Kemijärven kaupunkikonsernia koskeva ohje henkilöstölle koronavirusepidemiaan varautumiseksi

Julkaistu 2020-04-09 11:57:26 EEST.

(päivitys 9.4.2020)

Koronavirustartunnan torjumiseksi on edelleen tärkeintä, että huolehdit hyvästä käsihygieniasta sekä suojaat itsesi pisaratartunnalta. Vältä turhaa liikkumista!
 
Koronaviruksen aiheuttamat oireet muistuttavat alkuvaiheessa minkä tahansa hengitysteiden virusinfektion oireita. Oireita ovat kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, päänsärky, ripuli ja vatsakipu. 

Miten toimit, jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan: 

Jos sinulla on vain lieviä oireita, voit sairastaa kotona. Valtaosa koronavirukseen sairastuneista toipuu viikon kotilevolla tarvitsematta lääkärin hoitoa. Oireita voi tarvittaessa lievittää kipu- ja särkylääkkeillä. Muista, että et tule töihin sairaana. Tee heti omailmoitus esimiehelle sairastumisesta.
 
Tarvitset terveydenhuollon ammattilaisen arviota, jos yleistilasi heikkenee, kuumeilu on selkeästi pitkittynyt ja sinulla on hengenahdistusta.
Ole yhteydessä työterveyshuoltoon puh. 030 6000, Terveystalon Yhteys Lääkäriin 24/7 chat-palvelu. Jos et saa yhteyttä työterveyshuoltoon, soita koronainfopuhelimeen.
 
Lapponian koronapuhelininfo puh. 040 579 9243 ma - su klo 8-16
Lapponian päivystykseen ma - su klo 8 - 21 puh. 020 690 870
Yöaikaan Lapin keskussairaalan päivystykseen ma - su klo 21 - 8 puh. 016 322 4800
Hätätapauksessa soita 112.
 
Työterveyshuolto tekee tarvittaessa arvion esimiehen pyynnöstä, kuuluuko työntekijä riskiryhmään. Työterveyshuollon lausunto huomioiden tarvittaessa työntekijä/viranhaltija siirretään etätöihin tai korvaaviin töihin. 

Omailmoitusmenettelyn määräaikainen muutos 13.5.2020 saakka hengitystieoireissa: 

Johtoryhmän päätöksellä (2.4.2020) omailmoitusmenettelyä hengitystieoireissa on muutettu siten, että omalla ilmoituksella esimies voi myöntää 1 - 7 päivää päivä kerrallaan. Jokaisesta poissaolopäivästä tulee ilmoittaa esimiehelle erikseen. Jos työnantaja katsoo näissäkin tapauksissa lääkärintodistuksen esittämisen erityisestä syystä tarpeelliseksi, tulee työkyvyttömyys osoittaa lääkärintodistuksella. Kaikista yli 7 päivän sairauspoissaoloista hengitystieoireissa hyväksytään vain lääkärintodistus (ei terveydenhoitajan / sairaanhoitajan todistusta).
1. Käytetään ESSissä 1 - 5 päivän poissaolokoodia 17 max. 5 päivää yhdenjaksoisena
2. Jos poissaolo on yhteensä 6 tai 7 päivää, se tulee syöttää kahtena osana (5+1 tai 5+2)
 
Muissa sairauksissa noudatetaan 1 - 5 päivän omailmoitusmenettelyä kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.
 
Perhe- ja mielenterveysklinikka tarjoaa matalan kynnyksen palveluna työnohjausta työntekijöille, jotta pienistä huolista ei ehtisi muodostua suuria.
Työnohjausta tarjotaan etävastaanottoina seuraavasti: 
1. Soita ma-pe klo 9-15 puh. 040 4811931
2. Sinut ohjataan vapaalle työntekijälle tai sovitaan aika.    
3. Työnohjaus tapahtuu puhelimitse tai virtu-palvelussa, jonne pääsee linkistä
www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/kemijarvi/pene
 
Suojavälineiden saatavuudessa on ollut vaikeuksia, joten niiden riittävyyden varmistamiseksi on jokaisen työntekijän noudatettava tunnollisesti työnantajan antamia ohjeita suojavälineiden käytöstä.  Tavoitteena on oikea-aikainen ja oikean tasoinen suojautumien, ei yli- eikä alisuojautumista. 

