Kemijärven Järjestökiehinen ry hakee projektipäällikköä 1.3.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan kolmivuotiseen Stean rahoittamaan hankkeeseen,

Julkaistu 2024-01-23 11:44:21 EET.

jonka tavoitteina ovat kemijärveläisten asukkaiden ja erityisesti ikääntyvien ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen, vapaaehtoisten kouluttaminen, ja uusien vapaaehtoistyömuotojen tekeminen ja alueella toimivien yhdistysten toimintaedellytysten vahvistaminen.

Etsimme ihmisten kanssa hyvin toimeentulevaa, atk-taitoista henkilöä ja tarjoamme ihmisläheisen työn, jota voi hyvin luovasti ja itsenäisesti toteuttaa.

Projektipäällikkö vastaa projektin tavoitteiden toteuttamisesta sekä huolehtii projektin hallinnoimisesta, seurannasta, taloudesta ja raportoinnista.

Kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto.

Palkkaus määräytyy yksityisen sosiaalialan TES:n mukaisesti.

Hakemukset ja palkkatoivomukset tulee toimittaa 15.2. klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jarjestokiehinenry@gmail.com

Lisätietoja antaa Markku Iso-Heiko, puhelin 040 724 9017

Kemijärven Järjestökiehinen ry on järjestöjen yhdessä muodostama keskus, jonka tavoitteena on edistää jäsenjärjestöjen toimintaa ja yhteistyötä Kemijärven kaupungin sekä Lapin hyvinvointialueen kanssa.

 

 

Takaisin