Kemijärven kaupungin toiminnot koronavirustilanteen vuoksi 13.5.2020 saakka

Julkaistu 2020-04-09 11:41:00 EEST.

Tiedote 9.4.2020

Kaupungin varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Peruskoulun, lukio, kansalaisopiston ja musiikkiopiston tilat ova suljettuina 13.5.2020 saakka ja lähiopetus on keskeytettynä. Huoltajien tulee seurata aktiivisesti Wilman kautta tulevaa viestintää. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Lähiopetuksen sijaan lukiokoulutuksen ja perusopetuksen opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Musiikkiopiston opetus toteutetaan etäopetuksena. Ainoastaan laulun ja tanssin opetus sekä musiikkileikkikoulu on keskeytetty. Kansalaisopiston yksittäisiä luentoja ja kursseja on jatkettu etäopetuksella.

Kulttuurikeskus, kirjasto, kirjastoauto, uimahalli, liikuntahalli, nuorisotila, järjestöjen kokoontumistila ja kuntouttava työtoiminta ovat suljettuina 13.5.2020 saakka. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin. 

Kaupungintalon (Hallituskatu 4) ja Teknisten palveluiden toimiston (Vapaudenkatu 8) ovet pidetään suljettuina 13.5.2020 saakka. Kemijärven kaupungin asiakaspalvelussa suosittelemme välttämään mahdollisuuksien mukaan paikanpäällä käyntiä ja käyttämään sen sijaan kaupungin sähköisiä palveluita, sähköpostia ja puhelinta. Asiakastapaamisista sovitaan etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse.

Julkisia kokoontumisia rajoitetaan enintään kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Kemijärven kaupunki ei järjestä yleisötilaisuuksia tai vastaanottoja. Myös muiden järjestäjien kuin kaupungin järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet kaupungin tiloissa on peruttu. Kaupunki suosittaa, että myös muualla kaupungin alueella järjestettävät yksityiset tapahtumat ja tilaisuudet perutaan. Kaupunginvaltuuston kokoukset perutaan tai järjestetään erityistoimenpitein, mikäli pakottava tarve vaatii. Kaupunginhallituksen kokoukset sekä lautakuntien kokoukset pidetään etäyhteydellä mahdollisuuksien mukaan. Luottamuselinten iltakoulut ja seminaarit on peruttu, joitakin tilaisuuksia järjestetään etäyhteydellä. 

Asumispalveluyksiköissä ja vuodeosastolla on vierailukielto, pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset. Yksityiset toimijat ovat ilmoittaneet omista vierailukielloista: Tunturila, Esperi, Attendo. Myös päivätoiminta, intervallijaksot, fysio- ja liikuntaterapiaryhmät eri yksiköissä on keskeytettynä toistaiseksi.

Takaisin