Tutkimukset, selvitykset ja linkit

Tässä organisaatioiden yleiset palautekanavat:

Palaute Kemijärven kaupungille: /fi/asukkaalle/kuntalaisaloite_ja_palaute/ 

Veden säätelyä koskeva palaute Kemijoki Oy:lle: https://www.kemijoki.fi/kemijoki-oy/yhteystiedot.html

Palaute ELY-keskukselle: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/palaute

Selvityksiä ja raportteja aiheesta:

Ohjausryhmän pöytäkirjat:
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 1
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 2
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 3
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 4
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 5
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 6 
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 7
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 8
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 9
Ohjausryhmän pöytäkirja nro 10

Pöyliöjärven kalastustiedustelu 2017. ProAgria Lappi ry/Lapin kalatalouskeskus. Joonas Hast, Eero Liekonen ja Jari Leskinen. Kemijärvi 2018.
Pöyliöjärven kalastustiedustelu 2017 

Kemijärven säännöstelyn kehittämisselvitys https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40472/SY_718.pdf?sequence=1

Vuosien 2010-2015 kehittämistoimenpiteiden arviointi ja ehdotukset vuosien 2016-2020 suosituksiksi Kemijärven säännöstelyn kehittämisen väliraportti vuodet 2010-2015

Kemijoen vesistötarkkailuraportti 2016 (linkki) http://www.kemijoenvsy.fi/yhteistarkkailu/raportit/

Kari Alaniska: Kalojen kuninkaan tie sukupuuttoon. Kemijoen voimalaitosrakentaminen ja vaelluskalakysymys 1943–1964 http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202518/isbn9789526202518.pdf

Outi Autti: Valtavirta muutoksessa – vesivoima ja paikalliset asukkaat Kemijoella http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202396/isbn9789526202396.pdf

Simo Tammela: Lohen ja taimenen vaelluksen ja lisääntymisen edistäminen:  (teos englanninkielinen, suomenkielinen abstrakti) http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202174/isbn9789526202174.pdf 

Kemijärvestä padoilla eristettyjen järvien nykytila ja kunnostusvaihtoehdot https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38800

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B154CED47-C755-42E2-B38A-F0757932256C%7D/63053

Menetelmät kalojen alasvaelluksen estämiseksi Kemijärvellä. Oulun yliopiston vesi-ja ympäristötekniikan laboratorion julkaisuja A 15. Anne Laine, Riitta Kamula. Oulu 2000.

Lantunginlahden, Narkilahden, Kotajärven, Sorsajärven ja Javarusjoen pohjapatovaihtoehtojen arviointi. Suomen ympäristökeskus, Oulun toimipaikka 15.12.2006. Teemu Ulvi, Seppo Hellsten, Mika Visuri ja Kati Martinmäki.