Järjestö- ja harrastemessut

 

Kemijärvellä toimivat kyläseurat, yhdistykset, harrasteryhmät ja järjestöt luovat hyvinvointia ja iloista yhdessäoloa kuntalaisille. Yhdistysten ja harrasteryhmien toimintaa on viimeisen vuoden aikana toteutettu rajoitusten puitteissa, mutta nyt harrastaminen on normalisoitumassa. Kemijärven kaupunki haluaa tukea yhdistysten, järjestöjen ja harrasteryhmien toimintaa, sekä tutustuttaa kuntalaisia erilaiseen harrastetoimintaan järjestämällä

yhdistetyt järjestö- ja harrastemessut
Kemijärven kulttuurikeskuksessa lauantaina 28.8.2021 klo 12–15.

Tapahtumassa on mukana 45 eri yhdistystä, järjestöä ja harrasteryhmää.

Tapahtumapaikkoina ovat Kemijärven kulttuurikeskus ja sen piha-alue, nuorisotilat, kirjasto sekä Pöyliöjärven uimaranta.

Messualueen kartta voi katsoa täältä.

Messuohjelmassa on mm. yhteislaulutuokio, erilaisia terveysmittauksia, perhonsidonnan ja perhokalastuksen esittelyä, tietovisoja sekä tuotemyyntiä. Myös lapsille ja nuorille on tapahtumassa monenlaista tekemistä kuten koripallopelejä uimarannan parkkipaikalla, jääkiekkopöytäpelejä kaupungin nuorisotiloissa sekä toimintarasteja.

Katso poimintoja päivän ohjelmasta.

Järjestelyissä mukana:

Kemijärven kaupunki
Kemijärven Järjestökiehinen ry
Itä-Lapin kuntayhtymä, High Five -hanke
Linkki lappilaiseen hyvinvointiin -hanke

Mukana olevat järjestöt, kyläyhdistykset ja harrasteryhmät:

Setlementti Tunturila ry, Askel-hanke

Setlementti Tunturila ry:n Stea:n rahoittama Askel-hanke toimii lapsiperheiden parissa järjestäen mm. tapahtumia, retkiä ja ryhmiä, kuten perhekahvila ja lasten kerho. Hankkeen perhekaveri-toiminta tarjoaa tukea lapsiperheille erilaisissa elämäntilanteissa liittyen esim. vanhemmuuteen, kasvatukseen tai parisuhteeseen.

Elokuvakerho Kinos ry

Elokuvakerho Kinos ry:n tarkoituksena on tuoda Kemijärvelle kiinnostavia, uudehkoja elokuvia, jotka eroavat kaupallisista valtavirtaelokuvista. Kerhon johtokunta valitsee vuosittain esitettävät elokuvat jäsenten toiveiden perusteella. Kerhon puheenjohtaja on Anne Niemistö. 
http://kinosfilm.org/

Erityislasten Omaiset ELO ry

Erityislasten Omaiset ELO ry erityislapsiperheiden vertaistukiyhdistys Lapissa. Järjestämme vertais- ja virkistystukitoimintaa perheille, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia tai nuoria.

Toimimme yli diagnoosi-, kunta- ja järjestörajojen. Erityislapsiperheeksi määritellään perhe, jossa on yksi tai useampi erityistä tukea tai hoivaa tarvitseva lapsi tai nuori. Diagnosoidut tai diagnosoimattomat tuen tarpeet voivat olla fyysisiä, psyykkisiä, neurologisia, kielellisiä tai sosiaalisia. Järjestämme kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia, joihin voit osallistua etänä, livenä tai hybridinä.

Itä-Lapin Vapepa

Suomen Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 54 järjestön tai muun yhteistyötahon verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan henkistä tukea, ohjaamaan liikennettä ja auttamaan evakuoinneissa.
https://vapepa.fi/

Itä-Lapin Diabetesyhdistys ry

 

Kemijärven Kansalaisopisto

 

Kemijärven eläkeliitto ry

 

Kemijärven Eläkkeensaajat ry

 

Kemijärven JHL ry. 675

 

Kemijärven Järjestökiehinen ry

Kemijärven Järjestökiehinen ry on noin neljänkymmenen jäsenjärjestön järjestökeskus, jonka toimintaa koordinoi kahdeksan eri järjestön valitsemien edustajien muodostama hallitus. Edustajansa valitsevat jäsenjärjestöt vaihtuvat määrävälein. Yhdistys ylläpitää ja hallinnoi järjestöjen toimintatilaa Kiehispirttiä, joka sijaitsee Kemijärven Särkikankaalla sekä edistää yhdistyksen toiminnan tavoitteiden toteuttamista. Kiehispirtin toimintaa tukee Kemijärven kaupunki.

