Riekkoniemen kalahallin korjaaminen ja varustaminen laitoshyväksynnän hakemista varten

EMKR-rahoitus.PNG

Hankesuunnitelma

Hankkeen taustaa

Kemijärvellä on viime aikoina herännyt kiinnostus kaupallista kalastusta kohtaan. ELY-keskuksen ylläpitämään kalastajarekisteriin on ilmoittautunut 25 kemijärveläistä. Syitä virinneeseen kiinnostukseen ovat lisääntynyt tietoisuus kalan hyvästä kysynnästä ja hinnasta sekä kaupungin panostus: Kemijärven keskustan satamaan on hankittu jäähilekone, joka on ollut kalastajien käytössä avovesikaudesta 2016 alkaen. Tämä mahdollistaa kalastajien toimimisen alkutuottajina. Lisäksi kaupunki järjesti keväällä 2016 EMKR -rahoitteisen aloittavien kaupallisten kalastajien koulutushankkeen, johon osallistui 11 henkilöä. Koulutukseen kuului mm. kalan oikean käsittelyn oppiminen.

Kaupallinen kalastus onkin lähtenyt hyvin alkuun: järvellä toimii tällä hetkellä useita kalastajia ja uusia kiinnostuneita on ilmaantunut. Markkinointi ei sinänsä tuota ongelmia, sillä paikallinen jalostusyritys ostaa käsittelemättömän kalan. Kalastuksen kannattavuus kuitenkin paranisi huomattavasti, mikäli kalastajat voisivat itse käsitellä saaliinsa fileeksi asti.

Seuraava askel Kemijärven kaupallisen kalastuksen kehittämisessä onkin kunnollisten kalankäsittelytilojen järjestäminen. Kaupunki on kokonaan omalla rahoituksellaan hankkimassa tarkoitukseen sopivan kiinteistön, ns. Riipisen kalahallin. Halli on ollut kirjolohen teurastuslaitos. Nykykunnossaan halli ei täysin täytä kala-alan alkutuotantotiloille asetettuja vaatimuksia. Kunnan terveysvalvonnan kanssa on kartoitettu ne puutteet ja muutostarpeet, jotka tulee saattaa kuntoon ennen kuin hyväksyntä voidaan hakea.

Alkutuotantotilan saaminen on välttämätön edellytys kalastuselinkeinon kehittymiselle. Alkutuotantotiloista voidaan myydä kalaa alueelle (Lappi). Myöskään fileen tekeminen ei ole mahdollista muissa tiloissa. Kalastuksen kannattavuuden nostaminen niin, että kalastusta voi harjoittaa päätoimisesti, ei ole mahdollista ilman jatkokäsittelyssä saatavaa lisäarvoa ja laajempia markkinoita.

Kemijärven kaupallisen kalastuksen tärkeimpiä kohteita ovat hauki, kuha ja ahven, jatkossa todennäköisesti myös made. Kaikkia näitä kaloja kalastajan kannattaa myydä fileenä, Lokan viimetalvisten kokemusten mukaan myös madetta. Fileen tekeminen edellyttää tarkoitukseen sopivia pöytiä. Useimmat asiakkaat haluavat fileen pakattuna, joten myös vakuumipakkauskone tarvitaan. Pienestä ahvenesta tehdyllä pannuahvenella on hyvä kysyntä. Pannuahvenen tekemisessä suomustuskone on välttämätön.

Hankeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeessa tehdään kaupungin omistamissa kalankäsittelytiloissa muutostyöt, jotka ovat edellytyksenä alkutuotantotila statuksen saamiselle. Lisäksi hankitaan kunnolliset pöydät kalojen leikkaamista varten, suomustuskone ja vakuumipakkauskone sekä kylmäkontti. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset Kemijärvellä alkaneen kaupallisen kalastuksen kehittymiselle niin, että kalastuksesta voi muodostua kannattava elinkeino.

Hankkeen toteutus ja hallinnointi

Hankkeen hallinnoija on Kemijärven kaupunki, elinkeinopalvelut. Hanke toteutetaan 9.9.2016 - 28.2.2018.

Riekkoniemen kalahallin korjaaminen ja varustaminen laitoshyväksynnän hakemista varten -hankkeen LOPPURAPORTTI (pdf)

Yhteystiedot:
Markku Heikkilä, p. 0400 128 986, markku.heikkila@kemijarvi.fi
Ilkka Iso-Heiko, p. 040 355 7381, ilkka.iso-heiko@kemijarvi.fi