Kaupunginhallituksen 9.12.2019 kokoustiedote

Julkaistu 2019-12-10 13:43:05 EET.

Kemijärven talousarvio 2020 ja –suunnitelma 2021-2022

Kaupunginhallitus on edellyttänyt palvelu- ja vastuualueilta konkreettisia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ja käynnisti kesällä 2019 talouden sopeuttamisohjelman laadinnan yhdessä Perlacon Oy:n kanssa. Tavoitteena on saada talousarviossa esitettyyn nähden n. 5 miljoonan euron säästöt vuosina 2020-2022 ja mitoittaa kaupungin talouden ja palveluiden rakenne ja prosessit väestömäärän mukaiselle tasolle, noin 7000 asukkaalle. Kaupunginhallitus käynnisti 2.12. tekemällään päätöksellään koko kaupungin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.

Kaupunginhallituksessa käsiteltiin laajasti Kemijärven tilapalvelut liikelaitokseen toiminnan aloitukseen liittyviä asioita.
Ohessa keskeiset asiat kootusti.

KAUPUNGIN TOIMITILAT JA ASUINTILOJA OMISTAVAT YHTIÖT SAMAAN ORGANISAATIOON

Kaupungin tilapalvelut liikelaitos aloittaa täysipainoisesti toimintansa vuodenvaihteessa. Liikelaitokseen siirretään kaupungin kiinteistönhoito ja se kiinteistöomaisuus, mihin kuuluu rakennuksia. Liikelaitos on osa kaupunkia, mutta sen toiminnat on eriytetty kaupungin kirjanpidosta. Liikelaitoksen toiminta tulee hoitaa liiketaloudellisin perustein. Liikelaitoksen hallintaan siirtyvät myös kaupungin asuinkiinteistöjä omistavat yhtiöt sekä palvelutoimintaa tuottava Kemijärven Roikka Oy, jonka tehtäväksi annetaan kaupungin toimitilojen ja yritystilojen huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät.

Roikka Oy on palveluyhtiö ja hoitaa kaupungin vuokrataloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon ja nyt se laajentuu hoitamaan myös kaupungin omistamien tilojen kiinteistönhoidon, kunnossapidon ja rakennuttamispalvelut.

Kaupungin palveluksesta 17 henkilöä siirtyy liikkeenluovutuksella Roikka Oy:n palvelukseen. Kaupungin tilapalvelut liikelaitos ostaa osan tarvitsemistaan kiinteistönhoidon palveluista Roikka Oy:ltä sekä osan yksityisiltä markkinoilta niin kuin tähänkin asti. Toimenpiteen johdosta voidaan nostaa kapasiteetin ja kaluston käyttöastetta, jolla on välitön myönteinen vaikutus palveluntuotantoon.

Liikelaitos ja Roikka Oy tulevat jatkossa jopa lisääntyvässä määrin tukeutumaan paikallisten yksityisten palveluntuottajiin aina silloin kun se osoittautuu käyväksi vaihtoehdoksi. Mm ammattityövoiman saatavuus on ollut viimeaikoina haasteellista.

Kiinteistönhoidon siirtyessä osakeyhtiöön, voidaan aidosti verrata kustannuksia vastaavissa kohteissa muualla hoidettuun palvelutuotantoon, ja se pakottaa oman palvelutuotannon kilpailukykyiseksi. Taloudelliset vaikutukset saadaan hallinnon yhdistämisestä ja toiminnan mittakaavaedusta eli kun tuotanto lisääntyy, keskimääräiset kustannukset laskevat.

Kemijärven kaupunginvaltuusto käsittelee kaupungin kiinteistönhoitohenkilöstön siirtoa Kemijärven Roikka Oy:n palvelukseen maanantaina 16.12.  

Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen toimitusjohtajan virka tulee avoimeksi keväällä 2020. Virkaan haki määräajassa kuusi henkilö ja kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastateltaviksi Esa Pöyliön, Pekka Rouhiaisen ja Ensio Suopangin. Haastattelut pidetään maanantaina 16.12 ja 17.12. Haastattelutyöryhmään on jo aiemmin (24.6.2019) nimetty kaupunginhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja.

 

Lisätietoja 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lea Koskela, 040 523 0002
kaupunginjohtaja Atte Rantanen, 040 7266601

Takaisin