta-Mittareiden ja mallien kehittäminen vähähiilisyyden, ekologisuuden, työllisyyden paranemisen, tulojen, kunnalle suuntautuvaa verotuksen suhteen sekä näiden tuloksien vaikutusten mittaus ostopäätöksiin.

-Matemaattisienmallien sisällytys yksinkertaisiin, kiinnostaviin 2D -ja 3D-visualisointeihin, joiden kautta vaikutusten demonstrointi yksittäisestä kansalaisesta lähtien opettaa päätöksien vaikutukset-Yrityksien ja sitä kautta kuntien vetovoimaisuuden, hyvinvoinnin ja kasvun paraneminen taloudellisen kilpailukyvyn ja tarkentuneiden ympäristöarvojen kautta

-Tuloksien pohjalta ohjaavien toimien suunnittelu hankintatoimijoiden
hankitakriteereiden määrittelyihin ja hankinnoista päättävien tahojen
tiedottamiseen hankitavalintojen tueksi-Hankitapäätösten kokonaisvaikutusten suuntaaminen alueelliseen kestävään kehitykseen ja tarvittaessa pyritään vaikuttamaan hankintalainsäädäntöön

Tulokset:

-Kemijärven kaupungin
 
-Yritysten, kuntien ja maakunnan henkilöstön ymmärryksen lisääntyminen vähähiilisiin
tuotteisiin ja materiaaleihin sijoittamisen hyödyistä
 
-Aluettaisten muutosten mahdollistaminen työkalun kautta
 
-Alueellinen kestävä kehitys ja vetovoimaisuuden lisääntyminen
 
-Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn lisääntyminen
 
-Väestörakenteen tulevien muutosten ja alueellisien eriytymisien estäminen yllämainituilla keinoilla
 
-Ympäristön parantunut huomiointi vähähiilisyyden kautta
 
-Idean tarkennus jatkohankkeesta, jossa yläasteiden ja lukioiden talousmatematiikan opetukseen sisällytetään projektissa tehtävää työkalua
 

Koulutus:

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Osaamisryhmä: Digitaaliset ratkaisut

Päätoteuttaja: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Yhteistyökumppanit:Kemijärven kehitys Oy

Aikataulu:1.9.2019 - 31.12.2022

Lisätietoja: Mika Uitto

Rahoituslähteet: EAKR 2014-2020

Kokonaisbudjetti: 799 115 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoituksen osuus on 80% (639 293 euroa).