#ProLappi-hanke

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjoisimman Lapin Leader ry ja se toteutetaan yhteistyössä Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry:n, Outokaira tuottamhan ry:n sekä Peräpohjolan Leader ry:n kanssa. Hankkeelle on haettu rahoitusta Lapin ELY-keskukselta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja sen kustannusarvio on 300 000 €. #proLappi-hanke on jatkoa vuosina 2012–2013 toteutetulle Leader-alueiden väliselle Paikallisen kehittämisen vahvistaminen -hankkeelle. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun saakka.

Leader-ryhmien yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen yhdessä oppilaitosten, elinkeinoelämän vaikuttajien, mikroyrittäjien, yritysneuvojien ja muiden paikallistoimijoiden kanssa tekevät lappilaista osaamista tunnetummaksi. #proLappi-hankkeen tarkoitus on avata Lapin mahdollisuudet työelämään siirtyville opiskelijoille ja vahvistaa positiivista Lappi-kuvaa nuorten silmissä.

Hankkeen aikana:

 

  • kehitetään väylä opiskelijoiden sekä maaseudun pienyritysten ja yhteisöjen välille harjoittelupaikkojen ja yleensä työelämäkontaktien saamiseksi.
  • kokeillaan toimintaa, jonka tavoitteena on kasvattaa positiivista kuvaa opiskelijoista yrittäjille ja muille työelämän tahoille sekä madaltaa kynnystä opiskelijayhteistyöhön.
  • toteutetaan Innovaatioleiri ja Maaseudun Yrittäjätarinat-tapahtuma.
  • muodostetaan Leader-aluekohtaisia pilotointiryhmiä, joiden tarkoituksena on innostaa nuoria yrittäjyyteen ja työelämän mahdollisuuksiin kotiseudulla.

 

proLappi.fi-verkkosivusto on osa Lapin neljän Leader-ryhmän yhteishanketta, #proLappi.

 

prolappi.JPG