Kaupunginhallituksen 9.11.2020 tiedote

Julkaistu 2020-11-10 08:41:39 EET.

Kemijärven talouden tilanne arvioitua parempi

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointipalveluihin myönnetään lisämääräraha 1,4 miljoonaa euroa. Covid-19-pandemia on vaikuttanut sosiaali- ja terveyspalvelujen tulojen ja menojen toteutumaan merkittävästi. Tulot toteutuvat pandemian vuoksi arvioitua pienempinä ja menot ovat kasvaneet pandemiaan varautumisen, infektion suojaus- ja näytteiden oton vuoksi. Maan hallitus on myöntänyt kunnille viidennessä ja seitsemännessä lisätalousarviossa peruspalvelujen valtionosuuteen covid-19-kustannuksiin ja veronmaksulykkäyksestä johtuen lisärahoitusta. Kemijärvellä lisäys peruspalvelujen valtionosuuteen on vuodelle 2020 yhteensä 1,6 miljoonaa euroa ja korvaus veronmaksulykkäyksestä 0,8 miljoonaa euroa. Maksuista vähennetään Kemijärven nettomaksuosuus kotikuntakorvauksista -0,1 miljoonaa euroa. Kemijärvi saa siten valtionosuusmaksatuksen kautta 2,3 miljoonan lisärahoituksen vuonna 2020. Tämä tulorahoitus kääntää vuoden 2020 talousennusteen syyskuun toteutuman perusteella positiiviseksi.

Kunnille korvataan myös vuonna 2021 covid-19-kustannukset kokonaisuudessaan ja valtionosuuksia lisätään uusien tehtävien kustannusten korvaamiseen täysimääräisesti. Kemijärven valtionosuusarvio vuodelle 2021 on 28 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,6 miljoonaa pienempi kuin vuonna 2020 maksettavat valtionosuudet.

Kemijärvellä on kattamattomia alijäämiä, jotka tulee kattaa vuoden 2022 loppuun mennessä. Talouden sopeuttamisohjelman toteutus etenee suunnitellusti. Vuonna 2021 syyslukukauden alussa yhdistyvien koulujen toiminnan uudistamisen kautta saadaan n. 200 000 euron säästövaikutus vuodelle 2021. Säästö on vuonna 2022 jo 500 000 euroa. Lisäksi avoterveydenhuollon kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää palveluketjua toimivammaksi ja sitä kautta tuottaa myös kustannussäästöjä toiminnan tehostuessa ja turhien asiakaskäyntien vähentyessä. Tavoitteena on pienentää kustannukset Kemijärven tarvevakioitujen kustannusten tasolle, mikä tarkoittaa n. 0,5-0,7 miljoonan euron kustannusvähennystä.

 

Lisätietoja
Lea Koskela kaupunginhallituksen pj 040 523 0002
Atte Rantanen kaupunginjohtaja 040 726 6601
Tuula Kuvaja talous- ja kehittämisjohtaja 040 730 0236

Takaisin