Kalastus, veneily ja vesistön säännöstely

Lapin maakunnassa sijaitseva Kemijärvi on Kemijoen vesistön keskusjärvi ja Suomen säännöstellyin luonnonjärvi. Kemijärven säännöstelyn avulla tuotetaan vesivoimaa ja vähennetään tulvariskiä.  Säännöstely hoidetaan Seitakorvan voimalaitoksella, joka on yksi Suomen suurimpia vesivoimalaitoksia.

Kemijärven vesistöön kuuluu merkittävänä osa-alueena säännöstely, kalastus ja veneily, joista on kerrottu yksityiskohtaisemmin sivun alaotsaketasolla. Sivuston tarkoituksena on tiedottaa Kemijärven vesistön säännöstelyn ja käyttöön liittyviä ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa.

Vesi on luonnollinen ja tehokas tapa varastoida energiaa. Sadevesi ja keväällä sulava lumi varastoidaan järviin ja varastoaltaisiin. Näin vettä on käytettävissä energiantuotantoon kuivalla säällä ja talvella. Myös Kemijärveä käytetään lähinnä vuodenaikojen vaihtelun mukaisten tuotantotarpeiden täyttämiseen.

Vesivoimarakentamisessa ja vesivoiman tuotannossa tulee aina huomioida paikallinen ympäristö ja asukkaat. Ympäristövaikutuksia ehkäistään, lievennetään ja seurataan viranomaisten hyväksymien suunnitelmien mukaisesti ja vapaaehtoisin toimin.

Kemijärvellä lukuisia kehittämistoimia

Kemijärven säännöstelyn haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tehdään useita erilaisia toimenpiteitä. Vuonna 2008 Lapin ELY-keskus, Kemijoki Oy ja Kemijärven kaupunki käynnistivät EU-rahoitteisen hankkeen Kemijärven kehittämistoimien toteuttamiseksi. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu edustajia Kemijärven kaupungilta, Kemijoki Oy:stä, Lapin ELY-keskuksesta (ympäristö- ja kalatalousviranomainen) sekä Kemijärven kalatalousalueelta.

Kemijärven alueella on tehty esimerkiksi vapaaehtoisia rantojen kunnostuksia, kalataloudellisia kunnostuksia (uomien perkaus) ja kantosavottaa. Virkistystä varten alueelle on rakennettu muun muassa lintutorni, laivalaitureita, laavuja ja telarantoja. Lisäksi rannoille on laitettu opastetauluja ja karttoja.