Pysy pystyssä-kampanja 16. – 29.1.2023

Julkaistu 2023-01-19 10:41:32 EET.

Pysy pystyssä -kampanjan tarkoituksena on muistuttaa, että liukastumisia voi vähentää omilla toimilla ja valinnoilla.

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman tutkimuksen mukaan Suomessa tapahtuu vuosittain noin 125 000 liukastumis- ja kaatumistapaturmaa. Hieman yli puolet näistä tapahtuu naisille, ja jopa kaksi kolmasosaa 20-54 -vuotiaille henkilöille.

Iän myötä lihaskunnon ja luuston heikentyessä kasvaa erikoissairaanhoitoa vaativien liukastumisen aiheuttamien vammojen todennäköisyys, ja tyypillisimpiä sairaalahoitoa vaativia liukastumisen aiheuttamia vammoja ovat erilaiset pään vammat sekä raajojen murtumat. Erikoissairaanhoidon avokäynneissä on nähtävissä selvä hyppäys yli 50-vuotiaiden naisten osalta.

Yksi tärkeimmistä liukastumis- ja kaatumistapaturmien ehkäisykeinoista on liikunta. Kaiken ikäisten kannattaa pitää huolta omasta liikkuvuudesta ja lihaskunnosta ja tasapainosta. Myös kävelijän oma ennakointi on tärkeä osa liukastumistapaturmien ehkäisyä. Tarkistamalla keliennusteen ja jalankulkusään ennen lähtöä sekä varautumalla asianmukaisin pitävin jalkinein tai liukuestein varmistaa sen, ettei liukkaus onnistu yllättämään.

Liukuesteiden käyttöaste kohoaa iän myötä ja yli 50-vuotiaista yli puolet käyttää liukuesteitä talvikenkien kanssa. Nykyään nuoremmatkin hankkivat liukuesteitä, ja kenkiin erikseen kiinnitettävien liukuesteiden lisäksi markkinoilla on nastakenkiä ja erilaisia pitopohja- ja kitkakenkiä.

Lue lisää Pysy pystyssä kampanjasta ja tee Pysy pystyssä-testi. Vastaa testin jälkeen palautekyselyyn ja osallistu palkintojen arvontaan!

Linkki sivulle:

Pysy pystyssä – Kotitapaturma.fi

Liukastumiset kuriin – käyttökokemuksia liukuesteistä – Kotitapaturma.fi

Takaisin