Toiminnan tavoitteena on edistää kemijärveläisten järjestöjen toimintaa ja järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Järjestöillä on ollut yhteinen toimitila vuodesta 1998 alkaen ja vuoden 2015 alusta toimintatila Kiehispirtti toimii Särkikankaalla osoitteessa Seminaarinkatu 5. Jäsenjärjestöt voivat säilyttää tiloissa arkistojaan, tehdä toimistotöitä ja pitää kokouksia. Yhteiset tilat mahdollistavat myös järjestöjen välisen yhteistyön. Puheenjohtajan Markku Iso-Heiko, tavoittaa numerosta 040 724 9017

Kemijärven Kalevalaiset Naiset ry

Kemijärven Kalevalaiset Naiset Ry kuuluu Kalevalaisten Naisten Liittoon ja on perinne- ja kulttuurijärjestö, joka tekee kulttuurityötä. Vuosittain vaihtuvan teeman alla järjestämme kulttuuritapahtumia. Kalevalaisuuden etsiminen nykyajasta on meitä yhdistävä tekijä. Palvelemme kaikkia perinteestä kiinnostuneita, syvennämme tietoa kulttuurista. Teemme työtä suomalaisen kulttuurin edistämiseksi. Kalevalaisuus näkyy monipuolisena kulttuurityönä. Paikallisella tasolla järjestämme kulttuuritapahtumia ja teatterimatkoja, jotka ovat kaikille avoimia, siis myös ei jäsenille.

Kemijärven Kiekko ry

Kemijärven kiekko on paikallinen jääkiekkoseura jo vuodesta 1978, joka treenaa ja toimii wirta-areenalla.

Kekissä perheen pienimmät luistelee leijona luistelukoulussa. Isommille lapsille joukkueita on U9:stä aina U15 asti.

Ota yhteyttä joukkueenjohtajaan tai seuratyöntekijään, joka ohjaa teidät oikeaan porukkaan ja auttaa alkuun pääsyssä. Nähdään hallilla!

https://italapinjaakiekko.fi/

Kemijärven Kotikiekerö ry

Kemijärven Kotikiekerö ry. on kemijärveläinen kotiseutuyhdistys. Yhdistys vaalii kemijärveläisten ja itälappilaista kulttuuriperintöä sekä kotiseutuhenkiä. Vuodesta 1972 lähtien kotiseutuyhdistys on ylläpitänyt museotoimintaa Kemijärven kaupungin avustamana. Museolla säilytetään tuhansia paikallishistoriaan liittyviä esineitä ja valokuvia.

Kotikiekerö ry:n puheenjohtajana toimii Pekka Narkilahti.

Kemijärven Latu ry

Kemijärven Latu ry on Suomen Ladun itälappilainen jäsenjärjestö, joka toiminnallaan edistää ulkoilua, retkeilyä ja luontoharrastuksia. Yhdistys ylläpitää Kemijärven kaupungin talviuintipaikkaa Pöyliöjärven rannalla ja järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia. Yhdistys tekee yhteistyötä mm. melontaseura Koskenkanttaajat ry:n ja Kemijärven partiolippukunnan kanssa.

Jäsenedut: neljä kertaa vuodessa ilmestyvä retkeilyn erikoislehti Latu & Polku, edullisempi kausimaksu talviuintipaikalle, alennuksia Suomen Ladun kursseista, eri retkeilyliikkeistä ja Suomen Latu Kiilopäältä. Jäsenedut osoitteesta www.suomenlatu.fi/liity.

Puheenjohtaja: Tytti Tuominen

www.kemijarvenlatu.fi, www.suomenlatu.fi

Kemijärven Lausujat ry

Lausujat harjoittelevat ja valmistavat yleisölle esitettäväksi runotaidetta ja runodraamaa. Kutsuttuina esiinnymme eri tilaisuuksissa ja juhlissa. Lisäksi pidämme tärkeänä, että voimme tehdä runoutta tunnetuksi ja ilahduttaa ihmisiä mm. kirjastossa, hoitolaitoksissa ja kerhoissa.

