Kemijärven elinvoimaohjelma 2021-2025 -kuntalaiskyselyn tulokset ja arvonnan voittajat

Julkaistu 2021-05-04 11:51:21 EEST.

Kemijärven kaupunki kysyi kuntalaisilta mielipiteitä ja ideoita elinvoimaohjelman kokoamiseksi. Webropolilla toteutettuun kyselyyn vastasi 131 henkilöä.

Vastaajista oli yrittäjiä 13 %, eläkeläisiä 11 % ja työikäisiä 76 %. 81 % vastaajista asuu vakituisesti Kemijärvellä, 11 % on vapaa-ajan asunto tai kakkosasunto Kemijärvellä ja 8 % asuu muualla, mutta työskentelee tai viettää vapaa-aikaa Kemijärvellä.

Vastaajat nostivat tärkeimmiksi elinvoimaa lisääviksi asioiksi palvelujen toimivuuden (82 %), saavutettavuuden parantamisen (79 %), eri vuodenaikojen vetovoimaisuuden lisäämisen (82 %), vetovoiman vahvistamisen työvoiman saatavuuden takaamiseksi (77 %) sekä brändimarkkinoinnin vahvistamisen ja positiivisen imagon rakentamisen (70 %).

Vähiten tärkeiksi  vastaajat nostivat tonttitarjonnan (15 %9, rekrytointikampanjat yritysryhmille (17 %), 5-tien markkinoinnin (18 %) ja vapaa-ajan asutusten lisäämisen kyläkeskuksiin ( 23 %).

Vastaajista 105 osallistui arvontaan. Arvonta suoritettiin 3.5.2021 valtuuston iltakoulussa. Pääpalkinnon 2 hengen 2 vrk:n paketin Suomulla voitti Sanna Pätsi.

Muina palkintoina oli uimahallin tai liikuntahallin vuosikortti ja nämä voitot menivät seuraaville henkilöille: Ari Hyvärinen, Emilia Pöyliö, Jyrki Virkanen ja Tuula Luiro. Palkinnoista on ilmoitettu voittajille.

Elinvoimaohjelman tulee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa.

 

Takaisin