Hajajätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissa hankkeen tiedotustilaisuus 23.3.2021

Julkaistu 2021-03-19 09:50:01 EET.

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän meneillään olevassa Hajajätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissa -hankkeessamme järjestetään tiedotustilaisuus ravinteiden kierrosta ja sakokaivolietteen omatoimisesta käsittelystä 23.3.2021 klo 9-11.30. Tilaisuudessa puhujina on asiantuntijoita Suomen ympäristökeskuksesta, Ruokavirastosta ja Luonnonvarakeskus LUKEsta.

Tilaisuuden ohjelma luettavissa Verkkotilaisuus 23_3_2021 ohjelma.pdf.

 

Olette tervetulleita seuraamaan Teams Live -tilaisuutta oheisesta linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNkNDQ0MzQtNjJhMy00YmU1LTllODctYWFjYjIyNzkxOWM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6711646-41ae-4157-9458-cf4a1e0601bd%22%2c%22Oid%22%3a%2245daf21f-2665-4e21-ad31-e1c45bf092cf%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Takaisin