Kemijärven Martat ry

 

Kemijärven Musiikkiyhdistys ry

Musiikkihdistys on perustettu vuonna 1973 edistämään musiikin harrastusta Kemijärvellä ja naapurikunnissa. Yhdistys järjestää vuosittain kymmenkunta konserttia, joissa kuullaan tunnettuja kotimaisia ja ulkomaisia taiteilijoita sekä paikkakuntamme omia muusikoita. Yhdistys tukee Koillis-Lapin musiikkiopistossa opiskelevien lasten ja nuorten musiikinopiskelua myöntämällä vuosittain stipendejä, lahjoittamalla laadukkaita soittimia ja tarjoamalla vapaan sisäänpääsyn konsertteihin.
Puheenjohtaja: Kaisa Akola
Kotisivut: www.kemijarvenmusiikkiyhdistys.net
Sähköposti: kaisa.akola@pp.inet.fi

Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat ry

 

Kemijärven Perhokalastajat ry

 

Kemijärven Ravi ry

 

Kemijärven Riistanhoitoyhdistys

 

Kemijärven SPR

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa Suomessa ja ulkomailla. Paikallisosastolla on mm. vapaaehtoista ensiapu- ja ystävätoimintaa. Se tukee ihmisiä arjen hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämisessä, sekä kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.

Kemijärven Sydänyhdistys ry

Kemijärven sydänyhdistys on perustettu vuonna 1970. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on terveiden, sydän- ja verisuonitautien riskiryhmään kuuluvien sekä sairastuneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Yhdistys edistää terveyttä siten, että sydän- ja verisuonitaudit vähenevät. Yhdistys toimii sydänterveyden vaikuttajana ja edunvalvojana.

Toimintamuotoina ovat elintapaneuvonta, Sydänmerkin tunnetuksi tekeminen, Tunne pulssisi kansalaistaidoksi -toiminta, verenpaineen omaseurannan ja kotimittauksen opastus sekä Sydänliiton teemaviikkoihin ja- päiviin liittyvä terveysviestintä. Yhdistyksessä on vertaistukitoimintaa. Viikoittainen kuntovoimistelu on jatkunut 50 vuoden ajan.

Kemijärven Taideyhdistys ry

Yhdistys on perustettu maaliskuussa 1962. Jäseniä on noin 80. Päämäärämme on tuottaa iloa muille ja itselle.

Järjestämme kerran vuodessa jäsenillemme taidekurssin – näin edistämme taiteen harrastusta ja sen kiinnostuksen lisäämistä. Keskuudessamme elää ”perhehenki” - on kuin kotiin tulisi kun yhdessä olemme. Vanhin jäsenemme Aarne Imponen on 90-vuotias. Nuoria taiteenharrastajia kaipaamme mukaan ja lisätietoja yhdistyksestä sekä mukaan tulemisesta saat Irmalta puh. 040 746 7815.
Järjestämme taidenäyttelyitä keväisin ja syksyisin. 

Kemijärven Urheilijat ry, koripallojaosto

 

Kemppateatteri ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää harrastajateatteri toimintaa sekä järjestää harjoitus -ja koulutustilaisuuksia yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen tavoitteena on juurruttaa kesäteatteriperinne Kemijärven keskustaan.
https://www.kemppateatteri.net/

Koillis-Kuulo ry

Toiminnallamme pyrimme tukemaan kuulovammaisten henkilöiden täyttä osallistumista ja osallisuutta sekä poistamaan yhteiskunnan esteitä.

Koillis-Lapin a-kilta ry

Päihde- ja mielenterveystoipujien matalankynnyksen päivä- ja työtoimintapaikka sekä vertaistuellinen kohtaamispaikka. 

A-kiltatoiminta on päihteetöntä, yhteisöllistä, toiminnallista, vertaistuellista sekä vapaaehtoista toimintaa, tavoitteena ehkäistä päihdehaittoja sekä tukea vertaistuellisesti toisiamme toipumisessa ja arjessa.
Jänkätie 2, 98120 KEMIJÄRVI
koillislapinakilta@gmail.com
Pekka Välimäki /Hallitus pj.
p. 0406841092

Koillis-Lapin Reumayhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Reumaliiton toiminnan tavoitteiden suuntaisesti paikallistasolla

-työskennellä reumasairauksia sairastavien sekä muiden tuki- , ja liikuntasairaiden hyväksi,tule -sairauksien ehkäisemiseksi ja tule-sairaiden hoidon ja kuntoutuksen sekä muiden palvelujen ja elinolojen edistämiseksi.

