Tapahtuma-avustus anomus 2023

Julkaistu 2022-11-07 11:00:04 EET.

Kemijärven kaupunki on panostanut voimakkaasti alueen tapahtumien kehittämiseen. Tapahtumilla on merkittävä vaikutus alueen vetovoimaan ja viihtyisyyteen niin kuntalaisille kuin matkailijoillekin. Kaupunki varaa vuosittain tietyn summaan tapahtumien avustamiseen. Tavoitteemme on edelleen yhdessä toimijoiden kanssa kehittää tapahtumia ja lisätä alueellista vaikuttavuutta.

Avustushakemuksen yhteydessä edellytämme, että hakija ilmoittaa tapahtuman ajankohdan, järjestämispaikan ja pääsisällön. Myös haettu avustussumma tulee ilmoittaa. Liitteeksi tulee laittaa myös edellisen tapahtuman raportti ja/ tai järjestävän tahon vuosikertomus. Kaikki tapahtumat pisteytetään. Kriteereinä käytetään mm. tapahtuman merkitystä alueelle, tapahtuman aktiivisuutta, roolia ja organisaatiota, historiaa/ uutuusarvoa sekä tapahtuman markkinointia.

Avustuksen ehtona on, että tapahtuma sitoutuu alueen yhteismarkkinointiin. Päämarkkinointiviesti tulee tehdä Kemijärven matkailuinfon kanssa. Tapahtuman tarkempi sisältö, oheistapahtumat, markkinointimateriaalit jne. tulee toimittaa matkailuinfoon viimeistään kuukausi ennen tapahtuman alkua.

Avustushakemukset tulee toimittaa 16.1.2023 mennessä joko sähköisesti osoitteella kirjaamo@kemijarvi.fi  tai postitse osoitteeseen Kemijärven kaupunki, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi.   Kuoreen merkintä tapahtuma-avustus.

Lisätietoja antaa: 
Ann-Christine Lampela, matkailusihteeri, puh. +358 40 825 4997

Takaisin