Kemijärven kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden sopeuttamisohjelman laatimisen

Julkaistu 2019-06-28 12:22:40 EEST.

Kemijärven kaupungin talouden sopeuttamisohjelman koonti ja esitysten valmistelu päätöksentekoon käynnistyy elokuussa yhdessä Perlacon Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Valtuusto hyväksyi tähän liittyvän konsultointitarjouksen 17.6.2019 kokouksessaan yksimielisesti.

Tavoitteena on yhdessä kaupungin henkilöstön ja asiantuntijoiden sekä poliittisten päätöksentekijöiden kanssa saada aikaan pakettina valtuustossa hyväksyttävä ohjelma, jonka avulla kaupungin talous saadaan kuntoon ilman kohtuuttomia veronkorotuksia tai velkaantumista. Alustava aikataulu on, että vuoden loppuun mennessä saataisiin kohdennetut esitykset ja niistä päätökset valtuustossa. Syksyn aikana toteutetaan valmistelun edetessä kuntalaisten ja henkilöstön tiedotus-, idea- ja keskustelutilaisuuksia.

Tarve sopeuttamisohjelman tekemiseen johtuu kaupungin velkaantumisesta ja kertyneiden sekä mahdollisesti vielä kertyvien alijäämien kattamisvelvoitteesta. Kemijärvi kuuluu 50 velkaantuneimman kunnan joukkoon. Kertyneet alijäämät tulee kattaa vuoteen 2023 mennessä.

Kaupungin elinvoimaisuuden vuoksi on tärkeää katkaista alijäämäkehitys ja saada kerättyä kehittämistoimintaa varten ylijäämiä. Kaupungin palvelujen tuottamistavoissa ja tasossa on merkittäviä eroja verrokkikuntiin esim. Pudasjärvi, Sodankylä, Kuusamo, Ranua, nähden ja sen vuoksi kaikki kaupungin palvelut ja tehtävät tullaan käymään läpi selvitystyön aikana.

Kaupunki myös hakee valtiovarainministeriöltä harkinnanvaraista valtionavustusta ja VM edellyttää hakijakunnilta selkeitä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseen. Tämän VM:n edellyttämän talouden tasapainottamisohjelman tekeminen on lähtenyt liikkeelle ja tuodaan kaupunginhallitukseen elokuun lopulla sekä valtuustoon syyskuun alussa.


Lisätietoja:

Lea Koskela                   Atte Rantanen
hallituksen pj.               kaupunginjohtaja
040 523 0002                040 726 6601

 

Kaupungin nettisivuille avataan elokuussa viikolla 33 kysymys-vastaus/kommenttipalsta, jonne kuntalaiset voivat jättää kysymyksiä koskien kaupungin palveluja ja talouden sopeuttamisohjelmaa tai esittää ideoita ja vinkkejä kaupungin palvelujen tuottamiseen liittyen.

Kysymyksiin vastataan kaupungin johtavien viranhaltijoiden toimesta ja sekä kysymykset että vastaukset julkaistaan kaupungin sivuilla.

Kysymyksiin pyritään vastaamaan kahden seuraavan arkipäivän aikana, mutta joskus voi tulla myös hieman pidempiä vastausaikoja. Kaikkiin henkilönimillä jätettyihin kysymyksiin vastataan ja ne sekä vastaukset ryhmitellään aihealueittain lukemisen helpottamiseksi.

Takaisin