Hoitoketjun kehittämisprojektin käynnistäminen

Julkaistu 2020-10-06 07:24:22 EEST.

Kaupunginhallituksen päätös 5.10.2020

Tiedote:

Kemijärven kaupunginhallitus on päättänyt 5.10.2020 kokouksessaan käynnistää Hoitoketjun kehittämisprojektin. Kehittämisen kohteena on erityisesti avovastaanottotoiminta, mutta se koskee koko hoitoketjua kotihoidosta aina erikoissairaanhoitoon saakka mukaan lukien vammaisten palvelut, perhepalvelut, aikuisten psykososiaaliset palvelut ja tukipalvelut. Projektiin otetaan mukaan myös yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Projektin tavoitteena on sopeuttaa Kemijärven kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset tarvevakioitujen kustannusten tasolle. Taloudelliset tavoitteet saavutetaan toimintoja järkevöittämällä, päällekkäistä työtä vähentämällä ja ottamalla käyttöön moderneja, sähköisiä palveluja. Projektissa huomioidaan valtakunnallisen sote-uudistuksen valmistelun linjaukset ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -kehittämisohjelman tavoitteet. Sote-uudistuksen valmistumista ei jäädä kuitenkaan odottamaan.

Avovastaanotolla tullaan siirtymään tiimityömalliin ja paljon palveluita käyttäville tai riskiryhmiin kuuluville tullaan nimeämään ns. vastuuhenkilö, joka hoitaa asiakkaan kaikki asiat ja tarvittaessa konsultoi muita tiimin jäseniä tai asiantuntijoita. Näihin ryhmiin kuuluvilla laaditaan hoitosuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan ongelman hoitaminen alkaa heti, kun asiakas ottaa yhteyttä omaan yhteyshenkilöön. Tämän seurauksena perinteisestä ajanvarauksesta ja toistuvasta puhelimessa jonottamisesta voidaan luopua. Käyttöönotettavat sähköiset palvelut tukevat uusia toimintamalleja. Kyseessä on iso toiminnallinen ja kulttuurinen muutos, mikä vaatii uudenlaista ajattelua sekä kuntalaisilta, ammattilaisilta, esimiehiltä ja johdolta sekä luottamushenkilöiltä. Projektin kesto on vuoden 2021 loppuun ja siitä tullaan tiedottamaan säännöllisesti eri sidosryhmiä ja kuntalaisia.

Projektiryhmän muodostavat Kemijärven kaupungin edustajina lääketieteen asiantuntija Anu Lautamo, hoiva- ja hoitotyön asiantuntija Päivi Piisilä sekä ulkopuolisena muutosagenttina Maija Valta (SAG Flowmedik). 


Lea Koskela

Kemijärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Perävaaran kt 52

98450 Kostamo

puh. 040 523 0002, 0400 237609

lea.koskela@kemijarvi.fi

Takaisin