Juujärven kyläseura ry

 

Juujärven kylä sijaitsee n. 50 km päässä Kemijärveltä Ranuan suuntaan. Kyläalueeseen kuuluvat Pikkukylä, Jokelanranta, Juujärvi ja Juukoski. Maisemaa hallitsevat Kemijoki ja jykevä Juuvaara.

Kylä on alueen harvoja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kokonaisuuksia ja se luokitellaankin ns. perinnekyläksi. Kylä on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue edustaen Kemijoen keskijuoksun jokivarsiasutusta Peräpohjolan vaara- ja jokiseudulla. Vähän ennen kylää Kemijärveltä tultaessa on Seitakorvan voimalaitos, joka valmistui v. 1963. Se on Suomen kymmenen suurimman vesivoimalaitoksen joukossa.

Juujärven kylä on esihistoriallista asuinaluetta. Alueen kaivauksilta löydetyistä esineistä on voitu päätellä asutusta olleen jo 7000 vuotta sitten. 1600-luvulle saakka koko Itä-Lappi oli Lapinmaata, enimmäkseen metsälappalaisten asuttamaa seutua, jota kuningas Kaarle IX vuosina 1606 ja 1610 antamilla käskyillä alettiin uudisasuttamaan. Tuon ajan ihmiset hankkivat elantonsa karjanhoidosta ja pienillä peltotilkuilla kasvattamallaan viljalla. Lisäansioita saatiin runsailta Kemijoen ja Kemijärven kalavesiltä.

Merkittävä askel kylän asuttamiselle on 1800 -luvulla alkanut Kemijoen uitto. Se toi uutta väkeä suurille savotoille ja puukauppa käynnistyi. Kotalahdessa on vieläkin jäljellä uiton aikaisia rakennelmia. Seuraava kylään voimakkaasti vaikuttanut tekijä on Kemijoki Oy:n voimalarakentaminen 1950- ja 60 luvuilla. Juujärven ja Pirttikosken alueella oli voimalaitostöissä parhaimpaan rakennusaikaan toista tuhatta työntekijää ja satoja erilaisia työkoneita.

Viime vuosikymmeninä kylän asukasluku on hiipunut ja palvelut ovat siirtyneet keskuksiin. Viimeinen kauppa lopetti toimintansa 1980-luvun puolessa välissä. Juujärven ala-aste lakkautettiin 1997 kyläläisten omasta halusta. Koulun lakkautus olisi ollut väistämättä edessä ja lasten hyvinvoinnin kannalta koulun lakkautus ja lasten siirtyminen Pirttikosken kouluun oli parempi vaihtoehto kuin siirtyminen yläasteen alkaessa Kemijärven Isokylälle.

Lähde: Juujärven kyläsuunnitelma

 

Juujärven kyläseura

pj. Jorma Juujärvi 0400 308 706

sihteeri Helvi Juujärvi 040 726 8917

 

 

  • Juuvaaran laavu ja näköalapaikka
  • Kotalahden laavu
  • Kylätalo

Palvelut:

Hieronta ja vyöhyketerapia Pirjo Karjalainen p. 0400 790 569

Artesaani Helvi Juujärvi p. 040 726 8917 www.helvijuujarvi.com

Juujärvi 1.jpg

Juujärvi 2.jpg