Hoitoketjun kehittämisprojekti etenee suunnitellussa aikataulussa Kemijärvellä

Julkaistu 2021-01-07 15:16:07 EET.

Striimattava tiedotustilaisuus tiistaina 12.1.2021 klo 18.00.

Striimaus tiedotustilaisuudesta on katsottavissa linkki

Kemijärven kaupunki järjestää em. suurista muutoksista kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille tarkoitetun striimattavan tiedotustilaisuuden tiistaina 12.1.2021 klo 18. Linkki tilaisuuteen tulee nettiin Kemijärven kaupungin etusivulle. Kuntalaiset voivat esittää kysymyksiä joko etukäteen tai tilaisuuden aikana WhatsApp numeroon 044 270 0612 / Maija Valta. Tilaisuudessa ovat mukana projektin operatiivinen ohjausryhmä: kaupunginjohtaja Atte Rantanen, hyvinvointipalvelujen palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, terveyskeskuksen ylilääkäri Anne Poropudas sekä projektiryhmä: hoiva- ja hoitotyönjohtaja Päivi Piisilä, terveyskeskuslääkäri Anu Lautamo ja muutosagentti Maija Valta, SAG Flowmedik Oy. Tilaisuuteen ei valitettavasti voida kutsua kuntalaisia paikan päälle Korona rajoitusten takia, mutta tallenne on katsottavissa kaupungin nettisivuilta myös myöhemmin.

Kaupunginhallituksen 5.10.2020 käynnistämä projekti etenee projektiryhmän laatiman ja kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Projektin tavoitteet ovat yhteneväiset sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden kanssa:

 • Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
 • Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
 • Kemijärven sote-kustannusten alentaminen tarvevakioitujen kustannusten tasolle.

Lisäksi digitaalisuuden edistämiseen liittyvät toimenpiteet ovat keskeinen osa kaikkien edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista.

Projekti on jaettu ja aikataulutettu kahteen suureen kokonaisuuteen, jotka liittyvät myös toisiinsa eli toimintoja kehitetään kokonaisuus huomioiden:

 1. Avoterveydenhuollon osakokonaisuus
 2. Kotihoito-kotisairaala-palveluasuminen-sairaalahoito osakokonaisuus

 

1. Avoterveydenhuollon osakokonaisuus

Avoterveydenhuollon vastaanotolla siirrytään 1.2.2021 alkaen tiimityömalliin. Henkilökunta jaetaan kahteen eri tiimiin siten, että kummassakin tiimissä työskentelee kolme lääkäriä ja kolme sairaanhoitajaa.

Tiimityömalliin siirryttäessä myös potilaiden hoitamisen tapa muuttuu. Jatkossa kaikkien potilaiden hoito tai hoidon suunnittelu aloitetaan välittömästi heti ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä, tarvittaessa sairaanhoitajan, lääkärin ja mahdollisesti muiden asiantuntijoiden (esim. fysioterapia, kotihoito, mielenterveys- ja päihde) kanssa yhteistyössä. Potilaat luokitellaan jatkossa kolmeen eri ryhmään:

 1. Terveyshyötypotilaat: Potilaalla on vähintään kaksi tunnistettua riskitekijää ja hän on motivoitunut omaan hoitoonsa ja tarvittavan muutoksen tekemiseen. Hänelle nimetään ns. vastuuhoitaja muutoksen tueksi ja hänen kanssaan laaditaan yhdessä hoitosuunnitelma.
 2. Episodipotilaat: Potilaalla on jokin selkeä ns. kertaluonteinen syy palvelujen käytölle. Esimerkiksi korvatulehdus tai haava.
 3. Ylläpitopotilaat: Ovat potilaita, jotka eivät sitoudu omaan hoitoonsa tai he ovat jo saavuttaneet asettamansa tavoitteet ja siirtyvät ns. ylläpitovaiheeseen.

