Vuoden 2019 tapahtuma-avustukset

Julkaistu 2019-02-07 10:45:57 EET.

Kemijärven kaupunki on panostanut voimakkaasti alueen tapahtumien kehittämiseen. Tapahtumilla on merkittävä vaikutus alueen vetovoimaan ja viihtyisyyteen niin kuntalaisille kuin matkailijoillekin. Kaupunki varaa vuosittain tietyn summan tapahtumien avustamiseen. Tavoitteemme on edelleen yhdessä toimijoiden kanssa kehittää tapahtumia ja lisätä alueellista vaikuttavuutta.

Avustushakemuksen yhteydessä edellytämme, että hakija ilmoittaa tapahtuman ajankohdan, järjestämispaikan, pääsisällön, tapahtumabudjetin ja markkinointisuunnitelman. Myös haettu avustussumma tulee ilmoittaa. Liitteeksi tulee laittaa myös edellisen tapahtuman raportti ja/ tai järjestävän tahon vuosikertomus. Kaikki tapahtumat pisteytetään. Kriteereinä käytetään mm. tapahtuman merkitystä alueelle, tapahtuman aktiivisuutta, roolia ja organisaatiota, historiaa/ uutuusarvoa sekä tapahtuman markkinointia.

Avustuksen ehtona on, että tapahtumajärjestäjät sitoutuvat   alueen yhteismarkkinointiin. Päämarkkinointiviesti tulee tehdä Kemijärven matkailuinfon kanssa. Tapahtuman tarkempi sisältö siitä, mitä kaikkea yleisölle on tarjolla tapahtuman aikana ja missä esim., oheistapahtumat, markkinointimateriaalit jne. tulee toimittaa matkailuinfoon viimeistään 1 kuukausi ennen tapahtuman alkua. Avustusta hakeneiden kanssa pidetään palaveri maaliskuussa, jossa käydään avustuksen saamisen ehdot läpi.

Avustushakemukset tulee toimittaa 28.2.2019 mennessä joko sähköisesti osoitteella kirjaamo@kemijarvi.fi tai postitse osoitteeseen Kemijärven kaupunki, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi. Kuoreen tulee laittaa merkintä tapahtuma-avustus.

Lisätietoja ja hakulomake allekirjoittaneelta.
Avustuspäätökset toimitetaan hakijoille maaliskuun 2019 aikana.
Ann-Christine Lampela, matkailusihteeri puh. 040 825 4997

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

Takaisin