Hyvinvointikeskus Lapponian sairaanhoitajan vastaanottojen käynnit maksullisiksi 1.2.2019 alkaen

Julkaistu 2019-02-07 10:43:02 EET.

Hyvinvointikeskus Lapponian sairaan- ja terveydenhoitajan vastaanotolla käymisestä perittävä maksu on 01.02.2019 alkaen 11,40 €. Maksua ei peritä diabeteshoitajan vastaanottokäynniltä, rokotuskäynneiltä (valtakunnallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset), eikä mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottokäynneiltä. Alle 18-vuotiaiden, sotaveteraanien ja työttömien työnhakijoiden vastaanottokäynnit ovat jatkossakin maksuttomia.

Terveydenhoitajan vastaanotolla maksu koskee sairaanhoidollisia käyntejä. Neuvolapalvelut ovat jatkossakin maksuttomia.

Hoitajan vastaanotolla käymisestä peritään maksu korkeintaan kolme kertaa kalenterivuoden aikana, ja neljännestä kerrasta lähtien käynnit ovat maksuttomia. Maksut kerryttävät myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukattoa.

Tilanteet, jolloin sairaanhoitajan vastaanoton maksua ei potilaalta peritä:

- Jos asiakkaalla on lääkärin vastaanottokäynti saman vaivan takia samana päivänä
- Jos asiakas ohjautuu hoitajalta lääkärille, peritään vain lääkärin palvelumaksu
- Diabeteshoitajalla käymisestä
- Mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitajan vastaanottokäynniltä
- Lähihoitajan käynniltä
- Rokotuskäynniltä (valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotuskäynnit)
- Jos on kyse yleisvaarallisen tartuntataudin, HIV-infektion, tippurin tai sukupuoliteitse tarttuvan klamydian tutkimuksesta ja hoidosta.
- Työttömältä työnhakijalta, todistus esitettävä
- Veteraanitunnuksen omaavilta
- Alle 18-vuotiailta

 Rokotuskäynniltä, joka ei kuulu valtakunnalliseen rokotusohjelmaan peritään 19,80 € käynniltä.

Takaisin