 • Pitäkää vain välttämättömät kokoukset, joissa on oltava fyysisesti läsnä. Jos mahdollista, suosikaa virtuaalikokouksia ja sähköisiä yhteyksiä. 

 • Kaupungin työntekijöiden siirtymistä etätyöhön 13.5.2020 saakka suositellaan, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat. Lähiesimies ottaa kantaa siihen, onko etätyön tekeminen mahdollista. Etätyön tekemisessä noudatetaan Kemijärven kaupungin etätyöohjetta (kaupunginhallituksen päätös 4.12.2017 § 434) ja laaditaan ohjeen mukainen etätyösopimus. Etätyöskentelypaikan tulee sijaita Kemijärven kaupungin alueella, perustellusta syystä poikkeukset sallitaan. 

 • Kaupungintalon (Hallituskatu 4) ja Teknisten palveluiden toimiston (Vapaudenkatu 8) ovet pidetään suljettuina 13.5.2020 saakka. Palvelemme edelleen sähköpostitse ja puhelimitse. Asiakastapaamisista sovitaan etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse. 

 • Kemijärven kaupunki ei järjestä yleisötilaisuuksia, vastaanottoja, luottamuselinten iltakouluja ja seminaareja ym. tilaisuuksia. Tilaisuuksien järjestämiskielto on voimassa 13.5.2020 saakka.

Matkustaminen: 

 • Välttämättömiä kotimaan työ- ja virkamatkoja voi tehdä, mutta muut suositellaan siirettäväksi. 

 • Ulkomaille ei tehdä toistaiseksi työ- ja virkamatkoja. Tämä koskee myös lähialueita (Norja, Ruotsi, Venäjä). 

 • Hyvinvointipalveluiden alaisia luokkaretkiä, leirikouluja tai vierailuja ulkomaille ei järjestetä kevään 2020 aikana.  

 • Kemijärven kaupunki ei ota 13.5.2020 saakka vastaan vierailevia ryhmiä ulkomailta, tämä koskee myös
  lähialueita.  

 • Kaikki kaupungin järjestämät matkat, esimerkiksi harrastusryhmien matkat, on peruttu. 

 • Tarpeettomia ryhmämatkoja/seminaareja on vältettävä myös kotimaassa. Johtoryhmä linjaa asiaa tarvittaessa yksityiskohtaisemmin. 

 • Ulkomaan matkalta palanneen tai jos on muuten epäily, että koronavirukselle on altistuttu olemalla tekemissä epidemia-alueella olleen tai jopa sairastuneen kanssa, on syytä jäädä altistumisesta kahden viikon ajaksi kotiin etätöihin (kunnan työntekijä) esimiehen kanssa sovittavalla tavalla. 

  Mikäli etätyö ei ole mahdollista, tulee esimiehen ottaa yhteyttä johtavaan lääkäriin tarvittavaan karanteenipäätökseen liittyen. Näissä tapauksissa ei tule myöskään osallistua paikan päällä kokouksiin (luottamushenkilöt) yms., vaikka oireita ei olisi.   

 • Valtioneuvoston päätökseen mukaan pääsääntöisesti kaikki Suomeen saapuvat henkilöt ovat rajanylityksen syystä riippumatta velvollisia noudattamaan Suomen terveysviranomaisten ohjeita ja pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan. Hallituksen aiempi suositus olla matkustamatta ulkomaille pätee edelleen.  

 • Tarvittavat karanteenipäätökset tekee johtava lääkäri tai hänen sijaisensa. Työntekijä saa sairaus- ja karanteeniajalta normaalin palkan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. 

Ohjeet on hyväksytty Kemijärven kaupungin valmiusryhmässä  9.4.2020, ja ne päivitetään tarvittaessa. Yleiset ohjeet löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n sivuilta www.thl.fi ja kaupungin www-sivuilta Tietoa koronaviruksesta -sivustolta www.kemijarvi.fi
 
Työterveyslaitoksen toimintaohje työntekijöille uuden koronaviruksen tartunnan ehkäisyyn:
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle
 
 
Lisätiedot:  

Kaupunginjohtaja Atte Rantanen, puh. 040 726 6601 
Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, puh. 040 568 2130 
 

Takaisin