LuoLi – Luonnosta liiketoiminnaksi -hanke

Luonnontuoteala on osa biotaloutta. Biotalouden kehittäminen on pohjoisessa keskeinen keino vastata nykyisiin ja tulevaisuuden ekologisiin ja taloudellisiin haasteisiin, kuten Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma linjaa. Ala tuo mahdollisuuksia sekä pää- ja että sivuelinkeinon harjoittamiseen erityisesti maaseudulla. Luonnontuotealan mahdollisuudet ulottuvat kaikille suomalaisille tutusta luonnonmarjojen ravintokäytöstä aina tulevaisuuden lääkeaineisiin.

Miksi hanke tarvitaan?

Luontolähtöinen yritystoiminta tai yrittäjämäinen toiminta on kiinnostanut Lapissa jo kauan. Esimerkiksi Itä-Lapissa kehittämistoimintaa oli jo 1990­luvulla, joten alan toimijoilla on kokemusta ja hyvät verkostot.

Nyt ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia hyvinvoinnista ja ravinnosta, ja lisäksi tuotteiden alkuperä, sisältö ja tuotteiden tarinat kiinnostavat. Luonnontuotteiden käytöstä on tulossa valtavirtaa. Luonnontuotteiden kysynnän kasvaessa myös alueen ulkopuoliset tahot ovat kiinnostuneet toiminnasta Lapissa ja Lapin raaka-aineista, mikä on näkynyt erityisesti Itä-Lapissa elinkeinotoimeen tulevina kyselyinä.

Lapissa merkittäviä luonnontuotealan kehittäjiä ovat koulutusorganisaatiot, joista avainasemassa osaamisen kehittäjänä on Lapin ammattiopisto. LAO:n yksiköissä sijaitsevat elintarvikealan ja luonnontuotealan tilat laitteineen ja hyvinvointialan tiloissa sijaitsevat luontaishoidon, kauneudenhoidon, hiusalan, hieronnan ja jalkojenhoidon koulutuksen tilat.

Lapista löytyvät monipuoliset luonnon raaka-aineet, luonnonvaraiset ja puoliviljellyt marjat, sienet ja yrtit, koristekasvit ja erikoisluonnontuotteet (esim. puuhiili, terva, pettu, turve, tuohi, pakuri, sammal, jäkälä), joita voidaan hyödyntää jalostuksella laadukkaiksi paikallisiksi tuotteiksi ja joiden ympärille voi kehittää näihin sidoksissa olevaa yritystoiminta, kuten elintarvikkeiden, lisäravinteiden, kosmetiikan ja sisustustuotteiden tuotantoa sekä myyntiä ja käyttöä erilaisissa palveluissa.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Luoli -hankkeen toiminnalla vahvistetaan luonnontuotealan yritystoimintaa harjoittavien yritysten edellytyksiä kehittää toimintaansa tuottavaksi liiketoiminnaksi sekä vahvistaa luonnontuotealan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Pitkän tähtäimen tavoite on Lapin luonnontuotteiden jalostusasteen nosto. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2016–31.7.2017.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa tehdään useita kartoituksia sekä työpajoja yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa, jotta luonnontuotealan kehittämisresursseja osataan ohjata viisaasti ja vaikuttavasti.  

Seuraavat kartoitukset tehdään 1.8.2016 ­ 31.7.2017 välisenä aikana:

-          luonnosta kerättävien raaka-aineiden varastotoiminnan ja viljelyn sekä sadonkorjuun kehittämisen nykytila ja tulevaisuuden tarpeet sekä näytemaan perustaminen

-          luonnontuotealan kehittämiseen soveltuvat olemassa olevat ja uudet tarvittavat koulutus- ja yritystilat Lapin oppilaitoksissa ja Itä-Lapissa

-          alueella toimivat muiden alojen yritykset (matkailu, kauppa, hyvinvointi), joita kiinnostaa yhteistyö luonnontuotealan pk-yritysten kanssa

-          luonnontuotealan kasvu- ja kehittämisorientoituneiden yritysten kehittämistarpeet

Viestinnän tavoitteena on saada Lapin luonnontuotteille, palveluille ja yrityksille sekä kehittämistoiminnoille lisää näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla.

Kuka hankkeesta hyötyy?

Lappilaiset Lapin luonnontuotteista kiinnostuneet toimijat, luonnontuotealan pienyrittäjät, luonnon raaka­aineiden viljelijät ja kerääjät sekä ensiasteen jalostajat, yrittäjyyttä suunnittelevat ja aloittavat opiskelijat, potentiaaliset veturiyritykset, lappilaiset hyvinvointi­ ja matkailualan yrittäjät ja työntekijät sekä muiden alojen yrittäjät, joita kiinnostaa luonnontuotteiden käyttö liiketoiminnassa.

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

LuoLi –hanke on Itä-Lapin kuntayhtymän neljän jäsenkunnan (Kemijärvi, Salla, Savukoski ja Pelkosenniemi) sekä Sodankylä ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin ammattiopiston (LAO) yhteistyöhanke. Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä. Hankkeen rahoittajana ovat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkunnat sekä Sodankylän kunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Tuen on myöntänyt Lapin ELY-keskus.

Hankkeen budjetti on 241 285 €.

Lisätietoja hankkeesta:

 
Leila Junttila, projektipäällikkö

Aini Ojala, projektisuunnittelija

Kuumaniemenkatu 2, FIN-98100 KEMIJÄRVI  Porokatu 35, FIN-96400 ROVANIEMI

Tel. +358 40 7798 367

Tel. +358 40 547 5012

leila.junttila@kemijarvi.fi aini.ojala@lao.fi   

 

 

 

Luoli.JPG