Kemijärven tulvakartoitusraportti

Julkaistu 2020-05-04 11:14:48 EEST.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut Kemijärven alueen tulvakartoituksesta raportit, jotka sisältävät sekä tulvavaarakartoitusosion että tulvariskikartoitusosion.

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

www.ymparisto.fi/trhs/kemijoki  

Kemijärven tulvakartoitusraportti (pdf 4,0 Mt)

 

Lapin oma tulvaopas on saatavilla

Osana tulvariskien hallinnan toimenpiteiden toteuttamista Lapin ELY-keskus on yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen ja tulvakeskuksen kanssa laatinut Lapin alueelle suunnatun tulvaoppaan. Tulvaoppaaseen on kerätty vesistöalueiden tulvatietoja ja ohjeistusta miten asukkaat voivat varautua tulviin ja mitä he voivat tehdä tulvatilanteen sattuessa tulvavahinkojen vähentämiseksi. Opas on sähköisesti saatavilla myös julkaisupalvelu doriasta (doria.fi) sekä painettuna versiona Lapin ELY-keskuksen infosta.

Tulvaopas (doria.fi)

Takaisin