Koulutuksen kautta hoiva-alan työntekijäksi Kemijärvelle

Julkaistu 2021-11-29 09:31:06 EET.

Rekrykoulutus Kemijärvellä 24.1. - 24.2.2022, koulutusnumero 703374

Kemijärven kaupungin hoiva-alan yksiköt tarvitsevat uutta työvoimaa vastatakseen asiakaslähtöisen palvelutarjonnan ylläpitämiseen. Uutta henkilöstöä haetaan tutustumiskoulutuksen kautta alan monipuolisiin työtehtäviin.

Tutustumiskoulutuksessa saat tietoa alan soveltuvuudesta itsellesi sekä alan tarjoamista työmahdollisuuksista Kemijärvellä. Alasta kiinnostuneiden ja alalle soveltuvien toivotaan jatkavan tutkintotavoitteiseen koulutukseen esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella, jolloin opiskelu suoritetaan työn ohella. Tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaminen ja työllistyminen itselle soveltuvaan hoiva-alan yksikköön. Työpaikkana voi olla esimerkiksi päiväkoti, terveyskeskus, sairaala, ryhmäkoti tai kotihoitoa tarjoava taho.

Esite Hoiva-alan ammattilaiseksi Kemijärvelle.pdf


Lisätietoa koulutuksesta

Kemijärven kaupunki 15.12. asti: Päivi Piisilä, p. 040 480 6093, paivi.piisila@kemijarvi.fi
Antero Myllykangas, p. 0400 188 993, antero.myllykangas@kemijarvi.fi

REDU Edu Oy 31.12. asti: Kari Rekilä, p. 040 037 4668, kari.rekila@redu.fi
Pirita Jokikaarre, p. 040 538 2784, pirita.jokikaarre@redu.fi

Takaisin