Kemijärven kaupungin toiminnot koronavirustilanteen vuoksi 18.3.2020 lähtien 13.4.2020 saakka

Julkaistu 2020-03-17 11:19:03 EET.

Kaupungin varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Peruskoulun, lukio, kansalaisopiston ja musiikkiopiston tilat suljetaan 18.3.2020 ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Huoltajien tulee seurata aktiivisesti Wilman kautta tulevaa viestintää. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Lähiopetuksen sijaan lukiokoulutuksen ja perusopetuksen opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Julkisia kokoontumisia tulee rajoittaa enintään kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Kemijärven kaupunki ei järjestä yleisötilaisuuksia tai vastaanottoja. Myös muiden järjestäjien kuin kaupungin järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet kaupungin tiloissa perutaan.  Kaupunki suosittaa, että myös muualla kaupungin alueella järjestettävät yksityiset tapahtumat ja tilaisuudet perutaan. Kaupunginvaltuuston kokoukset perutaan tai järjestetään erityistoimenpitein, mikäli pakottava tarve vaatii. Kaupunginhallituksen kokoukset sekä lautakuntien kokoukset pidetään etäyhteytenä mahdollisuuksien mukaan. Luottamuselinten iltakoulut ja seminaarit perutaan.

Kaupungintiloista suljetaan kulttuurikeskus, kirjasto, kirjastoauto, uimahalli, liikuntahalli, nuorisotila, järjestöjen kokoontumistila ja kuntouttava työtoiminta. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Tilat suljetaan pääosin 18.03.2020, lukuun ottamatta uimahallia ja liikuntahallia jotka suletaan jo 17.3.2020 klo 15.00.

 

Asumispalveluyksiköissä ja vuodeosastolla on vierailukielto, pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset. Yksityiset toimijat ovat ilmoittaneet omista vierailukielloista: Tunturila, Esperi, Attendo. Myös päivätoiminta, intervallijaksot, fysio- ja liikuntaterapiaryhmät eri yksiköissä keskeytetään toistaiseksi

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteeniavastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Kemijärven kaupungin asiakaspalvelussa suosittelemme välttämään mahdollisuuksien mukaan paikanpäällä käyntiä ja käyttämään sen sijaan kaupungin sähköisiä palveluita, sähköpostia ja puhelinta.

Takaisin