Riekkoniemen kalahallin laitehankinnat –hanke

kalahallihanke eu lippu pienennetty.gif kalahalli EMKR_tunnus_suomi pienennetty.jpg kalahalliELY_fin.jpg

Riekkoniemen kalahallin laitehankinnat: lisäarvon saaminen tuotteille ja työskentelyn helpottaminen

Kaupallinen kalastus on lähtenyt hyvin alkuun, Kemijärvellä on tällä hetkellä noin 34 rekisteröityä kalastajaa. Kemijärven kaupallisen kalastuksen tärkeimpiä kohteita ovat hauki, kuha ja ahven, jatkossa todennäköisesti myös made ja säyne. Markkinointi ei sinänsä tuota ongelmia, sillä valtakunnallinen jalostusyritys ostaa käsittelemättömän kalan. Kalastuksen kannattavuus kuitenkin paranee huomattavasti, mikäli kalastajat voivat itse käsitellä saaliinsa laitoshyväksytyissä tiloissa. Riekkoniemen kalahallin käyttöön on sitoutunut tällä hetkellä 15 rekisteröitynyttä kaupallista kalastajaa.

Aikaisemmassa Riekkoniemen kalahallin korjaaminen ja varustaminen laitoshyväksynnän hakemista varten -hankkeessa on tehty kaupungin omistamissa kalankäsittelytiloissa muutostyöt, jotka ovat edellytyksenä laitoshyväksytyn tilan statuksen saamiselle. Lisäksi on hankittu tarkoituksenmukaiset pöydät kalojen leikkaamista varten. Laitoshyväksytyt kalankäsittelytilat on välttämätön edellytys kalastuselinkeinon kehittymiselle. Ainoastaan laitoshyväksytyissä tiloissa käsiteltyä kalaa voi myydä lähialueen ulkopuolelle ja kalatukuille. Kalastuksen kannattavuuden nostaminen niin, että kalastusta voi harjoittaa päätoimisesti, ei ole mahdollista ilman jatkokäsittelyssä saatavaa lisäarvoa ja lähialuetta laajempia markkinoita.

Riekkoniemen kalahallin laitehankinnat -hankkeessa hankitaan Riekkoniemen kalahalliin tarvittavat koneet ja laitteet. Hankintojen tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä hallissa sekä saada kalatuotteille lisäarvoa ja siten parantaa kalastuksen kannattavuutta. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset Kemijärvellä alkaneen kaupallisen kalastuksen kehittymiselle niin, että kalastuksesta voi muodostua kannattava elinkeino.

Riekkoniemen kalahallissa tullaan tuottamaan kalafileetä, pannuahventa ja pienessä määrin jauhettua kalamassaa. Vähempiarvoisista kaloista kiinnostusta on säyneen hyödyntämisessä. Kalahallista toimitetaan myös pyöreää, jäitettyä kalaa tukkukaupoille ja jalostajille.

Lapin ELY-keskus on myöntänyt Kemijärven kaupungille tukea hankkeeseen, myönnetty tuki on 80,00 % hyväksyttyjen kustannusten kokonaismäärästä.

Hyväksytty rahoitussuunnitelma

ELY-keskuksen myöntämä toimintaohjelman tuki 27 628,00 euroa, josta

EU:n rahoitusosuus (EMKR) (41,00 %) 14 159,35 euroa (51,25 %)
Kansallinen rahoitusosuus (39,00 %) 13 468,65 euroa (48,75 %)
Kuntien rahoitus (20,00 %) 6 907,00 euroa

Yhteensä

(100,00 %)

34 535, 00 euroa

Hankkeen hallinnoija on Kemijärven kaupunki. Hanke toteutetaan aikavälillä 9.4.2018 – 30.9.2018.

Riekkoniemen kalahallin laitehankinnat-hanke loppuraportti (pdf)

Yhteystiedot:
Markku Heikkilä, p. 0400 128 986, markku.heikkila@kemijarvi.fi
Ilkka Iso-Heiko, p. 040 355 7381, ilkka.iso-heiko@kemijarvi.fi