Tietoa koronaviruksesta

29.11.2021 klo 9

 

Kemijärvellä todettiin perjantaina 26.11. kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Altistuneisiin on oltu yhteydessä ja heidät testataan varmuuden vuoksi. Uusia tartuntoja ei ole ilmennyt viikonlopun aikana.

Altistuneissa on rokottamattomia alaikäisiä ja heidät on asetettu karanteeniin.

Koululaisiille ja esikoululaisille järjestetään etäopetusta. Heidän huoltajiinsa on oltu yhteydessä käytännön järjestelyissä mm. ruokapakettien jaon suhteen.
_____________________________________________________________________________________

 

Viime viikkojen tartunnat ovat levinneet herkästi, joten on tärkeää käydä koronatestissä vähäisissäkin oireissa, myös vaikka olet rokotettu.

 

Syksyn aikana on tullut selvästi ilmi koronarokotteen hyödyllisyys. Se vähentää taudin leviämistä, tarttumista ja sen oireita. On syytä myös muistaa, että rokottamattomalle asetetaan altistumistilanteessa karanteeni, mitä ei tule kahdesti rokotetulle henkilölle.

HAKEUDU VIIMEISTÄÄN NYT KORONAROKOTUKSEEN !!!!

__________________________________________________________________________________________

 

Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin. Jos sinulla on lieviä koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu koronatestiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- makuaistin muutokset, ripuli).

Käytä kasvomaskia siirtyessäsi testiin ja pysy kotona testituloksen saakka. Mahdollisen positiivisen tuloksen saatuasi sinulle annetaan hoitoa ja liikkumista koskevat ohjeet.

 _________________________________________________________________________________

Koronatestipaikkalle kuljetaan erillisen sisäänkäynnin kautta rakennuksen takana.

Testipaikalle on opasteet ja testipaikan vieressä on parkkipaikka.

Koronatestiin varataan aika edelleen nettisivun kautta (https://kemijarvi.eaika.fi/covid-19)

tai soittamalla koronapuhelimeen ma – su klo 8 – 10, 040 579 9243.

Koronanäytteen tuloksen löydät Omakannasta.  Mikäli et käytä Omakantaa, tiedustele tulosta koronapuhelimesta. Jos testitulos on positiivinen, sinulle soitetaan aina ja annetaan lisäohjeet.

COVID-19   näytteenottokriteerit

Rokottamattomat tai yhden rokoteannoksen saaneet henkilöt, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita. Oireilevat rokottamattomat henkilöt, jotka ovat sairastaneet Covid-19 infektion >6kk aiemmin.

Henkilöt, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita ja jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta (toisesta annoksesta on >1 vko) tai joilla on todettu Covid-19 infektio >6kk aiemmin ja annettu vähintään yksi koronarokotus (viimeisestä rokotuksesta >1 vko) testataan seuraavissa tapauksissa:

 • kaikki sairaalahoitoon ja sairaalan päivystyspisteisiin tulevat potilaat
 • tunnetulle koronavirustapaukselle altistuneet
 • henkilöllä on vakavalle koronavirustaudille altistavia riskejä
 • henkilöt, joiden rokotussuojan epäillään heikentyneen
 • sote-yksiköissä työskentelevät
 • ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköiden asukkaat

 

Alle 12-vuotiailla lapsilla, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, näyte otetaan seuraavissa   tapauksissa:

 • tunnetulle koronavirustapaukselle altistuneet
 • lapsen perhepiirissä on yli 16-vuotiaita, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa
 • lapsen infektio-oireet edellyttävät testausta kliinisen harkinnan mukaan

Koronavilkun hälytyksen yhteydessä testataan voimassa olevan ohjeistuksen mukaan.

Henkilöt, joilla on koronavirustautiin sopivia oireita tai epäily koronatartunnasta tulee iästä riippumatta olla mahdollisuus lääketieteellisin perustein päästä tarvittaviin diagnostisiin tutkimuksiin.

 

 

 Koko koronapandemian aikana tartuntoja on todettu Kemijärvellä yhteensä 107 tapausta, joista 2/3 on todettu marjanpoimijoilla.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edelleen on tärkeää muistaa koronantorjunnan perusasiat: turvaväli, käsi- ja yskimishygienia, maskin käyttö ja rokotteen ottaminen. Nämä keinot auttavat meitä matkalla normaalimpaan elämään.

