Kemijärven kaupunkikonsernia koskeva ohje henkilöstölle koronavirusepidemiaan varautumiseksi

Julkaistu 2020-03-18 07:48:44 EET.

(päivitys 17.3.2020)

 • Jos epäilet hoitoa vaativaa koronavirus- tai kausi-influenssatartuntaa, soita Hyvinvointikeskus Lapponian päivystykseen ma - su klo   8:00-21:00 puh. 020 690 870, yöaikaan Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalle ma-su klo 21:00–8:00 puh. 016 322 4800. Päätöksen jatkotoimista tekee kunnan terveysviranomainen tarvittaessa asiantuntijatahoa konsultoiden.

 • Puhelinsoitto on tässä tilanteessa paras tapa ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. 

 • Torju tartuntaa hyvällä käsihygienialla, suojaamalla suusi ja nenäsi, kun yskit tai aivastat sekä välttelemällä kättelyä. Lisätietoja ja ohjeita löytyy THL:n verkkosivuilta.

 • Älä tule työpaikalle tai kokoukseen, jos olet saanut äkillisen hengitystieinfektion eli kansanomaisemmin flunssan oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta. Kemijärven kaupungin työntekijä voi omalla ilmoituksella sairastaa viisi päivää, tämä kuitenkin edellyttää aina ilmoitusta esimiehelle (jokaisesta poissaolopäivästä tulee ilmoittaa esimiehelle erikseen). Sairauspoissaoloissa noudatetaan Kemijärven kaupungin toimintaohjetta sairastumistilanteissa (kaupunginhallituksen päätös 24.6.2019 § 238) 

 • Pitäkää vain välttämättömät kokoukset, joissa on oltava fyysisesti läsnä. Jos mahdollista, suosikaa virtuaalikokouksia ja sähköisiä yhteyksiä. 

 • Kaupungin työntekijöiden siirtymistä etätyöhön 13.4.2020 saakka suositellaan, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat. Lähiesimies ottaa kantaa siihen, onko etätyön tekeminen mahdollista. Etätyön tekemisessä noudatetaan Kemijärven kaupungin etätyöohjetta (kaupunginhallituksen päätös 4.12.2017 § 434) ja laaditaan ohjeen mukainen etätyösopimus. Etätyöskentelypaikan tulee sijaita Kemijärven kaupungin alueella, perustellusta syystä poikkeukset sallitaan.

 • Kaupungintalon (Hallituskatu 4) ja Teknisten palveluiden toimiston (Vapaudenkatu 8) ovet pidetään suljettuina 13.4.2020 saakka. Palvelemme edelleen sähköpostitse ja puhelimitse. Asiakastapaamisista sovitaan etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse.

 • Kemijärven kaupunki ei järjestä yleisötilaisuuksia, vastaanottoja, luottamuselinten iltakouluja ja seminaareja ym. tilaisuuksia. Tilaisuuksien järjestämiskielto on voimassa 13.4.2020 saakka.

Matkustaminen:  

 • Välttämättömiä kotimaan työ- ja virkamatkoja voi tehdä, mutta muut suositellaan siirettäväksi. 

 • Ulkomaille ei tehdä toistaiseksi työ- ja virkamatkoja. Tämä koskee myös lähialueita (Norja, Ruotsi, Venäjä). 

 • Hyvinvointipalveluiden alaisia luokkaretkiä, leirikouluja tai vierailuja ulkomaille ei järjestetä kevään 2020 aikana. 

 • Kemijärven kaupunki ei ota 13.4.2020 saakka vastaan vierailevia ryhmiä ulkomailta, tämä koskee myös lähialueita.  

 • Kaikki kaupungin järjestämät matkat, esimerkiksi harrastusryhmien matkat, on peruttu. 

 • Tarpeettomia ryhmämatkoja/seminaareja on vältettävä myös kotimaassa. Johtoryhmä linjaa asiaa tarvittaessa yksityiskohtaisemmin.

 • Ulkomaan matkalta palanneen tai jos on muuten epäily, että koronavirukselle on altistuttu olemalla tekemissä epidemia-alueella olleen tai jopa sairastuneen kanssa, on syytä jäädä altistumisesta kahden viikon ajaksi kotiin etätöihin (kunnan työntekijä) esimiehen kanssa sovittavalla tavalla. 

  Mikäli etätyö ei ole mahdollista, tulee esimiehen ottaa yhteyttä johtavaan lääkäriin tarvittavaan karanteenipäätökseen liittyen. Näissä tapauksissa ei tule myöskään osallistua paikan päällä kokouksiin (luottamushenkilöt) yms., vaikka oireita ei olisi. Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista toistaiseksi.  

 • Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista toistaiseksi. Suomeen palaaville matkustajille lähetetään koronavirusta koskeva tekstiviesti: "Koronavirustiedote: Ulkomailta saapuessasi sovi poissaolosta (suositus 14 vrk) työ-, opiskelu-, ja päivähoitopaikan kanssa.” 

 • Ulkomailla matkustelleen tai mahdollisesti virukselle altistuneen luottamushenkilön tulee ilmoittaa asiasta hallinto- ja tukipalveluiden palvelualuejohtajalle.  

 • Tarvittavat karanteenipäätökset tekee johtava lääkäri tai hänen sijaisensa. Työntekijä saa sairaus- ja
  karanteeniajalta normaalin palkan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. 

Ohjeet on hyväksytty Kemijärven kaupungin johtoryhmässä 17.3.2020, ja ne päivitetään tarvittaessa. Yleiset ohjeet löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n sivuilta www.thl.fi ja kaupungin www-sivuilta uutisista www.kemijarvi.fi
 
Työterveyslaitoksen toimintaohje työntekijöille uuden koronaviruksen tartunnan ehkäisyyn:
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle
 
 
Lisätiedot: 
 
  Kaupunginjohtaja Atte Rantanen, puh. 040 726 6601
  Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, puh. 040 568 2130

Takaisin