-toimia alueemme reumasairaiden ja muiden  tuki- ja liikuntasairaiden tukena ja yhdyselimenä ja valvoa heidän oikeuksiaan sekä tukea ja vahvistaa sairastuneiden sosiaalista tukiverkkoa.

-tarjota voimaa ja iloa jäsenyydestä sekä tietoa kaikkien kuntalaisten terveydeksi.

Koillis-Lapin musiikkiopisto

Koillis-Lapin musiikkiopisto on Kemijärven kaupungin ylläpitämä musiikkioppilaitos. Opisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta toiminta-alueellaan Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella.

Musiikkiopisto tarjoaa monipuolisia musiikin opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia toiminta-alueensa lapsille ja nuorille. Opisto on näkyvästi esillä itälappilaisessa kulttuurielämässä.

Koillismaakunnan Historiallisen Kirjallisuuden Tukisäätiö

Koillismaakunnan Historiallisen Kirjallisuuden Tukisäätiö aloitti toimintansa Kemijärvellä lähes 30 vuotta sitten kotiseutumies Sauli Pääkön johdolla. Nykyisin kirjallisuussäätiö tukee kotiseudun historiaan liittyvän kirjallisuuden edistämistä. Kirjojen tuotto menee säätiön alkuperäisen toiminnan tarkoitukseen, elikkä julkaisutoiminnan- sekä tutkimustyö tukemiseen. Yksittäisiä apurahoja säätiö ei jaa.

Lapin allergia-, iho- ja astmayhdistys ry

Lapin allergia-, iho- ja astmayhdistys on perustettu vuonna 1981. Toiminta ajatuksena on allergioita, iho sairauksia sekä astmaa sairastavien elämänlaadun tukeminen mm. erilaisilla tapahtumilla, tuetulla toiminnalla sekä vertaisryhmissä toimimalla. Lisätietoa toiminnastamme www.lappi.allergia.fi

Lapin Kilpirauhasyhdistys Lapin Kilpi ry

Toiminta-alueemme on Lapin maakunta, joka kattaa kaikki Lapin 21 kuntaa. Pyrimme järjestämään toimintaa ja tukea kaikissa Lapin kunnissa oleville jäsenillemme sekä muille kilpirauhassairaille Lapissa. Tarjoamme tukea erilaisissa vertaistuellisissa ja hyvinvointia tukevissa tapahtumissa ja ryhmätilaisuuksissa.
https://lapinkilpi.com/

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kemijärven yhdistys ry

Kotisivut

Melontaseura Koskenkanttaajat ry

Koskenkanttaajat on Pohjois-Suomessa toimiva melontaseura. Sulanveden aikana järjestämme kursseja, iltamelontoja, retkiä sekä muita tapahtumia kotipaikkakuntamme Kemijärven maisemissa. Talvisin seuran jäsenet harjoittelevat Uimahalli Poukamassa melontataitoja. Seuralta löytyy kalustoa niin retki-ja koskimelontaan kuin myös kajakkipoolon. Tarjoamme aloittelijoille mahdollisuuden tutustua melontaharrastukseen, ja jo melontaa harrastaneet voivat syventää seurassa taitojaan. Meille on tärkeää, että jokainen viihtyy melontaharrastuksen parissa!

http://www.koskenkanttaajat.fi/

Naiskuoro Lauluilo ry

Naiskuoro Lauluilo on Kemijärven kansalaisopiston alainen kuoro. Toiminta aloitettu v. 2014 ja rekisteröity yhdistykseksi v. 2018. Ohjelmistoon kuuluu lauluja laidasta laitaan esim. iskelmiä, kansanlauluja, lauluja Lapista ja luonnosta.

Napapiirin Omaishoitajat ry

Napapiirin Omaishoitajat ry toimii Keski-, Pohjois- ja Itä-Lapin alueella. Kemijärvellä vapaaehtoisemme järjestävät mm. viikoittain ikääntyneille omaishoidettaville Taukopirtti-kerhotoimintaa Puuhapirtillä.

