Kemijärven kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen avustukset haettavissa

Julkaistu 2020-04-09 11:23:08 EEST.

Myöntämisperiaatteet KEMIJÄRVEN KAUPUNKI, Hyvinvointilautakunta § 43 7.4.2020

Kemijärven kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen avustusten myöntämisperusteet

 

Kulttuuripalvelujen yleisavustukset (haku päättyy 30.4.2020 klo 14.)

https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/hyvinvointipalvelut/kulttuuri_ja_vapaa-ajanpalvelut/kulttuuripalvelut/

Kulttuuripalvelujen yleisavustusta voivat hakea kulttuuriyhdistykset ja ryhmät. Avustusta myönnettäessä huomioidaan yhdistyksen toiminnallisuus, vaikuttavuus, vastikkeellisuus ja toiminnan kohdentuminen kemijärveläisille.

Liikuntapalvelujen yleisavustukset (haku päättyy 30.4.2020 klo 14.)

https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/hyvinvointipalvelut/kulttuuri_ja_vapaa-ajanpalvelut/liikuntapalvelut/

Liikuntapalvelujen yleisavustusta voivat hakea paikalliset urheiluseurat. Yleisavustuksen myöntämisessä huomioidaan seuran toiminnan määrä, laatu, monipuolisuus, vastikkeellisuus ja jäsenmäärä. Toiminnan määrää ja laatua arvioitaessa kiinnitetään huomiota muun muassa järjestettyjen kilpailu-, harjoitus- ja kuntoliikuntatilaisuuksien sekä leirien luku- ja osanottajamääriin, seurassa toimivien valmentajien, ohjaajien, tuomareiden ja urheilijoiden lukumääriin. Erilaiset liikuntamuodot osoittavat toiminnan monipuolisuutta.

Vastikkeellisuus

Yleisavustusta hakevat sitoutuvat hakiessaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä liikuntapalveluiden tai kulttuuripalveluiden kanssa Kemijärven asukkaille avoimia ja kohdennettuja liikunta- tai kulttuuritapahtumia.

Tapahtumien määrä on sidottu avustuksen myönnettyyn määrään seuraavasti:
Avustussumma 1-500 €, vastikkeena yhden tapahtuman järjestäminen
Avustussumma 501-1000 €, vastikkeena kahden tapahtuman järjestäminen
Avustussumma 1001 €- , vastikkeena kolmen tapahtuman järjestäminen

Tapahtumat tulee järjestää 31.3.2021 mennessä. Avustuksen saajat vastaavat tapahtumien toteuttamisesta ja sisällön suunnittelusta, liikuntapalveluiden ja kulttuuripalveluiden henkilöstö voi tarvittaessa olla mukana suunnittelussa ja valvonnassa (uimahalli). Liikuntapalvelun liikuntapaikat (liikuntahalli ja uimahalli) sekä kulttuuripalveluiden tilat ovat tapahtumien ajan maksuttomasti käytössä tapahtumien järjestäjille, muu varaustilanne huomioiden. Tapahtumat eivät ole sidottuja kyseisiin tiloihin.

Nuorisopalvelujen kohdeavustukset (haettavissa koko vuoden)

https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/hyvinvointipalvelut/kulttuuri_ja_vapaa-ajanpalvelut/nuoriso-ja_raittiuspalvelut/

Kohdeavustus on tarkoitettu nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille sekä yksityisille henkilöille, mikäli avustuskohde on määriteltävissä nuorisotoiminnaksi.

1. Avustus on kertaluontoinen ja sitä voidaan myöntää muun muassa: tapahtumien järjestämiseen, leiri- ja matkailutoimintaan, kansainväliseen toimintaan, bänditoimintaan (demonauhojen tuottaminen, julisteiden painatus yms.), pieniin kalustohankintoihin.
2. Avustuksen hakijoiden iän tulee olla 2/3:lla alle 29 vuotta.
3. Hakulomake on oltava kahden täysi-ikäisen allekirjoittama.
4. Samaan kohteeseen haetuista, saaduista ja haettaviksi aiotuista avustuksista on annettava selvitys hakulomakkeessa.
5. Myönnettävä avustus maksetaan kuittien mukaan vasta toiminnan toteutuksen jälkeen. Muu maksumenettely vaatii viranhaltijan päätöksen.

 

Sähköiset hakulomakkeet löytyvät nettilinkkien alta.
Paperisia hakulomakkeita saa Sortteerista.
Hakemukset palautettava 30.4.2020 klo 14 mennessä Sortteeriin.

 

Lisätietoja:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen vastuualueen esimies, rehtori Heidi Laukkanen 040 4842079

Takaisin