Kiireellisiä eli välitöntä hoitoa tarvitseville (päivystys) potilaille nimetään jokaiselle päivälle lääkäri -sairaanhoitaja työpari, jotka vastaavat kiireellisen hoidon potilaista. Päivystys on tarkoitettu potilaille, joiden sairaus vaatii välitöntä hoidon arviointia ja hoitoa, ja joiden hoitoa ei voida siirtää ilman merkittävää terveydellistä haittaa myöhemmäksi, esimerkiksi seuraavaan arkipäivään. Päivystyksellisiä terveysongelmia ovat esimerkiksi:

 • Rintakipu, äkillinen hengenahdistus
 • Halvausoire, kaatava huimaus, kouristelu
 • Äkillinen kova päänsärky, äkillinen sekavuus, tajunnan lasku
 • Korkea kuume ja yleistilan lasku, yleistilan lasku
 • Kuivumisepäily rajun ripulin ja oksentelun seurauksena
 • Tuoreet vammat vähäisiä ruhjeita lukuun ottamatta, vuotava haava
 • Todennäköinen luunmurtuma
 • Äkillinen kova vatsakipu
 • alle 22 raskausviikolla runsas verinen vuoto ja muut raskauteen liittyvät äkilliset ongelmat
 • Paha korvakipu (lapsi ei hellitä itkemästä, vaikka on lääkitty)
 • Virtsaumpi
 • Mielenterveyspotilaat, joiden tilanne vaatii välitöntä hoitoa
 • Alkoholi- ja huumepotilaat, joiden tilanne vaatii välitöntä hoitoa
 • Akuutti ja paha selkäkipu ja puutumisoireet
 • Paha allerginen reaktio
 • Laaja palovamma

Edellä mainitut kriteerit koskevat myös ulkokuntalaisia. Välittömässä hätätapauksessa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112.

Kaikki muut potilaat hoidetaan oman tiimin toimesta. Avovastaanoton aukioloajat ovat 1.2.2021 alkaen klo 8–18 kaikkina päivinä. Viikonloppuisin avovastaanoton sairaanhoitaja on paikalla klo 8–16, jonka jälkeen päivystyksessä auttaa tarvittaessa vuodeosaston sairaanhoitaja. Lääkäri on paikalla klo 8–18 välillä ja viikonloppuisin /juhlapyhinä klo 8–10 välinen aika on varattu vuodeosastolla olevia potilaita varten.

 

2. Kotihoito-kotisairaala-palveluasuminen-sairaalahoito -osakokonaisuus

Toisena suurena kokonaisuutena käynnistetään vuoden 2021 alussa kotihoitoa-kotisairaalatoimintaa-palveluasumista ja vuodeosastohoitoa koskevan kokonaisuuden kehittäminen. Tavoitteena on vähentää akuutin vuodeosaston paikkamäärä maksimissaan 15 paikkaan. Osastolla hoidetaan jatkossa vain niitä potilaita, joiden hoito edellyttää terveyskeskustasoista osastohoitoa. Tulevaisuudessa nykyisiä osaston resursseja siirretään entistä enemmän kotona tapahtuvaan asiakkaiden hoidon tarpeen arviointiin, hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Myös kuntoutus on erittäin tärkeä osa asiakkaiden kotona pärjäämisen tukemista koko hoitoketjussa. Tavoitteena on, että asiakkaat pystyvät asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään ja tehostetun palveluasumisen tarve siirtyy entistä myöhempään ajankohtaan.

Käynnissä oleva muutos tulee olemaan suuri ja erityisen haastava sekä ammattilaisille että kuntalaisille, koska aiemmista toimintatavoista, -malleista ja kulttuureista on luovuttava. Mutta uusien mallien käyttöönotoilla on tarkoitus ensisijaisesti parantaa kuntalaisten palvelujen laatua. Kuntalaisilta toivotaan kuitenkin malttia uusien mallien käyttöönoton ja opettelun aikaan, erityisesti kevään 2021 aikana.

 

Takaisin