Tietoa Kemijärven tulvatilanteesta

Julkaistu 2020-05-26 09:39:17 EEST.

Kemijärven kaupunki seuraa viranomaisten kanssa tarkkaan tulvatilannetta Kemijärvellä. Lumimäärän vuoksi vuoden 2020 kevättulvat voivat olla Lapissa tavallista suuremmat. Kemijärvellä varaudutaan tällä hetkellä 1/50 vuoteen toistuvaan tulvaan, mikä ei aiheuta Kemijärven keskustassa tulvavahinkoja. Mutta keskustan ulkopuolella joidenkin ranta-asukkaiden olisi hyvä siirtää suojaan laitureita, veneitä ja muuta irtainta omaisuutta sekä ympäristölle haitallisia aineita.

Huomioittehan, että yksityisten kiinteistöjen suojaus on kiinteistönomistajan vastuulla. Kiinteistöjen omistajat vastaavat omien kiinteistöjensä vakuuttamisesta tulvavahinkojen varalta. Vakuutusehdot on hyvä tarkistaa hyvissä ajoin ennen tulvaa.

Ohjeistuksia kiinteistöjen suojaukseen löytyy Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilta: http://lapinpelastuslaitos.voog.com/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2020 
Video on myös Kemijärven kaupungin nettisivujen uutisissa: Kiinteistön suojaaminen kevättulvalta

Oman kiinteistösi tulvariskin selvittämiseksi voit hyödyntää Ympäristöhallinnon ohjeellisia tulvakarttoja, jossa on merkitty tulvavaara-alueet eri suuruisilla tulvilla (mm. 1/50v toistuva tulva).
Tulvakartta: www.ymparisto.fi/tulvakartat

Kemijärven ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät on tullut rakentaa tason HW50 yläpuolelle. Matalalla sijaitsevien jätevesijärjestelmien suojaukseen kannattaa varautua tai ne kannattaa suojata, jotta yllättävissä tilanteissa jätevedet eivät pääse valumaan Kemijärveen ja toisaalta vesi ei pääsisi rakennuksiin jätevesijärjestelmien kautta. Öljyt ja kemikaalit tulee säilyttää asianmukaisesti, mutta erityisesti tulva-aikana säilytysastiat sekä ajoneuvot on hyvä siirtää tulvaveden ulottumattomiin. Myös ranta-alueiden ulkokäymälät on hyvä tyhjentää hyvissä ajoin ennen tulvaa.

Lapin pelastuslaitoksen tulvainfopuhelin, puh. 040 126 4030

Kevään 2020 tulvatilanteen tiedottamisen tueksi pelastuslaitos on avannut koko Lapin aluetta palvelevan tulvainfopuhelimen, ma-la klo 10 - 20.

Hätätilanteessa tulvan aikana tulee aina soittaa hätänumeroon 112

  

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI


Lisätietoja antaa kunnallistekniikan päällikkö Jukka Kuisma puh. 0400 391 814,
sähköposti jukka.kuisma@kemijarvi.fi

Jätevesijärjestelmiä koskeva neuvonta ympäristötarkastaja Eero Leppänen puh. 040 542 3354,
sähköposti eero.leppanen@pelsavu.fi  

Takaisin