Vastaa kyselyyn harvaan asutun maaseudun kulttuuritoiminnasta

Julkaistu 2021-07-05 10:54:19 EEST.

​Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen (HAMA) -työryhmä haluaa kuulla harvaan asuttujen alueiden toimijoiden ajatuksia paikkakuntansa kulttuurikentästä. Tarkoituksena on kartoittaa, millaista kulttuuritoimintaa harvaan asutuilla alueilla on tällä hetkellä, ja millaista toimintaa puolestaan kaivattaisiin vielä lisää.

Kysely on julkaistu 1.7.2021 ja sen on auki 8.9.2021 saakka. 

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/hama-kulttuurikysely.
Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

HAMA-työryhmää koordinoi Maa- ja metsätalousministeriö.
Lisää tietoa työryhmän toiminnasta: www.mmm.fi/hama

Harvaan asuttu maaseutu määrittyy kaupunki-maaseutuluokituksesta: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus

Takaisin