Kemijärven kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen toiminta-avustukset v. 2021

Julkaistu 2021-04-09 08:00:56 EEST.

ovat haettavana pe 30.4.2021 klo 14.00 mennessä:

1. KULTTUURITYÖTÄ tekeville yhdistyksille yleisavustus (vastikkeellinen)

2. URHEILUSEUROJEN yleisavustus 5.000 € (vastikkeellinen)

Liikuntapalvelujen yleisavustusta voivat hakea paikalliset urheiluseurat. Yleisavustuksen myöntämisessä huomioidaan seuran toiminnan määrä, laatu, monipuolisuus, vastikkeellisuus ja jäsenmäärä. Toiminnan määrää ja laatua arvioitaessa kiinnitetään huomiota muun muassa järjestettyjen kilpailu-, harjoitus- ja kuntoliikuntatilaisuuksien sekä leirien luku- ja osanottajamääriin, seurassa toimivien valmentajien, ohjaajien, tuomareiden ja urheilijoiden lukumääriin. Erilaiset liikuntamuodot osoittavat toiminnan moni puolisuutta.

Vastikkeellisuus
Yleisavustusta hakevat sitoutuvat hakiessaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä liikuntapalveluiden tai kulttuuripalveluiden kanssa Kemijärven asukkaille avoimia ja kohdennettuja liikunta- tai kulttuuritapahtumia. Tapahtumien määrä on sidottu avustuksen myönnettyyn määrään seuraavasti:

Avustussumma 1-500 €, vastikkeena yhden tapahtuman järjestäminen 
Avustussumma 501-1000 €, vastikkeena kahden tapahtuman järjestäminen 
Avustussumma 1001- €, vastikkeena kolmen tapahtuman järjestäminen

Tapahtumat tulee järjestää 31.3.2022 mennessä. Avustuksen saajat vastaavat tapahtumien toteuttamisesta ja sisällön suunnittelusta, liikuntapalveluiden ja kulttuuripalveluiden henkilöstö voi tarvittaessa olla mukana suunnittelussa ja valvonnassa (uimahalli). Liikuntapalvelun liikuntapaikat (liikuntahalli ja uimahalli) sekä kulttuuripalveluiden tilat ovat tapahtumien ajan maksuttomasti käytössä tapahtumien järjestäjille, muu varaustilanne huomioiden. Tapahtumat eivät ole sidottuja kyseisiin tiloihin. Uuden hakemuksen edellytyksenä on edellisen avustuksen raportointi.

3. NUORISOYHDISTYSTEN ja NUORTEN TOIMINTARYHMIEN kohdeavustus. Kohdeavustusta voivat hakea myös yksityiset henkilöt, mikäli avustuskohde on määriteltävissä nuorisotoiminnaksi.

Yleisavustusten saamiseksi yhdistysten, seurojen ja ryhmien tulee esittää hakemuksen yhteydessä vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa asianomaisesta toimistosta. Lomakkeita tulostettavissa myös kulttuuripalvelujen, liikuntapalvelujen sekä nuorisopalvelujen  kotisivuilta. 

Kemijärven kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut
PL 5, 98101 Kemijärvi

Kansalaisopiston rehtori puh. 040 484 2079, liikunnanohjaaja puh. 0400 204 211 ja
kulttuuriohjaaja puh. 040 779 4501.

Haettavana pe 30.4.2021 klo 14.00 mennessä

Kunnan avustus seuralle tai yhdistykselle hakulomake.doc

Kunnan avustus seuralle tai yhdistykselle hakulomake.pdf

Takaisin