Kemijärven sopeuttamisohjelma etenee tammikuussa päätöksentekoon

Julkaistu 2019-12-04 08:02:06 EET.

Talouden sopeuttamisohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä kokoontui 28.11.2019 ja ohjausryhmän kokouksen jälkeen sopeuttamisohjelman sisällöstä järjestettiin valtuuston iltakoulu. Ohjausryhmän kokouksessa ja iltakoulussa olivat mukana Perlacon Oy:stä Eero Laesterä ja Heli Silomäki.

Ohjasryhmässä linjattiin keskeiset sopeuttamisohjelman toimenpiteet ja löydettiin vahva yksimielisyys toimenpiteiden toteutusaikataulusta ja keskeisistä sisällöistä. Tavoitteena on saada n. 5 miljoonan euron säästöt vuosina 2020-2022 ja mitoittaa kaupungin talouden ja palveluiden rakenne ja prosessit väestömäärän mukaiselle tasolle, noin 7000 asukkaalle. Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 10.12.2019 ja silloin käydään läpi sopeuttamisohjelman toimenpiteiden ennakkovaikutusten arviointi ja vahvistetaan ohjausryhmän ehdotus kokonaisesityksestä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
 
Kaupunginhallitus päättää 2.11.2019 kokouksessaan yhteistoimintalain 7 §:n mukaisten yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä. Kaupungin henkilöstöä ja työnantajaa edustava kehysryhmä kokoontuu 11.12.2019 käymään läpi sopeuttamisohjelman sisältöä.
Yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa ja koskevat koko henkilöstöä. Henkilöstövaikutusten arvioidaan olevan arviolta 50 henkilöä. Ensisijaisesti pyritään hyödyntämään eläköitymisiä, mutta myös irtisanomiset ja osa-aikaistamiset voivat olla mahdollisia.
 
Tammikuussa viikoilla 2-3 järjestetään henkilöstölle ja kuntalaisille informaatio- ja keskustelutilaisuuksia sekä toteutetaan tarvittavat kuntalaisten palveluihin liittyvät kuulemiset. Ajankohdista ilmoitetaan erikseen sekä henkilöstölle että kuntalaisille. Tavoitteena on saada talouden
sopeuttamisohjelma kaupunginvaltuuston käsittelyyn 28.1.2020.
 

Kemijärvellä 29.11.2019
 
 
Atte Rantanen
kaupunginjohtaja
 
puh. 040 726 6601

Takaisin