Osuuskunta ”Työllistä itsesi” – esiselvityshanke

Työllistä itsesi.JPG

Esiselvityshankkeen tavoitteena on:

1. Selvittää Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien ja muiden työnantajien mahdolliset tarpeet ja halukkuus jatkossa siirtää matalan osaamistason työtehtäviä osuuskunnan kautta hoidettavaksi ja selvittää lisäksi kylien kiinnostus osallistua osuuskuntatoimintaan.

2. Tuoda tietoa osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneille henkilöille, kunnille ja yrityksille. Lisäksi esiselvityshankkeella kartoitetaan ja sitoutetaan alustavasti osuuskuntatoimintaan mahdollisia omistajia/jäseniä/työntekijöitä.

3. Lisäksi esiselvityshankkeen aikana laaditaan selvitys toiminnan sisällön mahdollisuuksista alueella ja luodaan tältä pohjalta toimintamalli huomioiden alueen kysyntä ja osuuskunnan tarjoama työvoima- ja osaamispotentiaali.

Esiselvityshankkeessa pyritään innostamaan ja rohkaisemaan alueen työikäisiä henkilöitä matalan kynnyksen työtoimintaan. Työllistymisen edistämisen kautta voidaan lisätä alueen ostovoimaa ja samanaikaisesti vähentää kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuutta.

Esiselvityshankkeen kautta pyritään kartoittamaan palveluiden tarvetta hankkeen osallistujakuntien alueella. Osuuskunta on väline parantaa ja monipuolistaa palveluiden tarjontaa. Alueellisella osuuskuntamallilla voidaan jatkossa saada synergiaetuja myös kunnalliseen palvelutuotantoon mm. ikäihmisten kotona asumista tukemalla. Tavoitteena on myös lisätä kuntien ja kylien elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä sekä ylipäänsä parantaa alueen taloudellista kestokykyä.

Esiselvityshanke toteutetaan ajalla 1.4. – 30.12.2016.

Yhteystiedot: Jarkko Kotilaine, hankepäällikkö

jarkko.kotilaine@tyohonvalmennus.fi, puh 040 - 556 9720.

 

Työllistä itsesi 2.JPG