 

 

Yleisohjeet

 

Suositus kirurgisen suu-nenäsuojaimen käytöstä, koronatestauksesta sekä etätyöstä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

 

Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö suosittelee edelleen kasvomaskin käyttöä kaikissa julkisissa sisätiloissa ja kulkuneuvoissa, joissa ei voida pitää turvaväliä, kuten esimerkiksi kaupoissa, kauppakeskuksissa ja julkisissa kulkuneuvoissa.

Asiakaspalvelutehtävissä toimiville työntekijöille suositellaan edelleen käyttämään kasvomaskia asiakastilanteissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasyksiköissä koko henkilökunnan tulee edelleen käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta hoitaessaan asiakkaita ja potilaita. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tulee lisäksi edelleen käyttää suu-nenäsuojainta työkokouksissa tms. tapahtumissa, joissa ei voida turvavälejä pitää.

Kirurgista suu-nenäsuojainta ei tarvitse käyttää, mikäli kaikki kokoukseen tms. tapahtumaan osallistuvat ovat kahdesti rokotettuja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vierailtaessa suositellaan vierailijan ja potilaan/asiakkaan käyttävän kirurgista suu-nenäsuojusta. Muutoin voidaan vierailla normaalin tapaan ja esim. yhteiset kahvi- tms. tapahtumat ovat mahdollisia, kun huolehditaan turvaväleistä.

Testeissä käynti on edelleen tärkeää lievissäkin oireissa, mikäli et ole ottanut lainkaan koronarokotteita tai olet saanut vain yhden rokotteen.

Etätyösuositukselle ei ole enää epidemiologisia perusteita Lapin sairaanhoitopiirin sisällä.

 

 

 

Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin.

Huolehdi edelleen käsi- ja yskimishygieniasta, maskinkäytöstä ja turvavälistä.

Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille (THL)

Kaikkien toimijoiden on otettava nämä suositukset huomioon ja mahdollistettava niiden toteuttaminen mahdollisimman joustavasti.

Lataa puhelimeesi Koronavilkku. Jos Koronavilkku hälyttää mahdollisesta altistumisesta, toimi Koronavilkun antamien ohjeiden mukaan.

Koronavilkku.fi

Kokoontumiset

Yksityis- ja yleisötilaisuuksissa on edelleen huomioitava maskisuositukset, hygieniaohjeet ja turvavälit. 

 

Matkustaminen ja harrastukset

Kaikille ulkomaille matkustaville suositellaan THL:n ohjeistamaa täyden koronarokotussuojan hankkimista.

Yli 16-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta voi jatkua huomioiden terveysturvallisuusohjeet ja voimassa olevat aluehallintoviraston päätökset. Myös peruskouluikäiset voivat jatkaa harrastamista korona-ajan turvallisuusohjeita noudattaen. 

Lasten harrastustoiminnan ohjaajien on hyvä käyttää maskia. Harjoituksia seuraavien vanhempien on pidettävä turvavälit.

Nuorisotiloissa oleskeleville nuorille suositellaan vahvasti maskien käyttöä, käsihygieniaa ja turvavälejä.

 

 ----------------------------------------------------------

 

Ajankohtaista tietoa Lapin sairaanhoitopiirien ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin yhteisellä sivustolla: www.koronaturvallinenlappi.fi

 

Älä tule vastaanotolle flunssaisena !

 

Hyvinvointikeskus Lapponian tiloissa asioivien on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojainta. Asiatonta oleskelua tiloissa on vältettävä ja saattaja saa tulla vain aivan välttämättömässä tapauksessa terveydenhuollon tiloihin.

Lapsen kanssa vain toinen huoltajista saa tulla esim. neuvolaan tai hammashoitolaan. Jos sinulla on hengitystieoireita, ota yhteyttä ensin puhelimitse hoitoyksikköön.

  

 

 korona-ohjeet-16-9.png

  

THL_oireet.jpg

   

Mitä karanteeni tai eristys tarkoittaa?

Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide, jolla voidaan hillitä tartuntatautien leviämistä. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista, sillä osa infektiosairauksista voi tarttua jo ennen varsinaisten oireiden puhkeamista. Karanteenilla estetään mahdollisen tartunnan leviäminen muihin henkilöihin.

Karanteeniin asettaminen ei automaattisesti tarkoita, että olisit saanut tartunnan. Kyseessä on varotoimenpide, jolla rajoitetaan kulkemista, kunnes tiedetään, onko virukselle altistuminen aiheuttanut tartunnan. Perheessäsi voi siten olla tilanne, jossa vain yksi jäsen on karanteenissa. Muu perhe voi tuolloin toimia normaalisti.

Eristys tarkoittaa jo tartunnan saaneen potilaan eristämistä terveistä ihmisistä. Eristys voidaan toteuttaa sairaalassa tai kotona.

Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan karanteeniin tai eristykseen asukkaita voi määrätä kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Virallinen päätös karanteenista tai eristyksestä annetaan sinulle kirjallisena tai se toimitetaan postissa.

On tärkeää noudattaa karanteeniin tai eristykseen joutuessaan siihen liittyviä ohjeita, eikä altistaa ylimääräisiä ihmisiä mahdolliselle tartunnalle.

Ohje COVID-19 altistuksen vuoksi karanteeniin määrätylle

Koronavirus (COVID-19) on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi määrätä karanteeniin yleisvaaralliseen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäiltyyn tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön. Kotikaranteenilla tarkoitetaan kotona olemista ja sillä pyritään estämään jatkotartuntoja.

Karanteeniin määrätyn altistuneen täytyy:

 • pysyä kotona
 • välttää sosiaalisia kontakteja (samassa asunnossa olevien perheenjäsenten kanssa saa olla tekemisissä)
 • pysytellä sisätiloissa. Kuitenkin omalla pihalla saa liikkua, mikäli pihalla ei liiku muita ihmisiä (esim. omakotitalo). Pakottavissa tilanteissa voi ulkoilla (esim. koiran ulkoilutus), mutta muista ihmisistä täytyy pysytellä yli 2metrin etäisyydellä
 • olla jatkuvasti tavoitettavissa
 • ottaa yhteyttä koronapuhelimeen puh. 040 579 9243 ma-su klo 08-16 tai päivystykseen muuna aikana puh. 020 690 870, jos hänelle tulee oireita (nuha, yskä, kurkkukipu, kuume, maku- tai hajuaistin muutoksia, vatsaki-pua/ripulia). Silloin altistunut testataan COVID-19 varalta. 
 • et saa käydä ruokakaupassa. Omaiset, jotka eivät ole karanteenissa voivat käydä kaupassa.
 • altistuneen perheenjäsenet eivät ole karanteenissa vaan he voivat elää normaalia elämää. Tilanne muuttuu, jos altistunut sairastuu.
 • oireettomien henkilöiden testaaminen ei anna luotettavia tuloksia tartunnasta.

Karanteeniaika määritetään potilaskohtaisesti.

Altistuneen karanteeniaika on 6-10 vuorokautta viimeisestä altistumisesta tartuntatautilääkärin harkinnan mukaan.

Perhealtistuksessa karanteenin pituus on 10 vuorokautta positiivisen tapauksen oireiden alusta.

Karanteeniin määrätty työssä käyvä henkilö on oikeutettu tartuntatautilain mukaiseen tartuntatautipäivärahaan, jota haetaan KELA:lta karanteenipäätöksellä, jonka on allekirjoittanut kunnan/sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus tartuntapäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

 

Muutos hoitotarvikkeiden jakeluun:

Hoitotarvikejakeluun kuuluvat välineet ja tarvikkeet haetaan toistaiseksi Sortteerista.

Kun tarvitset hoitovälineitä tai -tarvikkeita, jätä viesti hoitajan puhelinvastaajaan ja kerro, mitä tuotteita tarvitset. - diabetestarvikkeet, puh. 040 481 4079 - muut hoitotarvikkeet, puh. 040 771 6577

Tavarat toimitetaan Sortteeriin, josta ne voi hakea.

  

 

Lisää tietoa löytyy seuraavista linkeistä :