Tiedote 10.8.2020; Metsänhakkuut Ämmänvaarassa

Julkaistu 2020-08-11 07:42:28 EEST.

Tekninen lautakunta on päättänyt antaa Ämmävaaran ja Ailangan Rauankankaan hakkuut Keitele Forest Oy:lle (TEKL 14.05.2020 § 41). Hakkuutulot ovat 44.150 euroa.

Maisematyölupaa ei ole vielä haettu.

Helena Tiihonen on jättänyt oikaisuvaatimuksen Ämmänvaaran ja Ailangan Rauankankaan hakkuista tekemästä päätöksestä lähinnä kulttuuristen ja luontoarvojen perusteella. Oikaisuvaatimus koski Ämmänvaaran aluetta. Tekninen lautakunta päätti hylätä ko. oikaisuvaatimuksen (TEKL 25.06.2020 § 57).

Ämmänvaaran metsänhakkuut on suunniteltu Kemijärven kaupungin teknisten palvelujen maankäytönyksikössä kaupungingeodeetin johdolla. Mhy ITÄ-LAPPI ry on kaupungin puolesta kilpailuttanut Ailangan Rauankankaan ja Ämmänvaaran hakkuut.

Hakattavat alueet ilmenevät metsänkäyttöilmoituksesta, joka on mennyt tiedoksi myös Lapin maakuntamuseolle. Lausunnossaan Lapin maakuntamuseo totesi, ettei sillä ole huomautettavaa hakkuista. Ämmänvaaran etelärinteellä on uhripaikka ja muinaisia kvartsilouhoksia, joista lähimpään hakkuista on matkaa noin 100 metriä. Näin ollen louhokset sijaitsevat hakkuiden ulkopuolella

Edellinen Ämmänvaaran harvennushakkuu suoritettiin 1970-luvulla. Hakkuualue sijaitsee Ämmälän ranta-asemakaava-alueella, johon ei ole osoitettu kulttuurihistoriallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita.

Lautakunnan puheenjohtaja ja kaupungingeodeetti suorittivat hakkuualueilla maasto- katselmuksen 23.6.2020, minkä perusteella suunniteltuja hakkuita päätettiin hieman supistaa ranta-alueiden märiltä ja jyrkiltä alueilta. Lisäksi alueella kulkevan luontopolun varteen päätettiin jättää molemmin puolin n. 15 metrin kaistale hakkaamatta (TEKL 25.06.2020 § 57).

Hakattavilla alueilla ei ole Maakuntamuseon lausunnon mukaisesti kulttuurihistoriallisia kohteita. Kyseessä on väljä maisemahakkuu, jolla ei pilata luonto- eikä maisema-arvoja. Harvennushakkuut usein myös parantavat maisemaa, kun tiheän ja kitukasvuisen puuston poiston jälkeen mm. vesistönäkymät avautuvat paremmin luonnossa kulkijoille. Vastaavia harvennushakkuita tehdäänkin melko paljon myös maisemaa parantavien syiden perusteella.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 10.8.2020 sille osoitetun nettiadressin, jossa vastustettiin Ämmänvaaran metsänhakkuita. (Ohessa linkki adressiin https://www.adressit.com/puut_kuuluvat_ammanvaaraan?u=5738843). Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen ja merkitsi, adressin tietoonsa saatetuksi ja totesi, että teknisen lautakunnan päättämillä Ämmänvaaran hakkuilla ei merkittävästi heikennetä tämän kohteen luontomatkailuarvoa. Kaupunginhallitus ohjeisti kaupungingeodeetin tekemään maastokatselmuksen ja suunnitteleman aiotut maisemahakkuut niin, että maisemahakkuu aiheuttaa mahdollisimman vähän vaikutuksia alueen luonto- ja kulttuuriarvoihin. Kaupunginhallitus edellyttää, että alueen hakkuu tulee tehdä talvella.

 

Lea Koskela, kaupunginhallituksen pj 040 523 0002

Atte Rantanen, kaupunginjohtaja 040 726 6601

Takaisin