Palvelusetelin käytön laajentaminen ikäihmisten palveluissa 1.10.2019 alkaen

Julkaistu 2019-10-03 07:48:28 EEST.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009. Tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kunnan, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

Kemijärven kaupungilla on ollut käytössä palveluseteli vanhusten tehostetussa palveluasumisessa 1.10.2017 alkaen. Hyvinvointilautakunta hyväksyi palvelusetelin käyttöönoton laajentamisen ikäihmisten palveluissa myös palveluasumisen, lyhytaikaisen kuntouttavan palveluasumisen sekä kotihoidon palveluihin 1.10.2019 alkaen (Hyvinvointilautakunta 27.8.2019 §100).

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamille palveluille. Palvelusetelin käyttö on aina vapaaehtoista. Kunta hyväksyy ne yksityiset palvelutuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. Kunta ylläpitää ajantasaista palveluntuottajarekisteriä hyväksymistään palveluntuottajista.

Hyvinvointilautakunta päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Myönnettävän palvelusetelin suuruuteen vaikuttavat asiakkaan tulot, lukuun ottamatta tilapäisen kotihoidon ja lyhytaikaisen kuntouttavan palveluasumisen palvelua, joihin on määritelty tasasuuruiset palvelusetelit.

Palveluseteli myönnetään niille, jotka täyttävät kunnan palveluun pääsykriteerit. Palvelusetelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehtyyn palvelupäätökseen.  Palvelusetelillä asiakas voi hankkia hänelle myönnettyjä hoito- ja hoivapalveluja itse valitsemaltaan kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta. Palvelusetelin saanut asiakas maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelujen hinnan välisen erotuksen ns. omavastuuosuuden.  Asiakas voi ostaa palveluntuottajilta lisäpalveluita (esim. siivous, ulkoilu), jotka eivät kuulu kaupungin myöntämän palvelusetelin palveluihin. Lisäpalvelut asiakas maksaa kokonaan itse.

Käytettäessä palveluseteliä palvelujen järjestämistapana ei kunnan ja palveluntuottajan välille muodostu sopimussuhdetta. Sopimus tehdään asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Sopimuksessa sovitaan mm. palvelusetelillä tuotettavan palvelun sisällöstä, ajankohdasta, hinnasta ja mahdollisista palvelun keskeytyksistä. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Palvelusetelituottajaksi haluavan yksityisen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluntuottajan tulee rekisteröityä tuottamansa palvelun mukaan joko Valviran, AVIn tai Kemijärven kaupungin omaan palveluntuottajien rekisteriin ja täyttää hakemus palvelusetelituottajaksi.

Tarkemmat ohjeet ja lisätietoa palvelusetelistä kaupungin nettisivuilta:

Takaisin