Kemijärven kaupunki tehostaa energiankäytäntöään

Julkaistu 2019-06-18 12:11:38 EEST.

Kemijärvellä on selkeät tavoitteet tulevaisuudelle: kaupunki haluaa olla energiatehokkuuden edelläkävijä ja vastuullinen suunnannäyttäjä. Kaikkien energiatehokkuustoimenpiteiden lähtökohtana kuitenkin on, että olosuhteet tilojen käyttäjille eivät huonone.

 

Tiedote_Energiatehostaminen_Kemijärvi_27052019.pdf

Kemijärven  kaupunki  loi  vuonna  2018  energiankäytön  tehostamissuunnitelman  vuosille  2018-2025. Suunnitelmalla  pyritään  energiatehokkuuden  parantamiseen  sekä  edistämään  uusiutuvan  energian edistämiseen liittyviä tavoitteita. Kemijärvi on asettanut 7,5 prosentin energiansäästötavoitteen vuoteen 2025 mennessä, välitavoitteenaan neljän prosentin säästöt vuonna 2020. Mikäli kaupunki onnistuu tavoitteissaan, kertyy säästöjä rahallisesti noin 225 880 euroa.
 
Kemijärven  tavoiteluvut  ovat  samat  kuin  kunta-alan  energiatehokkuussopimuksessa  2017-2025.  Vaikka Kemijärvi  ei  ole  mukana  itse  sopimuksessa,  se  etenee  toiminnassaan  samalla  tavoin  kuin  sopimuksessa mukana olevat kunnat ja kaupungit. Asetetut tavoitteet saavuttaakseen Kemijärvi nimitti eri hallintokuntien ja konserniyhtiöiden  viranhaltijoista  muodostuvan  energiatyöryhmän,  jonka  tehtävänä on energiatehokkuustoiminnan  jalkauttaminen  ja  ideoiden  kerääminen  omissa  toimintayksiköissä. Energiatyöryhmän  kumppanina  toimii  energiatehokkuuden  ja  energiajohtamisen  asiantuntijaorganisaatio EnerKey.
 
Energiantehostamisella säästetään niin energiaa kuin siitä aiheutuvia kustannuksia. Jo vuoden 2018 aikana Kemijärvellä tehtiin säästötavoitteiden eteen töitä monella eri taholla. Kemijärven kaupunki on päivittänyt myös hankintaohjeitaan, joissa tulevaisuudessa tulee olla näkyvillä hankinnan energiatehokkuusvaikutukset.

LED-valoja, vesijohdon saneerausta ja etätyömahdollisuuden käyttöönottoa

Merkittävin  yksittäinen  energiansäästökohde  on  Kemijärven  jäähalli  eli  Wirta-Areena,  johon  tehdyillä energiantehostamistoimenpiteillä liikunta- ja kulttuuritoimi säästi viime vuoden syksyllä yhteensä 1654 euroa eli noin 400 euroa kuukaudessa syyskuun ja joulukuun välillä.
 
Kunnallistekniikan  energiantehokkuutta  on  lisännyt  LED-valaistuksen  uusiminen  550  katupylvääseen,  tänä vuonna  tavoitteena  on  uusia  sama  määrä  valaistuksia.  Energiatehokkaita  muutostoimia  on  tehty  myös Kemijärven vuokrataloissa, Kemijärven Tövelissä ja Kemijärven Tilapalveluissa.
 
−  Energiansäästötoimia  on  jo  toteutettu.  Ulkovalaistuksen  lisäksi  olemme  uusineet  lämpöpaketteja  ja viilanneet  kiinteistöjen  automaatiota.  Kesän  2019  aikana  säästötoimia  on  tarkoitus  toteuttaa  lisää,  kertoo Tilapalveluiden isännöitsijä Markku Taavo.
 
− Tilapalveluilla olemme pyrkineet tarkkuuteen sen suhteen, etteivät sisäilmaolosuhteet huonone. Olosuhteet on otettu huomioon myös lämmönsäädössä ja valaistuksen ohjauksessa, Taavo jatkaa.
 
Kaupunkikonserni otti käyttöönsä etätyömahdollisuuden, lisäten säästöjä kiinteistöjen energiankulutuksessa- ja kustannuksissa. Mainitsemisen arvoinen energiateko on myös Kallavaaran alueen 60-luvulla rakennetun vesijohdon saneeraus, joka tehtiin Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy:n toimesta.

Asukkaiden ja käyttäjien huomioiminen keskiössä 

Kemijärven tavoitteena seuraavina vuosina on kaupunkikonsernin energiankäytön tehostaminen kiinteistöjen olosuhteita  ja  asukkaiden  sekä  käyttäjien  tarpeita  unohtamatta.  Tulevaisuudessa  tehostamissuunnitelman avulla pyritään myös vähentämään ympäristövaikutuksia ja säästämään kustannuksia. Lisäksi Kemijärvi haluaa  kehittää  sisäistä  toimintaansa  entistä  paremmaksi.  Tilapalveluiden  isännöitsijä  muistutti  myös käyttäjien tiedottamisen tärkeydestä.
 
− Yksi kehityskohteemme on käyttäjien tiedottaminen. Käyttäjien kannalta on tärkeää, että heitä tiedotetaan energiatehokkaista  toimista  eli  esimerkiksi  siitä,  että  valoja  sammutetaan,  sähkölaitteita  ei  pidetä  turhaan päällä, ikkunoita ei auota tyhjän takia tai tuuleteta liian pitkään. Kyse on yksinkertaisista asioista, jotka ovat saattaneet ajan saatossa unohtua. Näiden asioiden eteenpäin vieminen on tärkeää, jotta asenteisiin voidaan vaikuttaa. Myös henkilökunnan koulutusta jatketaan tulevaisuudessa, Markku Taavo toteaa.

Lisätietoja:
 
Markku Taavo
Isännöitsijä
Kemijärven Tilapalvelut
markku.taavo@kemijarvi.fi
+358400296873
 
Taimi Rovanen
Key Account Manager
EnerKey
taimi.rovanen@enerkey.com
+358400355897

Takaisin