Lisäksi järjestämme vertaisryhmiä, valmennusta, ohjausta ja neuvontaa sekä muita tapahtumia omaishoitotilanteessa oleville.

Toimintaan osallistuminen ei edellytä kunnan kanssa solmittua omaishoidon sopimusta tai yhdistyksen jäsenyyttä.

Etsimme myös joukkoomme uusia vapaaehtoisia, joiden avulla pyrimme tuomaan iloa ja sisältöä omaishoitoperheiden elämään.

Pelastakaa Lapset ry:n Kemijärven osasto

Kemijärven yhdistys on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys. Pelastakaa Lapset tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa yli sadassa maassa toimivaa Save the Children-järjestöä.

Olemme mukana Eväitä Elämälle-ohjelmassa, jonka kautta myönnämme tarveharkintaista tukea lasten harrastuskuluihin. Teemme yhteistyötä muiden lasten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa (Askel-hanke, MLL).

Kummilapsemme Intiassa ja Keniassa voivat käydä koulua kummiavustuksemme turvin.
Jäsenetuna saat Pelastakaa Lapset-lehden vuosikerran.
Puheenjohtaja: Saara Kujanpää
Yhdistyksen kotisivut: kemijarvi.pelastakaalapset.fi
Sähköposti: pelastakaalapsetkemijarvi@gmail.com

Pirjo Hämäläinen, posliinimaalausta

Posliinimaalausta ja siirtotekniikalla tehtyjä erilaisia käyttöposliiniastioita.

Soroptimistit International Kemijärvi

Soroptimist International on maailmanlaajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö. Soroptimistien arvot ovat ihmisoikeuksien, rauhan, demokraattisen päätöksenteon ja naisten mahdollisuuksien edistäminen maailmassa, sekä vapaaehtoistyö ja ystävyys. Kemijärven klubi (SI Kemijärvi) on perustettu vuonna 1972 ja klubissamme on tällä hetkellä 10 jäsentä. Klubi kokoontuu kerran kuukaudessa erilasten teemojen äärelle yhdessä sovitun ohjelman mukaisesti.

Sydänyhteisö ry

 

Teollisuusliiton Kemijärven ammattiosasto

➢ Ammattiosastomme tehtävänä on ensisijaisesti jäsenistönsä paikallinen edunvalvonta.

➢ Tukea toimialueensa luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaa, sekä valvoa liiton ohjeiden mukaan jäsenistönsä työ- ja palkkaehtoja koskevia paikallisia sopimuksia.

➢ Valvoa ja seurata, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja ja työolosuhteita sääteleviä sopimuksia ja säädöksiä.

➢ Järjestää kokouksia ja koulutusta, harjoittaa tiedotusta, sekä järjestää vapaa-ajanvietto toimintaa.

➢ Tehdä aloitteita työsopimusten uudistamiseksi.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Keskusteluapua, vertaistukea, lakineuvontaa ja toimintaa, www.yvpl.fi

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto on järjestö, joka pyrkii parantamaan yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa sekä vaikuttamaan lainsäädäntöön ja asenteisiin. Tarjolla on vertaistukea, oli sitten yksin- tai yhteishuoltaja, eroinfo-puhelinpäivystäjät antavat mielellään neuvoja ja apua ja tukea, eron ABC-illoissa saa tietoa lapsen huollon ja tapaamisen sekä elatuksen järjestämisestä.  Eron ABC-illoissa on myös asianajaja mukana. Verkossa on viikoittain eri ryhmille ja eri aiheista Chat-keskustelupalvelua. Lisäksi järjestämme erotyöpajoja lapsille ja nuorille. Toiminta on maksutonta eikä vaadi jäsenyyttä. Teemme verkostoyhteistyötä kunnan, seurakunnan ja järjestöjen kanssa.

Lisätietoja: Yhden Vanhemman Perheiden Liiton Pohjois-Suomen aluetoimisto, aluekoordinaattori Markku Iso-Heiko, 040 754 0026 tai markku.iso-heiko@yvpl.fi, fb: yvpl Pohjois-Suomi.

Itä-Lapin kuntayhtymä

 

Linkki lappilaiseen hyvinvointiin -hanke