Kehittämishankkeen tutkimukset ja selvitykset

Kemijärven säännöstelyn kehittämishankkeeseen liittyviä selvityksiä ja raportteja:

Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmän pöytäkirjat 25.3.2021 lähtien:  

Yhteistyöryhmän perustamiskokouksen pöytäkirja 
Yhteistyöryhmän pöytäkirja nro 1
Yhteistyöryhmän pöytäkirja nro 2
Yhteistyöryhmän pöytäkirja nro 3
Yhteistyöryhmän pöytäkirja nro 4
Yhteistyöryhmän pöytäkirja nro 5 
Yhteistyöryhmän pöytäkirja nro 6

Kemijärven säännöstelyn kehittämisen ohjausryhmän pöytäkirjat 2015-2021: 
 
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 1
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 2
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 3
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 4
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 5
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 6 
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 7
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 8
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 9
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 10
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 11
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 12
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 13
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 14 ja Liite 1  
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 15 sekä  Liite 1   Liite 2  ja Liite 3  
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 16 ja Liite 1

Selvityksiä ja tutkimuksia

2016-2020

Kemijoen vesistötarkkailuraportti: http://www.kemijoenvsy.fi/yhteistarkkailu/raportit/

Pöyliöjärven kalastustiedustelu 2017. ProAgria Lappi ry/Lapin kalatalouskeskus. Joonas Hast, Eero Liekonen ja Jari Leskinen. Kemijärvi 2018.

Pöyliöjärven kalastustiedustelu 2017

2010-2015

Vuosien 2010-2015 kehittämistoimenpiteiden arviointi ja ehdotukset vuosien 2016-2020 suosituksiksi Kemijärven säännöstelyn kehittämisen väliraportti vuodet 2010-2015

2013: Kari Alaniska: Kalojen kuninkaan tie sukupuuttoon. Kemijoen voimalaitosrakentaminen ja vaelluskalakysymys 1943–1964 http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202518/isbn9789526202518.pdf

2013: Outi Autti: Valtavirta muutoksessa – vesivoima ja paikalliset asukkaat Kemijoella http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202396/isbn9789526202396.pdf

2013: Simo Tammela: Lohen ja taimenen vaelluksen ja lisääntymisen edistäminen:  (teos englanninkielinen, suomenkielinen abstrakti) http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202174/isbn9789526202174.pdf  

Aiemmat

2007: Opinnäytetyö Esa Keskipoikela: Kemijärvestä padoilla eristetyt järvet. Kuormitusselvitys. http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B154CED47-C755-42E2-B38A-F0757932256C%7D/63053

2006: Kemijärvestä padoilla eristettyjen järvien nykytila ja kunnostusvaihtoehdot https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38800

2006: Lantunginlahden, Narkilahden, Kotajärven, Sorsajärven ja Javarusjoen pohjapatovaihtoehtojen arviointi. Suomen ympäristökeskus, Oulun toimipaikka 15.12.2006. Teemu Ulvi, Seppo Hellsten, Mika Visuri ja Kati Martinmäki.

2004: Kemijärven säännöstelyn kehittämisselvitys https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40472/SY_718.pdf?sequence=1

2000: Menetelmät kalojen alasvaelluksen estämiseksi Kemijärvellä. Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan laboratorion julkaisuja A 15. Anne Laine, Riitta Kamula. Oulu 2000.